A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Pau (FR)Lourdes (FR)Biarritz (FR)Vec-Liepaja (LV)Saukdere (RU)Saintes (FR)Hoedspruit (ZA)

Mbanza-Ngungu目前的天气 (République démocratique du Congo)

乌云密布

Mbanza-Ngungu当前天气 : 乌云密布,风向东至3 km/h.

温度为20°C,毛毡温度为20°C

空气的相对湿度为 96%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1013 hPa.

风吹向,速度为3 km/h

最近更新24199分钟前

日出 06:09 在日落 18:19

附近的当前天气和预报 Mbanza-Ngungu

Mbanza-Ngungu (CD) à 0 kmKasangulu (CD) à 81 kmVille de Kinshasa (CD) à 109 kmMasina (CD) à 113 kmInga (CG) à 119 kmTsiémé-Mandiélé (CG) à 123 kmYanga (CD) à 166 kmRégion du Pool (CG) à 195 km

未来5天的预测 Mbanza-Ngungu (République démocratique du Congo)

mardi 4 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从20°C20°C

风力警报为3km/h

20h : 乌云密布

乌云密布

20°C

湿度 96%

压力1013 hPa

风东 3 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

20°C

湿度 95%

压力1015 hPa

风东南 3 km/h

mercredi 5 février 2020

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 mm 雨

温度从20°C28°C

风力警报为11km/h

2h : 乌云密布

乌云密布

20°C

湿度 94%

压力1014 hPa

风西南 2 km/h

5h : 乌云密布

乌云密布

20°C

湿度 96%

压力1013 hPa

风西南 2 km/h

8h : 乌云密布

乌云密布

20°C

湿度 95%

压力1014 hPa

风北 2 km/h

11h : 碎云

碎云

25°C

湿度 74%

压力1014 hPa

风南 7 km/h

14h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

28°C

湿度 66%

压力1011 hPa

风南 9 km/h

17h : 小雨

小雨

26°C

1 mm 雨

湿度 74%

压力1009 hPa

风南 11 km/h

20h : 小雨

小雨

22°C

2 mm 雨

湿度 94%

压力1011 hPa

风西南 7 km/h

23h : 小雨

小雨

20°C

2 mm 雨

湿度 97%

压力1013 hPa

风西南 7 km/h

jeudi 6 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从19°C27°C

风力警报为10km/h

2h : 碎云

碎云

20°C

湿度 98%

压力1012 hPa

风西南 4 km/h

5h : 乌云密布

乌云密布

19°C

湿度 99%

压力1011 hPa

风南 7 km/h

8h : 乌云密布

乌云密布

20°C

湿度 97%

压力1013 hPa

风西南 5 km/h

11h : 碎云

碎云

25°C

湿度 74%

压力1014 hPa

风西南 8 km/h

14h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

27°C

湿度 64%

压力1010 hPa

风南 10 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

27°C

湿度 68%

压力1008 hPa

风南 9 km/h

20h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

22°C

湿度 89%

压力1010 hPa

风西南 6 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

21°C

湿度 93%

压力1013 hPa

风西南 3 km/h

vendredi 7 février 2020

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。 mm 雨

温度从20°C27°C

风力警报为13km/h

2h : 乌云密布

乌云密布

20°C

湿度 93%

压力1013 hPa

风南 4 km/h

5h : 乌云密布

乌云密布

20°C

湿度 98%

压力1012 hPa

风西南 7 km/h

8h : 乌云密布

乌云密布

20°C

湿度 95%

压力1014 hPa

风西南 8 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

25°C

湿度 75%

压力1014 hPa

风南 12 km/h

14h : 小雨

小雨

27°C

0 mm 雨

湿度 68%

压力1011 hPa

风西南 13 km/h

17h : 小雨

小雨

27°C

3 mm 雨

湿度 75%

压力1008 hPa

风南 12 km/h

20h : 小雨

小雨

22°C

2 mm 雨

湿度 94%

压力1011 hPa

风西南 9 km/h

23h : 小雨

小雨

21°C

1 mm 雨

湿度 95%

压力1013 hPa

风西南 8 km/h

samedi 8 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从20°C25°C

风力警报为8km/h

2h : 小雨

小雨

20°C

0 mm 雨

湿度 97%

压力1013 hPa

风西南 7 km/h

5h : 乌云密布

乌云密布

20°C

湿度 97%

压力1013 hPa

风西南 7 km/h

8h : 乌云密布

乌云密布

20°C

湿度 95%

压力1014 hPa

风西南 2 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

25°C

湿度 70%

压力1015 hPa

风西南 5 km/h

14h : 乌云密布

乌云密布

24°C

湿度 83%

压力1012 hPa

风西南 8 km/h

17h : 乌云密布

乌云密布

24°C

湿度 84%

压力1010 hPa

风西南 7 km/h

20h : 乌云密布

乌云密布

21°C

湿度 95%

压力1011 hPa

风西南 8 km/h

23h : 碎云

碎云

20°C

湿度 96%

压力1013 hPa

风南 5 km/h

dimanche 9 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从19°C27°C

风力警报为13km/h

2h : 乌云密布

乌云密布

19°C

湿度 93%

压力1013 hPa

风西南 3 km/h

5h : 乌云密布

乌云密布

19°C

湿度 96%

压力1013 hPa

风南 3 km/h

8h : 乌云密布

乌云密布

20°C

湿度 95%

压力1014 hPa

风西南 4 km/h

11h : 碎云

碎云

25°C

湿度 75%

压力1014 hPa

风西南 7 km/h

14h : 乌云密布

乌云密布

27°C

湿度 71%

压力1011 hPa

风西南 9 km/h

17h : 乌云密布

乌云密布

27°C

湿度 77%

压力1008 hPa

风南 13 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange