A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 LFBT Tarbes-Lourdes-PyrénéesWBKW TawaoFMMH MahanoroFIMP Mauritius Sir Seewoosagur Ramgoolam IntlLFRN Rennes-St-Jacques LFRO Lannion-Servel

飞行员的航空天气,使用METAR(气象机场报告)进行的飞行准备和TAF(终端机场预报:针对以下情况的短期天气预报)航空)。 以及其他资源,例如VAC(目视进近图)和NOTAM(通知飞行员)以进行预试飞行.

METAR, TAF, VAC, NOTAM Kaohsiung机场 (Taïwan) / OACI RCKH/ IATA KHH

它位于附近 Kaohsiung City, Zhongdacuo 在 0.7 km, Erqiao 在 3.5 km, Fengshan 在 5.6 km, Kaohsiung 在 5.8 km, Lindefu 在 5.8 km, Chishan 在 6.9 km, Pingtung 在 18 km, Chonglan 在 19 km, Pingtung 在 29 km, Tongpanqian 在 44 km,

机场的高度为 Kaohsiung机场的

9 m = 30 ft

附近的机场Kaohsiung机场的

跑道 Kaohsiung机场的

目前的天气 Kaohsiung机场的 - RCKH

faibles averses
27°C

Vent 19 km/h

可提供5天天气预报 Zhongdacuo 在 0.7 km, Erqiao 在 3.5 km, Fengshan 在 5.6 km, Kaohsiung 在 5.8 km, Lindefu 在 5.8 km, Chishan 在 6.9 km, Pingtung 在 18 km, Chonglan 在 19 km, Pingtung 在 29 km, Tongpanqian 在 44 km,

METAR Kaohsiung机场的 - RCKH

RCKH 110318Z 12010KT 090V150 5000 -SHRA SCT010 BKN015 OVC060 27/25 Q1010 NOSIG RMK A2985

Kaohsiung机场METAR解码 (Taïwan)

RCKH机场发行的METAR日期2020年08月11日至03:18 GMT, 警告:此METAR已过期, 已于 1 天 3 小时 38 分钟.

可见度为5 km = 3.1 sm.

温度为27°C = 81 °F 露点为25°C = 77 °F 。 这相当于89%的相对湿度。.

QNH是1010 hPa = 29.83 inHg

的风10 kt = 19 km/h, 风向为120°.

云:距离1000 ft = 300 m. 距云1500 ft = 460 m. 多云6000 ft = 1830 m.

预计未来2小时内不会有重大变化 备注 A2985

TAF Kaohsiung机场的 - RCKH

RCKH 110206Z 1102/1206 17014G24KT 9999 FEW020 BKN032 TEMPO 1102/1104 1600 TSRA SCT002 BKN011 FEW012CB BKN030 TEMPO 1104/1110 4000 SHRA FEW010 FEW015CB BKN020 BKN050 TEMPO 1112/1118 14012KT TEMPO 1118/1124 16007KT

Kaohsiung机场TAF解码 (Taïwan)

RCKH机场发行的TAF日期2020年08月11日至02:06 GMT 警告:此TAF已过期, 已于 1 天 4 小时 50 分钟.

du mardi 11 août 2020 à 02:00 heure TU au mercredi 12 août 2020 à 06:00 heure TU

的风14 kt = 26 km/h 阵风在24 kt = 44 km/h, 风向为170°.

可见度为大于 10 km = 大于6.2 sm.

处少云 2000 ft=610云. 距云 3200 ft=980云.

暂时 du mardi 11 août 2020 à 02:00 heure TU au mardi 11 août 2020 à 04:00 heure TU

可见度为1.6 km = 1 sm.

距离 200 ft=60云. 距云 1100 ft=340云. 处少云 1200 ft=370云. 距云 3000 ft=910云.

暂时 du mardi 11 août 2020 à 04:00 heure TU au mardi 11 août 2020 à 10:00 heure TU

可见度为4 km = 2.5 sm.

处少云 1000 ft=300云. 处少云 1500 ft=460云. 距云 2000 ft=610云. 距云 5000 ft=1520云.

暂时 du mardi 11 août 2020 à 12:00 heure TU au mardi 11 août 2020 à 18:00 heure TU

的风12 kt = 22 km/h, 风向为140°.

暂时 du mardi 11 août 2020 à 18:00 heure TU au mercredi 12 août 2020 à 00:00 heure TU

的风7 kt = 13 km/h, 风向为160°.

Kaohsiung机场的NOTAM

提供的NOTAM不能保证其时事性。 在将其用于飞行准备或在飞行期间使用之前,飞行员是唯一负责验证其有效性的人员。

NOTAM Standard instrument departure (从 2020年08月03日 时间上午 18:55 到 2020年08月13日 时间上午 00:01)

W3695/20 NOTAMN nQ) RCAA/QPDGV/IV/NBO/A/000/999/2234N12021E005 A) RCKH B) 2008031855 C) 2008130001nE) AERODROME [US DOD E-IPL ONLY] SID RWY 09/27 (HCN 1C/1D) WITHn JULIAN DATE OF 20129 NOT AUTHORIZEDnCREATED: 03 Aug 2020 18:55:00 nSOURCE: KQZC

NOTAM Standard instrument departure (从 2020年08月03日 时间上午 17:57 到 2020年08月13日 时间上午 00:01)

W3674/20 NOTAMN nQ) RCAA/QPDGV/IV/NBO/A/000/999/2234N12021E005 A) RCKH B) 2008031757 C) 2008130001nE) AERODROME [US DOD E-IPL ONLY] SID RWY 09/27 (TNN 1C/2D) WITHn JULIAN DATE OF 20141 NOT AUTHORIZEDnCREATED: 03 Aug 2020 17:57:00 nSOURCE: KQZC

NOTAM Standard instrument departure (从 2020年08月03日 时间上午 17:55 到 2020年08月13日 时间上午 00:01)

W3673/20 NOTAMN nQ) RCAA/QPDGV/IV/NBO/A/000/999/2234N12021E005 A) RCKH B) 2008031755 C) 2008130001nE) AERODROME [US DOD E-IPL ONLY] SID RWY 27 (TNN 1F) WITH JULIANn DATE OF 20141 NOT AUTHORIZEDnCREATED: 03 Aug 2020 17:55:00 nSOURCE: KQZC

NOTAM Standard instrument departure (从 2020年08月03日 时间上午 17:52 到 2020年08月13日 时间上午 00:01)

W3672/20 NOTAMN nQ) RCAA/QPDGV/IV/NBO/A/000/999/2234N12021E005 A) RCKH B) 2008031752 C) 2008130001nE) AERODROME [US DOD E-IPL ONLY] SID RWY 09 (SPRAY 1L RADAR) WITHn JULIAN DATE OF 20141 NOT AUTHORIZEDnCREATED: 03 Aug 2020 17:52:00 nSOURCE: KQZC

NOTAM Standard instrument departure (从 2020年08月03日 时间上午 17:50 到 2020年08月13日 时间上午 00:01)

W3671/20 NOTAMN nQ) RCAA/QPDGV/IV/NBO/A/000/999/2234N12021E005 A) RCKH B) 2008031750 C) 2008130001nE) AERODROME [US DOD E-IPL ONLY] SID RWY 27 (HCN 1F, PARPA 1B) WITHn JULIAN DATE OF 20141 NOT AUTHORIZEDnCREATED: 03 Aug 2020 17:51:00 nSOURCE: KQZC

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年08月09日 时间上午 16:00 到 2020年08月31日 时间上午 15:59)

A2154/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/030/2232N12018E002nA) RCKH B) 2008091600 C) 2008311559nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0988-297636, 0925-439479n2.AREA AS FLW:nGEO:n223240N 1201647En223317N 1201758En223315N 1201918En223231N 1201959En223212N 1201933En223150N 1202006En223127N 1201934En223129N 1201751En223240N 1201647EnF) SFC G) 3000FT AMSLnCREATED: 05 Aug 2020 05:14:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年08月09日 时间上午 16:00 到 2020年08月31日 时间上午 15:59)

A2153/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/030/2236N12017E005nA) RCKH B) 2008091600 C) 2008311559nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0988-297636, 0925-439479n2.AREA AS FLW:nGEO:n223816N 1201310En223813N 1201822En223732N 1201954En223606N 1202031En223355N 1201811En223342N 1201722En223345N 1201642En223535N 1201338En223816N 1201310EnF) SFC G) 3000FT AMSLnCREATED: 05 Aug 2020 05:14:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年08月19日 时间上午 02:00 到 2020年10月31日 时间上午 09:00)

A2101/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/150/2124N12029E022nA) RCKH B) 2008190200 C) 2010310900nD) 0200-0900nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.LCA OF TKOF/LDG:OUTER SEA OF HENGCHUN TOWNSHIP,PINGTUNG COUNTYn AND HENGCHUN AIRPORTn2.COOR TEL: 04-27023051 EXTENSION 503370, 0919-554184n3.AREA AS FLW:nGEO:n213900N 1202300En214300N 1203900En210500N 1203500En210500N 1201800En213900N 1202300EnF) SFC G) FL150nCREATED: 02 Aug 2020 04:31:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Instrument approach procedure (从 2020年09月10日 时间上午 00:00 到 2020年09月24日 时间上午 23:59)

A2066/20 NOTAMN nQ) RCAA/QPITT/I/BO/A/000/999/2235N12021E005nA) RCKH B) 2009100000 C) 2009232359nE) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/20, nWEF 10 SEP 2020, 0000UTC. nIAP ILS RWY09, LOC RWY27 AND NDB RWY27 ARE REVISED.nCREATED: 30 Jul 2020 03:23:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年08月01日 时间上午 01:00 到 2020年09月28日 时间上午 10:00)

A2053/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/030/2232N12030E006nA) RCKH B) 2008010100 C) 2009281000nD) 0100-1000nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0982-112994, 0927-707885n2.AREA AS FLW:nGEO:n223730N 1203034En223728N 1203209En223118N 1203152En222954N 1203014En222635N 1202943En222645N 1202907En222657N 1202909En222700N 1202850En222955N 1202940En223102N 1203020En223730N 1203034EnF) SFC G) 3000FT AMSLnCREATED: 29 Jul 2020 03:02:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年10月01日 时间上午 23:00 到 2020年11月09日 时间上午 09:00)

A2045/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/020/2224N12024E009nA) RCKH B) 2009302300 C) 2011090900nD) 2300-0900nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0986-654463n2.AREA AS FLW:nGEO:n223106N 1201951En222328N 1203127En221649N 1202422En222251N 1201613En223142N 1202003En223135N 1202011En223106N 1201951EnF) SFC G) 2000FT AMSLnCREATED: 28 Jul 2020 08:26:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年08月11日 时间上午 23:00 到 2020年09月30日 时间上午 09:00)

A2044/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/020/2224N12024E009nA) RCKH B) 2008102300 C) 2009300900nD) 2300-0900nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0986-654463n2.AREA AS FLW:nGEO:n223106N 1201951En222328N 1203127En221649N 1202422En222251N 1201613En223142N 1202003En223135N 1202011En223106N 1201951EnF) SFC G) 2000FT AMSLnCREATED: 28 Jul 2020 08:25:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年10月01日 时间上午 23:00 到 2020年11月09日 时间上午 09:00)

A2041/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/006/2227N12011E012nA) RCKH B) 2009302300 C) 2011090900nD) 2300-0900nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0986-654463n2.AREA AS FLW:nGEO:n222757N 1195915En223116N 1200416En223046N 1201847En223142N 1202005En223134N 1202013En223120N 1202002En222604N 1202308En222208N 1201649En222355N 1200154En222757N 1195915EnF) SFC G) 600FT AMSLnCREATED: 28 Jul 2020 08:21:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年08月11日 时间上午 23:00 到 2020年09月30日 时间上午 09:00)

A2040/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/006/2227N12011E012nA) RCKH B) 2008102300 C) 2009300900nD) 2300-0900nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0986-654463n2.AREA AS FLW:nGEO:n222757N 1195915En223116N 1200416En223046N 1201847En223142N 1202005En223134N 1202013En223120N 1202002En222604N 1202308En222208N 1201649En222355N 1200154En222757N 1195915EnF) SFC G) 600FT AMSLnCREATED: 28 Jul 2020 08:21:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年10月01日 时间上午 23:00 到 2020年11月09日 时间上午 09:00)

A2039/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/005/2225N12003E022nA) RCKH B) 2009302300 C) 2011090900nD) 2300-0900nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0986-654463n2.AREA AS FLW:nGEO:n220922N 1195323En223929N 1194523En223948N 1200026En221859N 1200948En223141N 1202005En223132N 1202014En221838N 1201002En220950N 1201341En220922N 1195323EnF) SFC G) 500FT AMSLnCREATED: 28 Jul 2020 08:19:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年08月11日 时间上午 23:00 到 2020年09月30日 时间上午 09:00)

A2038/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/005/2225N12003E022nA) RCKH B) 2008102300 C) 2009300900nD) 2300-0900nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0986-654463n2.AREA AS FLW:nGEO:n220922N 1195323En223929N 1194523En223948N 1200026En221859N 1200948En223141N 1202005En223132N 1202014En221838N 1201002En220950N 1201341En220922N 1195323EnF) SFC G) 500FT AMSLnCREATED: 28 Jul 2020 08:18:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年07月26日 时间上午 16:00 到 2020年08月25日 时间上午 15:59)

A2010/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/004/2232N12018E002nA) RCKH B) 2007261600 C) 2008251559nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0988-297636, 0925-439479n2.AREA AS FLW:nGEO:n223240N 1201646En223316N 1201758En223315N 1201919En223230N 1202000En223212N 1201932En223149N 1202005En223127N 1201933En223130N 1201753En223240N 1201646EnF) SFC G) 400FT AMSLnCREATED: 24 Jul 2020 05:07:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年07月26日 时间上午 16:00 到 2020年08月25日 时间上午 15:59)

A2009/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/004/2237N12018E003nA) RCKH B) 2007261600 C) 2008251559nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0988-297636, 0925-439479n2.AREA AS FLW:nGEO:n223754N 1201946En223602N 1202035En223608N 1201805En223617N 1201750En223456N 1201717En223701N 1201523En223805N 1201533En223754N 1201946EnF) SFC G) 400FT AMSLnCREATED: 24 Jul 2020 05:05:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Runway (从 2020年07月17日 时间上午 08:48)

A1931/20 NOTAMN nQ) RCAA/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/2235N12021E005nA) RCKH B) 2007170848 C) PERMnE) REF AIP RCKH AD 2.24 ADC AND AOC-TYPE A, nMAG BRG OF RWY 09/27 REVISED AS 096/276 DEG.nCREATED: 17 Jul 2020 08:48:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年07月01日 时间上午 23:00 到 2020年09月21日 时间上午 09:00)

A1740/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/030/2233N12026E008nA) RCKH B) 2006302300 C) 2009210900nD) 2300-0900nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0986-654463n2.AREA AS FLW:nGEO:n222701N 1203002En223143N 1202015En223801N 1202703En223732N 1203157En222701N 1203002EnF) SFC G) 3000FT AMSLnCREATED: 29 Jun 2020 07:40:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年06月17日 时间上午 22:00 到 2020年09月06日 时间上午 10:30)

A1578/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/008/2237N12018E001nA) RCKH B) 2006162200 C) 2009061030nD) 2200-1030nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0975-255692, 0933-147693n2.AREA AS FLW:nGEO: PSN ARC 223632N 1201749E, RADIUS 1NMnF) SFC G) 800FT AMSLnCREATED: 15 Jun 2020 06:12:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Aircraft stands (从 2020年06月14日 时间上午 08:08 到 2020年09月12日 时间上午 08:00)

A1575/20 NOTAMR A0698/20 nQ) RCAA/QMPLC/IV/BO/A/000/999/2235N12021E005nA) RCKH B) 2006140808 C) 2009120800 ESTnE) PRKG BAY 511 CLSD DUE TO WIP.nCREATED: 14 Jun 2020 08:08:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Standard instrument arrival (从 2020年06月10日 时间上午 00:00 到 2020年08月31日 时间上午 10:00)

A1460/20 NOTAMN nQ) RCAA/QPACH/I/NBO/A/000/999/2235N12021E005nA) RCKH B) 2006100000 C) 2008311000 ESTnE) DUE TO HENGCHUN VOR /HCN/ 113.7MHZ U/S, nOPR INFO ON STAR HCN 1H(RWY27) AS FLW:nFIX ROTOM NOT AVBL, ATC TO PROVIDE RADAR VECTORING SERVICE INSTEAD.nCREATED: 04 Jun 2020 08:09:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年06月01日 时间上午 23:00 到 2020年08月19日 时间上午 08:30)

A1350/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/006/2237N12018E001nA) RCKH B) 2005312300 C) 2008190830nD) 2300-0830nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0919-462637, 0987-141572n2.AREA AS FLW:nGEO:n223636N 1201741En223640N 1201732En223643N 1201734En223638N 1201743En223636N 1201741EnF) SFC G) 600FT AMSLnCREATED: 29 May 2020 08:38:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年06月01日 时间上午 23:00 到 2020年08月19日 时间上午 08:30)

A1349/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/006/2232N12019E002nA) RCKH B) 2005312300 C) 2008190830nD) 2300-0830nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0919-462637, 0987-141572n2.AREA AS FLW:nGEO:n223144N 1202002En223053N 1201844En223218N 1201735En223313N 1201854En223144N 1202002EnF) SFC G) 600FT AMSLnCREATED: 29 May 2020 08:37:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年06月01日 时间上午 23:00 到 2020年08月19日 时间上午 08:30)

A1348/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/006/2235N12019E001nA) RCKH B) 2005312300 C) 2008190830nD) 2300-0830nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0919-462637, 0987-141572n2.AREA AS FLW:nGEO:n223439N 1201843En223451N 1201832En223456N 1201838En223436N 1201856En223428N 1201845En223436N 1201839En223439N 1201843EnF) SFC G) 600FT AMSLnCREATED: 29 May 2020 08:37:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年06月01日 时间上午 23:00 到 2020年08月19日 时间上午 08:30)

A1347/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/006/2234N12020E001nA) RCKH B) 2005312300 C) 2008190830nD) 2300-0830nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.COOR TEL: 0919-462637, 0987-141572n2.AREA AS FLW:nGEO:n223347N 1201947En223337N 1201934En223343N 1201929En223353N 1201942En223347N 1201947EnF) SFC G) 600FT AMSLnCREATED: 29 May 2020 08:36:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年07月01日 时间上午 02:00 到 2020年08月18日 时间上午 09:00)

A1053/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/150/2124N12029E022nA) RCKH B) 2007010200 C) 2008180900nD) 0200-0900nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.LCA OF TKOF/LDG: OUTER SEA OF HENGCHUN TOWNSHIP, PINGTUNG COUNTYn AND HENGCHUN AIRPORTn2.COOR TEL: 0919-554184, 0985-712718n3.AREA AS FLW:nGEO:n213900N 1202300En214300N 1203900En210500N 1203500En210500N 1201800En213900N 1202300EnF) SFC G) FL150nCREATED: 05 May 2020 04:03:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年07月01日 时间上午 02:00 到 2020年08月18日 时间上午 09:00)

A1051/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/150/2153N12019E006nA) RCKH B) 2007010200 C) 2008180900nD) 0200-0900nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.LCA OF TKOF/LDG: OUTER SEA OF HENGCHUN TOWNSHIP, PINGTUNG COUNTYn AND HENGCHUN AIRPORTn2.COOR TEL: 0919-554184, 0985-712718n3.AREA AS FLW:nGEO:n215730N 1202230En215226N 1202230En214849N 1201455En215321N 1201450En215730N 1202230EnF) SFC G) FL150nCREATED: 05 May 2020 04:03:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年07月01日 时间上午 02:00 到 2020年08月18日 时间上午 09:00)

A1017/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/020/050/2202N12019E006nA) RCKH B) 2007010200 C) 2008180900nD) 0200-0900nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.LCA OF TKOF/LDG: OUTER SEA OF HENGCHUN TOWNSHIP, PINGTUNG COUNTYn AND HENGCHUN AIRPORTn2.COOR TEL: 0919-554184, 0985-712718n3.AREA WITHIN 0.5NM EITHER SIDE OF A LINE AS FLW:nGEO: 220700N 1201700En 215615N 1202020En 220700N 1201700EnF) 2000FT AMSL G) 5000FT AMSLnCREATED: 28 Apr 2020 10:19:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年07月01日 时间上午 02:00 到 2020年08月18日 时间上午 09:00)

A1009/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/050/2212N12015E006nA) RCKH B) 2007010200 C) 2008180900nD) 0200-0900nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.LCA OF TKOF/LDG: OUTER SEA OF HENGCHUN TOWNSHIP, PINGTUNG COUNTYn AND HENGCHUN AIRPORTn2.COOR TEL: 0919-554184, 0985-712718n3.AREA AS FLW:nGEO:n221700N 1201800En220700N 1201800En220700N 1201300En221700N 1201300En221700N 1201800EnF) SFC G) 5000FT AMSLnCREATED: 28 Apr 2020 10:10:00 nSOURCE: RCTPYNYX

NOTAM Unmanned aircraft (从 2020年07月01日 时间上午 02:00 到 2020年08月18日 时间上午 09:00)

A1007/20 NOTAMN nQ) RCAA/QWULW/IV/BO/AW/000/050/2212N12021E006nA) RCKH B) 2007010200 C) 2008180900nD) 0200-0900nE) UNMANNED ACFT WILL BE RELEASED:n1.LCA OF TKOF/LDG: OUTER SEA OF HENGCHUN TOWNSHIP, PINGTUNG COUNTYn AND HENGCHUN AIRPORTn2.COOR TEL: 0919-554184, 0985-712718n3.AREA AS FLW:nGEO:n221700N 1202400En220700N 1202400En220700N 1201800En221700N 1201800En221700N 1202400EnF) SFC G) 5000FT AMSLnCREATED: 28 Apr 2020 10:08:00 nSOURCE: RCTPYNYX

数据源