A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Bagneres-de-Bigorre (FR)Vic-en-Bigorre (FR)Rabastens-de-Bigorre (FR)Saint-Pe-de-Bigorre (FR)Amparihy (MG)Burgos (ES)

Yumbe目前的天气 (Ouganda)

小雨

Yumbe当前天气 : 小雨,风向西南至5 km/h.

温度为23°C,毛毡温度为23°C

空气的相对湿度为 78%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1009 hPa : 这对应于低压状态,灰色甚至雨天的预兆.

风吹向西南,速度为5 km/h

最近更新8084分钟前

日出 04:57 在日落 17:01

附近的当前天气和预报 Yumbe

Yumbe (UG) à 0 kmKoboko (UG) à 32 kmMaracha (UG) à 39 kmMoyo (UG) à 57 kmParaka (UG) à 58 kmAdjumani (UG) à 61 kmArua (UG) à 62 kmYei (SS) à 94 km

未来5天的预测 Yumbe (Ouganda)

的鸟瞰图

2020年03月24日

天空整夜都会被云覆盖 将是多云,但太阳将出现。

温度从21°C35°C

风力警报为12km/h

高热警报 35°C à Yumbe

1h : 乌云密布

乌云密布

23°C

湿度 78%

压力1010 hPa

风南 6 km/h

4h : 乌云密布

乌云密布

22°C

湿度 78%

压力1009 hPa

风西南 5 km/h

7h : 乌云密布

乌云密布

21°C

湿度 83%

压力1010 hPa

风南 4 km/h

10h : 碎云

碎云

26°C

湿度 65%

压力1011 hPa

风南 9 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

34°C

湿度 37%

压力1009 hPa

风东南 10 km/h

16h : 几云

几云

35°C

湿度 28%

压力1006 hPa

风东北 2 km/h

19h : 碎云

碎云

30°C

湿度 43%

压力1005 hPa

风南 5 km/h

22h : 碎云

碎云

25°C

湿度 64%

压力1008 hPa

风南 12 km/h

2020年03月25日

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从21°C38°C

风力警报为11km/h

高热警报 38°C à Yumbe

1h : 碎云

碎云

23°C

湿度 73%

压力1008 hPa

风南 4 km/h

4h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

22°C

湿度 74%

压力1008 hPa

风西南 10 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 83%

压力1008 hPa

风南 6 km/h

10h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

26°C

湿度 65%

压力1010 hPa

风南 11 km/h

13h : 碎云

碎云

34°C

湿度 35%

压力1008 hPa

风南 9 km/h

16h : 碎云

碎云

38°C

湿度 21%

压力1004 hPa

风↓ 4 km/h

19h : 乌云密布

乌云密布

33°C

湿度 31%

压力1004 hPa

风东南 5 km/h

22h : 乌云密布

乌云密布

26°C

湿度 51%

压力1006 hPa

风东 2 km/h

2020年03月26日

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从22°C41°C

风力警报为11km/h

高热警报 41°C à Yumbe

1h : 乌云密布

乌云密布

25°C

湿度 56%

压力1008 hPa

风南 4 km/h

4h : 乌云密布

乌云密布

24°C

湿度 65%

压力1007 hPa

风南 9 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

22°C

湿度 80%

压力1007 hPa

风南 4 km/h

10h : 几云

几云

26°C

湿度 62%

压力1009 hPa

风南 10 km/h

13h : 碎云

碎云

34°C

湿度 36%

压力1007 hPa

风南 11 km/h

16h : 乌云密布

乌云密布

41°C

湿度 18%

压力1003 hPa

风↓ 3 km/h

19h : 乌云密布

乌云密布

35°C

湿度 22%

压力1002 hPa

风东北 7 km/h

22h : 碎云

碎云

29°C

湿度 31%

压力1005 hPa

风↓ 8 km/h

2020年03月27日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 mm 雨

温度从24°C36°C

风力警报为12km/h

高热警报 36°C à Yumbe

1h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

27°C

湿度 34%

压力1006 hPa

风西南 4 km/h

4h : 碎云

碎云

27°C

湿度 36%

压力1006 hPa

风西南 5 km/h

7h : 碎云

碎云

24°C

湿度 46%

压力1007 hPa

风南 7 km/h

10h : 碎云

碎云

28°C

湿度 49%

压力1009 hPa

风南 10 km/h

13h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

36°C

湿度 31%

压力1007 hPa

风南 12 km/h

16h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

36°C

湿度 27%

压力1003 hPa

风东南 3 km/h

19h : 小雨

小雨

28°C

1 mm 雨

湿度 53%

压力1004 hPa

风东北 4 km/h

22h : 乌云密布

乌云密布

26°C

湿度 58%

压力1007 hPa

风北 2 km/h

2020年03月28日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 mm 雨

温度从21°C36°C

风力警报为16km/h

高热警报 36°C à Yumbe

1h : 乌云密布

乌云密布

24°C

湿度 71%

压力1010 hPa

风西南 12 km/h

4h : 乌云密布

乌云密布

22°C

湿度 80%

压力1009 hPa

风南 6 km/h

7h : 碎云

碎云

21°C

湿度 83%

压力1010 hPa

风南 8 km/h

10h : 碎云

碎云

25°C

湿度 73%

压力1011 hPa

风南 14 km/h

13h : 乌云密布

乌云密布

32°C

湿度 43%

压力1009 hPa

风南 16 km/h

16h : 乌云密布

乌云密布

36°C

湿度 34%

压力1005 hPa

风南 12 km/h

19h : 乌云密布

乌云密布

31°C

湿度 44%

压力1005 hPa

风南 5 km/h

22h : 中雨

中雨

23°C

4 mm 雨

湿度 79%

压力1009 hPa

风南 8 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Mardi 3 mars 2020

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

News

Météo

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

News

Météo

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

 ▷