A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Colomiers (FR)Borki (RU)Dailekh (NP)Albi (FR)Fornells de la Selva (ES)Anglet (FR)Chamborigaud (FR)Cheney (US)

Poľný Kesov目前的天气 (Slovaquie)

Poľný Kesov当前天气 : 晴朗的天空,风向南至13 km/h.

晴朗的天空

温度为14°C,毛毡温度为13°C

空气的相对湿度为 76%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1016 hPa.

风吹向,速度为13 km/h

最近更新35664分钟前

日出 05:18 在日落 18:21

附近的当前天气和预报 Poľný Kesov

Surany (SK) à 12 kmSellye (SK) à 14 kmNitra (SK) à 16 kmNitriansky Kraj (SK) à 20 kmVrable (SK) à 20 kmNove Zamky (SK) à 21 kmGalanta (SK) à 25 km

未来5天的天气预报 Poľný Kesov (Slovaquie)

2020年03月12日

天空整夜都会被云覆盖 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从12°C19°C

风力警报为15km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

18°C

湿度 65%

压力1016 hPa

风西南 13 km/h

14h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

19°C

湿度 60%

压力1015 hPa

风南 9 km/h

17h : 乌云密布

乌云密布

19°C

湿度 60%

压力1013 hPa

风南 15 km/h

20h : 乌云密布

乌云密布

14°C

湿度 71%

压力1013 hPa

风西南 14 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

12°C

湿度 73%

压力1014 hPa

风西南 13 km/h

2020年03月13日

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从6°C12°C

风力警报为32km/h

2h : 乌云密布

乌云密布

12°C

湿度 77%

压力1014 hPa

风南 9 km/h

5h : 乌云密布

乌云密布

12°C

湿度 82%

压力1014 hPa

风南 10 km/h

8h : 小雨

小雨

10°C

0 mm 雨

湿度 78%

压力1015 hPa

风西北 9 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

11°C

湿度 43%

压力1017 hPa

风西北 32 km/h

14h : 乌云密布

乌云密布

9°C

湿度 49%

压力1017 hPa

风西北 32 km/h

17h : 乌云密布

乌云密布

11°C

湿度 37%

压力1017 hPa

风西北 17 km/h

20h : 碎云

碎云

8°C

湿度 49%

压力1019 hPa

风西北 18 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

6°C

湿度 62%

压力1021 hPa

风西北 13 km/h

2020年03月14日

天空会很清楚,但会出现云 将是多云,但太阳将出现。

温度从3°C8°C

风力警报为22km/h

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

5°C

湿度 67%

压力1021 hPa

风西北 16 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

4°C

湿度 72%

压力1021 hPa

风西北 14 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

4°C

湿度 78%

压力1022 hPa

风西北 16 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

7°C

湿度 53%

压力1023 hPa

风西北 20 km/h

14h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

8°C

湿度 43%

压力1023 hPa

风↓ 20 km/h

17h : 乌云密布

乌云密布

8°C

湿度 41%

压力1023 hPa

风↓ 22 km/h

20h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 49%

压力1025 hPa

风↓ 22 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 59%

压力1027 hPa

风北 14 km/h

2020年03月15日

天空会很清楚,但会出现云 而这一天将被太阳为主。

温度从1°C9°C

风力警报为13km/h

2h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 67%

压力1028 hPa

风东南 8 km/h

5h : 碎云

碎云

1°C

湿度 66%

压力1029 hPa

风东 9 km/h

8h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

1°C

湿度 68%

压力1029 hPa

风东 8 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

5°C

湿度 48%

压力1029 hPa

风东 8 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

8°C

湿度 35%

压力1028 hPa

风东 10 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

9°C

湿度 30%

压力1027 hPa

风东南 11 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

6°C

湿度 43%

压力1028 hPa

风东南 13 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

3°C

湿度 58%

压力1029 hPa

风东南 13 km/h

2020年03月16日

天空会很清楚,但会出现云 而这一天将被太阳为主。

温度从2°C10°C

风力警报为27km/h

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

2°C

湿度 66%

压力1029 hPa

风东南 14 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

2°C

湿度 75%

压力1029 hPa

风东南 14 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

2°C

湿度 82%

压力1030 hPa

风东南 16 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

7°C

湿度 46%

压力1030 hPa

风南 25 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

10°C

湿度 35%

压力1030 hPa

风南 27 km/h

17h : 碎云

碎云

10°C

湿度 35%

压力1028 hPa

风南 24 km/h

20h : 碎云

碎云

6°C

湿度 53%

压力1029 hPa

风东南 14 km/h

23h : 碎云

碎云

4°C

湿度 57%

压力1031 hPa

风东南 14 km/h

2020年03月17日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从1°C3°C

风力警报为12km/h

2h : 碎云

碎云

3°C

湿度 60%

压力1031 hPa

风东南 12 km/h

5h : 碎云

碎云

1°C

湿度 64%

压力1031 hPa

风东 11 km/h

8h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 63%

压力1031 hPa

风东 9 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Mardi 3 mars 2020

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

News

Météo

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

News

Météo

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

 ▷