A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Bagneres-de-Bigorre (FR)Vic-en-Bigorre (FR)Rabastens-de-Bigorre (FR)Saint-Pe-de-Bigorre (FR)Pordic (FR)Epping (GB)

Shushi目前的天气 (Azerbaïdjan)

乌云密布

Shushi当前天气 : 乌云密布,风向西北至0 km/h.

温度为12°C,毛毡温度为12°C

空气的相对湿度为 71%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1013 hPa.

风吹向西北,速度为0 km/h

最近更新22371分钟前

日出 03:42 在日落 16:12

附近的当前天气和预报 Shushi

Shushi (AZ) à 0 kmŞuşa Şəhəri (AZ) à 1 kmXankəndi (AZ) à 7 kmXankəndi Şəhəri (AZ) à 8 kmXocalı Rayonu (AZ) à 8 kmXocali (AZ) à 17 kmQirmizi Bazar (AZ) à 19 kmAskyaran (AZ) à 21 km

未来5天的预测 Shushi (Azerbaïdjan)

的鸟瞰图

2020年03月15日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。 mm 雨

温度从10°C18°C

风力警报为25km/h

8h : 乌云密布

乌云密布

12°C

湿度 71%

压力1013 hPa

风西北 0 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

14°C

湿度 65%

压力1014 hPa

风东 5 km/h

14h : 小雨

小雨

18°C

0 mm 雨

湿度 58%

压力1014 hPa

风东南 25 km/h

17h : 小雨

小雨

17°C

0 mm 雨

湿度 61%

压力1012 hPa

风东南 18 km/h

20h : 乌云密布

乌云密布

15°C

湿度 70%

压力1012 hPa

风东南 13 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

13°C

湿度 74%

压力1013 hPa

风东 10 km/h

2020年03月16日

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 mm 雨

温度从7°C10°C

风力警报为15km/h

2h : 碎云

碎云

10°C

湿度 84%

压力1013 hPa

风东北 5 km/h

5h : 碎云

碎云

9°C

湿度 88%

压力1012 hPa

风东北 6 km/h

8h : 乌云密布

乌云密布

8°C

湿度 92%

压力1013 hPa

风东北 4 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

9°C

湿度 88%

压力1013 hPa

风东 5 km/h

14h : 乌云密布

乌云密布

10°C

湿度 86%

压力1013 hPa

风东北 6 km/h

17h : 乌云密布

乌云密布

10°C

湿度 88%

压力1013 hPa

风东 4 km/h

20h : 小雨

小雨

9°C

1 mm 雨

湿度 91%

压力1015 hPa

风东 12 km/h

23h : 小雨

小雨

7°C

1 mm 雨

湿度 87%

压力1018 hPa

风东 15 km/h

2020年03月17日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从3°C6°C

风力警报为21km/h

2h : 小雨

小雨

7°C

1 mm 雨

湿度 79%

压力1018 hPa

风东南 13 km/h

5h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 76%

压力1019 hPa

风东南 18 km/h

8h : 乌云密布

乌云密布

4°C

湿度 77%

压力1021 hPa

风东南 21 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

4°C

湿度 78%

压力1022 hPa

风东南 20 km/h

14h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 75%

压力1022 hPa

风东南 19 km/h

17h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 77%

压力1021 hPa

风东南 18 km/h

20h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 79%

压力1022 hPa

风东南 18 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

4°C

湿度 80%

压力1023 hPa

风东南 18 km/h

2020年03月18日

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 mm 雨

温度从3°C5°C

风力警报为14km/h

2h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 77%

压力1023 hPa

风南 17 km/h

5h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 77%

压力1022 hPa

风南 12 km/h

8h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 81%

压力1022 hPa

风东南 13 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 79%

压力1022 hPa

风东南 13 km/h

14h : 乌云密布

乌云密布

4°C

湿度 77%

压力1020 hPa

风东南 14 km/h

17h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 76%

压力1017 hPa

风东南 12 km/h

20h : 小雨

小雨

5°C

0 mm 雨

湿度 82%

压力1017 hPa

风东南 6 km/h

23h : 小雨

小雨

4°C

0 mm 雨

湿度 90%

压力1017 hPa

风东南 6 km/h

2020年03月19日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从4°C10°C

风力警报为11km/h

2h : 小雨

小雨

5°C

1 mm 雨

湿度 92%

压力1015 hPa

风东南 4 km/h

5h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 93%

压力1014 hPa

风东北 2 km/h

8h : 乌云密布

乌云密布

4°C

湿度 95%

压力1014 hPa

风北 3 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 87%

压力1014 hPa

风↓ 7 km/h

14h : 乌云密布

乌云密布

8°C

湿度 80%

压力1013 hPa

风东北 7 km/h

17h : 碎云

碎云

10°C

湿度 73%

压力1013 hPa

风东南 10 km/h

20h : 碎云

碎云

8°C

湿度 86%

压力1014 hPa

风东南 11 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

7°C

湿度 86%

压力1016 hPa

风东南 9 km/h

2020年03月20日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从6°C6°C

风力警报为3km/h

2h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 89%

压力1015 hPa

风东 5 km/h

5h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 91%

压力1014 hPa

风东北 3 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Mardi 3 mars 2020

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

News

Météo

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

News

Météo

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

 ▷