A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Colomiers (FR)Borki (RU)Dailekh (NP)Albi (FR)Fornells de la Selva (ES)Anglet (FR)Chamborigaud (FR)Cheney (US)

Andapa目前的天气 (Madagascar)

Andapa当前天气 : 小雨,风向南至3 km/h.

小雨

温度为22°C,毛毡温度为22°C

空气的相对湿度为 80%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1011 hPa.

风吹向,速度为3 km/h

最近更新4605分钟前

日出 03:49 在日落 15:37

附近的当前天气和预报 Andapa

Ambodipont (MG) à 3 kmAmbodisatirana (MG) à 70 kmSambava (MG) à 70 kmAntalaha (MG) à 73 kmAntsirabato (MG) à 83 kmMaroantsetra (MG) à 88 kmBealanana (MG) à 99 km

未来5天的天气预报 Andapa (Madagascar)

2020年04月03日

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。 mm 雨

温度从21°C28°C

风力警报为5km/h

5h : 小雨

小雨

21°C

2 mm 雨

湿度 80%

压力1010 hPa

风西南 3 km/h

8h : 小雨

小雨

21°C

1 mm 雨

湿度 80%

压力1012 hPa

风西南 3 km/h

11h : 小雨

小雨

24°C

0 mm 雨

湿度 69%

压力1013 hPa

风南 3 km/h

14h : 小雨

小雨

28°C

0 mm 雨

湿度 55%

压力1010 hPa

风东南 4 km/h

17h : 小雨

小雨

27°C

2 mm 雨

湿度 65%

压力1009 hPa

风东 5 km/h

20h : 小雨

小雨

22°C

2 mm 雨

湿度 78%

压力1011 hPa

风南 3 km/h

23h : 小雨

小雨

21°C

1 mm 雨

湿度 79%

压力1013 hPa

风南 4 km/h

2020年04月04日

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。 mm 雨

温度从19°C28°C

风力警报为7km/h

2h : 小雨

小雨

21°C

1 mm 雨

湿度 79%

压力1012 hPa

风西南 3 km/h

5h : 小雨

小雨

21°C

0 mm 雨

湿度 79%

压力1012 hPa

风南 4 km/h

8h : 小雨

小雨

21°C

0 mm 雨

湿度 79%

压力1013 hPa

风南 4 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

24°C

湿度 65%

压力1014 hPa

风南 5 km/h

14h : 碎云

碎云

28°C

湿度 52%

压力1012 hPa

风南 7 km/h

17h : 小雨

小雨

27°C

0 mm 雨

湿度 55%

压力1011 hPa

风东南 6 km/h

20h : 小雨

小雨

22°C

0 mm 雨

湿度 72%

压力1013 hPa

风南 4 km/h

23h : 小雨

小雨

21°C

0 mm 雨

湿度 75%

压力1015 hPa

风南 4 km/h

2020年04月05日

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从18°C29°C

风力警报为7km/h

2h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

19°C

湿度 77%

压力1014 hPa

风西南 4 km/h

5h : 几云

几云

18°C

湿度 76%

压力1014 hPa

风西南 4 km/h

8h : 几云

几云

18°C

湿度 71%

压力1015 hPa

风西南 5 km/h

11h : 几云

几云

25°C

湿度 49%

压力1015 hPa

风南 4 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

29°C

湿度 41%

压力1013 hPa

风东南 6 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

28°C

湿度 47%

压力1011 hPa

风东南 7 km/h

20h : 小雨

小雨

22°C

0 mm 雨

湿度 68%

压力1014 hPa

风东南 2 km/h

23h : 几云

几云

20°C

湿度 72%

压力1015 hPa

风西南 4 km/h

今天2020年04月06日

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖, 每天晚上都会下雨 而这一天将被太阳为主。 mm 雨

温度从19°C30°C

风力警报为7km/h

2h : 几云

几云

19°C

湿度 72%

压力1015 hPa

风西南 4 km/h

5h : 几云

几云

19°C

湿度 75%

压力1014 hPa

风西南 5 km/h

8h : 几云

几云

19°C

湿度 74%

压力1014 hPa

风南 5 km/h

11h : 几云

几云

27°C

湿度 51%

压力1015 hPa

风东南 4 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

30°C

湿度 42%

压力1013 hPa

风东南 7 km/h

17h : 小雨

小雨

28°C

0 mm 雨

湿度 52%

压力1011 hPa

风东南 7 km/h

20h : 小雨

小雨

22°C

1 mm 雨

湿度 79%

压力1013 hPa

风东南 3 km/h

23h : 小雨

小雨

21°C

0 mm 雨

湿度 80%

压力1015 hPa

风南 2 km/h

2020年04月07日

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 将是多云,但太阳将出现。 预计会下雨。 mm 雨

温度从19°C28°C

风力警报为7km/h

2h : 碎云

碎云

21°C

湿度 80%

压力1015 hPa

风西南 2 km/h

5h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

20°C

湿度 80%

压力1014 hPa

风西南 3 km/h

8h : 几云

几云

19°C

湿度 79%

压力1015 hPa

风西南 3 km/h

11h : 几云

几云

26°C

湿度 56%

压力1016 hPa

风东南 4 km/h

14h : 小雨

小雨

28°C

0 mm 雨

湿度 52%

压力1014 hPa

风东 7 km/h

17h : 小雨

小雨

26°C

2 mm 雨

湿度 67%

压力1012 hPa

风东南 6 km/h

20h : 小雨

小雨

22°C

2 mm 雨

湿度 79%

压力1014 hPa

风东南 3 km/h

23h : 小雨

小雨

21°C

0 mm 雨

湿度 80%

压力1016 hPa

风南 2 km/h

2020年04月08日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从0°C0°C

风力警报为0km/h

2h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

20°C

湿度 80%

压力1015 hPa

风南 3 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Mardi 3 mars 2020

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

News

Météo

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

News

Météo

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

 ▷