A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Pau (FR)Lourdes (FR)Biarritz (FR)Gap (FR)Wilberforce (AU)Perpignan (FR)Juillan (FR)

Lodersdorf目前的天气 (奥地利)

薄雾

Lodersdorf当前天气 : 薄雾,风向至2 km/h.

温度为-3°C,毛毡温度为-3°C

空气的相对湿度为 92%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1028 hPa : 这与反气旋状态相对应,即使早晨起雾并由于风仍然微弱而持续,也预示着良好的天气.

风吹向,速度为2 km/h

最近更新24986分钟前

Le soleil se lève à 07:37 et se couche à 16:36

附近的当前天气和预报 Lodersdorf

Lodersdorf (AT) à 0 kmLödersdorf (AT) à 1 kmLeitersdorf im Raabtal (AT) à 2 kmRaabau (AT) à 2 kmPertlstein (AT) à 3 kmMuhldorf bei Feldbach (AT) à 4 kmMühldorf bei Feldbach (AT) à 5 kmHatzendorf (AT) à 5 km

未来5天的预测 Lodersdorf (奥地利)

vendredi 3 janvier 2020

天空整夜都会晴朗 将是多云,但太阳将出现。

温度从-2°C5°C

风力警报为6km/h

A 2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 81%

压力1030 hPa

风南 1 km/h

A 5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 83%

压力1029 hPa

风北 3 km/h

A 8h : 几云

几云

-2°C

湿度 85%

压力1029 hPa

风↓ 2 km/h

A 11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

2°C

湿度 66%

压力1029 hPa

风南 1 km/h

A 14h : 几云

几云

5°C

湿度 55%

压力1027 hPa

风西南 4 km/h

A 17h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 69%

压力1026 hPa

风西南 6 km/h

A 20h : 乌云密布

乌云密布

1°C

湿度 70%

压力1026 hPa

风西南 4 km/h

A 23h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 67%

压力1026 hPa

风↓ 1 km/h

samedi 4 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从1°C7°C

风力警报为12km/h

A 2h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 68%

压力1027 hPa

风西南 3 km/h

A 5h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 68%

压力1025 hPa

风西南 2 km/h

A 8h : 乌云密布

乌云密布

1°C

湿度 75%

压力1026 hPa

风西南 5 km/h

A 11h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

4°C

湿度 75%

压力1025 hPa

风西南 4 km/h

A 14h : 碎云

碎云

7°C

湿度 71%

压力1024 hPa

风南 2 km/h

A 17h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 80%

压力1023 hPa

风南 4 km/h

A 20h : 小雨

小雨

5°C

0 mm 雨

湿度 77%

压力1025 hPa

风北 9 km/h

A 23h : 碎云

碎云

3°C

湿度 68%

压力1026 hPa

风西北 12 km/h

dimanche 5 janvier 2020

天空整夜都会晴朗 而这一天将被太阳为主。

温度从-2°C5°C

风力警报为12km/h

A 2h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

2°C

湿度 76%

压力1027 hPa

风南 9 km/h

A 5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 83%

压力1028 hPa

风↓ 8 km/h

A 8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 95%

压力1031 hPa

风西北 3 km/h

A 11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

3°C

湿度 68%

压力1032 hPa

风北 7 km/h

A 14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

5°C

湿度 50%

压力1033 hPa

风↓ 12 km/h

A 17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

2°C

湿度 61%

压力1033 hPa

风东 8 km/h

A 20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 79%

压力1035 hPa

风东北 3 km/h

A 23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 83%

压力1036 hPa

风南 2 km/h

lundi 6 janvier 2020

天空整夜都会晴朗 而这一天将被太阳为主。

温度从-3°C3°C

风力警报为6km/h

A 2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 83%

压力1035 hPa

风西南 4 km/h

A 5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 83%

压力1035 hPa

风西南 4 km/h

A 8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-3°C

湿度 83%

压力1034 hPa

风西南 3 km/h

A 11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 67%

压力1034 hPa

风西南 6 km/h

A 14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

3°C

湿度 59%

压力1032 hPa

风南 6 km/h

A 17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 75%

压力1030 hPa

风南 6 km/h

A 20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 85%

压力1030 hPa

风南 4 km/h

A 23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 86%

压力1028 hPa

风南 4 km/h

mardi 7 janvier 2020

天空整夜都会晴朗 从早到晚,白天都会阴天

温度从-3°C3°C

风力警报为4km/h

A 2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 86%

压力1027 hPa

风南 3 km/h

A 5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-3°C

湿度 85%

压力1026 hPa

风南 4 km/h

A 8h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

-3°C

湿度 82%

压力1025 hPa

风南 3 km/h

A 11h : 碎云

碎云

0°C

湿度 66%

压力1027 hPa

风南 3 km/h

A 14h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

3°C

湿度 58%

压力1026 hPa

风南 3 km/h

A 17h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

0°C

湿度 71%

压力1028 hPa

风东南 4 km/h

A 20h : 几云

几云

-2°C

湿度 76%

压力1030 hPa

风西南 1 km/h

A 23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 82%

压力1032 hPa

风南 1 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

航图Lodersdorf

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange