A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Pau (FR)Lourdes (FR)Biarritz (FR)Le Mans (FR)Apayao (PH)Newe Efrayim (IL)Arreau (FR)

Ajlun目前的天气 (Jordanie)

阴霾

Ajlun当前天气 : 阴霾,风向东至15 km/h.

温度为28°C,毛毡温度为30°C

空气的相对湿度为 28%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1018 hPa : 这与反气旋状态相对应,即使早晨起雾并由于风仍然微弱而持续,也预示着良好的天气.

风吹向,速度为15 km/h

最近更新221943分钟前

日出 05:18 在日落 16:22

附近的当前天气和预报 Ajlun

Ajlun (JO) à 0 kmAnjarah (JO) à 3 kmJarash (JO) à 15 kmKurayyimah (JO) à 16 kmAydun (JO) à 22 kmTirat Ẕevi (IL) à 24 kmMaskiyyot (PS) à 24 kmBet Shean (IL) à 30 km

未来5天的预测 Ajlun (Jordanie)

mercredi 18 septembre 2019

天空会很清楚,但会出现云 而这一天将被太阳为主。

温度从24°C41°C

风力警报为19km/h

高热警报 41°C à Ajlun

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

37°C

湿度 12%

压力1014 hPa

风西北 5 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

41°C

湿度 10%

压力1011 hPa

风↓ 8 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

34°C

湿度 30%

压力1011 hPa

风南 19 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 46%

压力1012 hPa

风南 7 km/h

jeudi 19 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从22°C40°C

风力警报为25km/h

高热警报 40°C à Ajlun

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 55%

压力1013 hPa

风西北 7 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 70%

压力1012 hPa

风西北 5 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

22°C

湿度 84%

压力1013 hPa

风西北 5 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

29°C

湿度 56%

压力1013 hPa

风西北 3 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

38°C

湿度 20%

压力1013 hPa

风↓ 4 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

40°C

湿度 25%

压力1011 hPa

风西北 25 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

34°C

湿度 34%

压力1010 hPa

风南 14 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

25°C

湿度 70%

压力1011 hPa

风南 7 km/h

vendredi 20 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从22°C35°C

风力警报为27km/h

高热警报 35°C à Ajlun

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 79%

压力1012 hPa

风南 6 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 84%

压力1011 hPa

风南 4 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

22°C

湿度 86%

压力1011 hPa

风西南 2 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

28°C

湿度 57%

压力1012 hPa

风南 3 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

35°C

湿度 28%

压力1011 hPa

风西南 12 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

35°C

湿度 25%

压力1010 hPa

风西北 27 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

29°C

湿度 43%

压力1010 hPa

风西北 18 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 70%

压力1012 hPa

风南 8 km/h

samedi 21 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从20°C34°C

风力警报为24km/h

高热警报 34°C à Ajlun

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

22°C

湿度 76%

压力1012 hPa

风南 5 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 79%

压力1011 hPa

风南 4 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 80%

压力1012 hPa

风西南 3 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 54%

压力1012 hPa

风南 7 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

33°C

湿度 27%

压力1012 hPa

风西南 10 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

34°C

湿度 26%

压力1010 hPa

风南 24 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

28°C

湿度 47%

压力1010 hPa

风西北 18 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

22°C

湿度 76%

压力1011 hPa

风南 6 km/h

dimanche 22 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从18°C36°C

风力警报为25km/h

高热警报 36°C à Ajlun

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 84%

压力1011 hPa

风西北 3 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 86%

压力1011 hPa

风西北 3 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

18°C

湿度 88%

压力1011 hPa

风↓ 3 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

25°C

湿度 60%

压力1012 hPa

风北 4 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

33°C

湿度 27%

压力1011 hPa

风西南 1 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

36°C

湿度 25%

压力1009 hPa

风南 25 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

29°C

湿度 44%

压力1009 hPa

风南 16 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

22°C

湿度 72%

压力1011 hPa

风南 7 km/h

lundi 23 septembre 2019

天空会很清楚,但会出现云 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从19°C25°C

风力警报为3km/h

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 78%

压力1011 hPa

风南 5 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 83%

压力1012 hPa

风南 3 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 85%

压力1012 hPa

风西北 2 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

25°C

湿度 56%

压力1013 hPa

风东 1 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange