A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Pau (FR)Biarritz (FR)Melovoye (KZ)Chaumont (FR)Saint-Cyr-l'École (FR)Meyzieu (FR)

Khndzoresk目前的天气 (Arménie)

小雨

Khndzoresk当前天气 : 小雨,风向南至13 km/h.

温度为8°C,毛毡温度为6°C

空气的相对湿度为 45%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1000 hPa : 这对应于低压状态,灰色甚至雨天的预兆.

风吹向,速度为13 km/h

最近更新25763分钟前

日出 04:35 在日落 15:39

附近的当前天气和预报 Khndzoresk

Khndzoresk (AM) à 0 kmTegh (AM) à 6 kmVerishen (AM) à 11 kmBrun (AM) à 11 kmShinuhayr (AM) à 13 kmDzorastan (AM) à 28 kmŞuşa Şəhəri (AZ) à 38 kmShushi (AZ) à 39 km

未来5天的预测 Khndzoresk (Arménie)

samedi 8 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 mm 雨 cm的雪

温度从-3°C3°C

风力警报为22km/h

20h : 小雨

小雨

3°C

1 mm 雨

湿度 84%

压力1001 hPa

风东南 22 km/h

23h :

雪

0°C

0.2 cm 的雪

湿度 93%

压力1003 hPa

风东南 16 km/h

dimanche 9 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 cm的雪

温度从-10°C-5°C

风力警报为14km/h

非常冷的警告 -10°C à Khndzoresk

2h :

雪

-3°C

0.3 cm 的雪

湿度 95%

压力1003 hPa

风南 12 km/h

5h :

雪

-5°C

0.7 cm 的雪

湿度 97%

压力1007 hPa

风南 14 km/h

8h :

雪

-7°C

0.2 cm 的雪

湿度 96%

压力1012 hPa

风南 9 km/h

11h : 小雪

小雪

-7°C

0.1 cm 的雪

湿度 94%

压力1017 hPa

风南 8 km/h

14h : 小雪

小雪

-6°C

0.1 cm 的雪

湿度 93%

压力1018 hPa

风东南 12 km/h

17h : 小雪

小雪

-6°C

0.1 cm 的雪

湿度 95%

压力1019 hPa

风东南 13 km/h

20h : 小雪

小雪

-7°C

0.1 cm 的雪

湿度 96%

压力1023 hPa

风南 12 km/h

23h : 小雪

小雪

-9°C

0.1 cm 的雪

湿度 96%

压力1026 hPa

风西南 5 km/h

lundi 10 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 cm的雪

温度从-12°C-6°C

风力警报为10km/h

非常冷的警告 -12°C à Khndzoresk

2h : 小雪

小雪

-10°C

0 cm 的雪

湿度 94%

压力1028 hPa

风南 4 km/h

5h : 小雪

小雪

-10°C

0.1 cm 的雪

湿度 94%

压力1028 hPa

风西北 6 km/h

8h : 小雪

小雪

-10°C

0.1 cm 的雪

湿度 96%

压力1029 hPa

风西北 4 km/h

11h : 小雪

小雪

-8°C

0.1 cm 的雪

湿度 93%

压力1031 hPa

风东南 1 km/h

14h : 小雪

小雪

-7°C

0.1 cm 的雪

湿度 86%

压力1030 hPa

风南 5 km/h

17h : 小雪

小雪

-6°C

0.1 cm 的雪

湿度 89%

压力1029 hPa

风东南 7 km/h

20h : 小雪

小雪

-9°C

0.1 cm 的雪

湿度 97%

压力1031 hPa

风东南 5 km/h

23h : 小雪

小雪

-11°C

0 cm 的雪

湿度 93%

压力1032 hPa

风↓ 4 km/h

mardi 11 février 2020

天空整夜都会晴朗 而这一天将被太阳为主。

温度从-14°C-5°C

风力警报为14km/h

非常冷的警告 -14°C à Khndzoresk

2h : 乌云密布

乌云密布

-12°C

湿度 75%

压力1032 hPa

风西北 10 km/h

5h : 碎云

碎云

-13°C

湿度 67%

压力1031 hPa

风西北 11 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-14°C

湿度 63%

压力1031 hPa

风西北 10 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-9°C

湿度 67%

压力1029 hPa

风西北 5 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-5°C

湿度 65%

压力1026 hPa

风东南 6 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-5°C

湿度 79%

压力1022 hPa

风东南 6 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-10°C

湿度 74%

压力1023 hPa

风西北 7 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-12°C

湿度 58%

压力1023 hPa

风西北 14 km/h

mercredi 12 février 2020

天空整夜都会晴朗 从早到晚,白天都会阴天

温度从-12°C-1°C

风力警报为18km/h

非常冷的警告 -12°C à Khndzoresk

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-12°C

湿度 55%

压力1022 hPa

风西北 14 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-12°C

湿度 56%

压力1021 hPa

风西北 15 km/h

8h : 几云

几云

-12°C

湿度 57%

压力1021 hPa

风西北 15 km/h

11h : 碎云

碎云

-6°C

湿度 63%

压力1020 hPa

风南 13 km/h

14h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

-1°C

湿度 69%

压力1019 hPa

风南 12 km/h

17h : 碎云

碎云

-1°C

湿度 73%

压力1019 hPa

风南 10 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-7°C

湿度 66%

压力1022 hPa

风南 16 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-8°C

湿度 63%

压力1024 hPa

风西北 18 km/h

jeudi 13 février 2020

天空会很清楚,但会出现云 而这一天将被太阳为主。

温度从-7°C1°C

风力警报为18km/h

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-8°C

湿度 63%

压力1024 hPa

风西北 17 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-7°C

湿度 63%

压力1025 hPa

风西北 18 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-7°C

湿度 64%

压力1027 hPa

风西北 17 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 70%

压力1027 hPa

风西北 11 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 98%

压力1025 hPa

风西南 2 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 97%

压力1022 hPa

风东南 4 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange

 ▷