A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Colomiers (FR)Buenaventura (CO)Casoria (IT)Albi (FR)Borki (RU)Aix-en-Provence (FR)Dailekh (NP)Fornells de la Selva (ES)

Hoffeld目前的天气 (德国)

Hoffeld当前天气 : 晴朗的天空,风向东北至7 km/h.

晴朗的天空

温度为-5°C,毛毡温度为-5°C

空气的相对湿度为 73%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1034 hPa : 这与反气旋状态相对应,即使早晨起雾并由于风仍然微弱而持续,也预示着良好的天气.

风吹向东北,速度为7 km/h

最近更新21158分钟前

日出 05:39 在日落 18:46

附近的当前天气和预报 Hoffeld

Hoffeld (DE) à 0 kmBodenwöhr (DE) à 2 kmVorderrandsberg (DE) à 2 kmNeuenschwand (DE) à 4 kmNittenau (DE) à 6 kmTiefenbach (DE) à 8 kmBrunn (DE) à 8 km

未来5天的天气预报 Hoffeld (德国)

2020年03月23日

天空会很清楚,但会出现云 那天将是晴天.

温度从-5°C4°C

风力警报为19km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-5°C

湿度 51%

压力1037 hPa

风东北 7 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 31%

压力1036 hPa

风东 14 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

4°C

湿度 27%

压力1034 hPa

风东北 18 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

3°C

湿度 29%

压力1033 hPa

风东北 19 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 46%

压力1035 hPa

风东北 15 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-3°C

湿度 52%

压力1036 hPa

风东北 14 km/h

2020年03月24日

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从-4°C5°C

风力警报为20km/h

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-4°C

湿度 55%

压力1036 hPa

风东 8 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-4°C

湿度 57%

压力1035 hPa

风东北 7 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-4°C

湿度 55%

压力1035 hPa

风东北 8 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

2°C

湿度 32%

压力1033 hPa

风东 14 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

5°C

湿度 27%

压力1031 hPa

风东 19 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

5°C

湿度 30%

压力1029 hPa

风东 20 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 50%

压力1030 hPa

风东北 12 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-3°C

湿度 57%

压力1031 hPa

风东北 8 km/h

2020年03月25日

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从-5°C6°C

风力警报为22km/h

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-4°C

湿度 61%

压力1030 hPa

风东北 8 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-5°C

湿度 67%

压力1029 hPa

风东北 8 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-4°C

湿度 64%

压力1028 hPa

风东北 10 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

3°C

湿度 36%

压力1026 hPa

风东 14 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

6°C

湿度 30%

压力1024 hPa

风东 22 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

6°C

湿度 35%

压力1022 hPa

风东 21 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-0°C

湿度 53%

压力1023 hPa

风东 14 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 60%

压力1023 hPa

风东 12 km/h

2020年03月26日

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从-4°C9°C

风力警报为16km/h

2h : 几云

几云

-2°C

湿度 61%

压力1022 hPa

风东北 10 km/h

5h : 几云

几云

-4°C

湿度 72%

压力1021 hPa

风东北 9 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-3°C

湿度 71%

压力1021 hPa

风东北 9 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

5°C

湿度 48%

压力1019 hPa

风东 16 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

9°C

湿度 44%

压力1017 hPa

风东 13 km/h

17h : 几云

几云

9°C

湿度 51%

压力1016 hPa

风东南 11 km/h

20h : 几云

几云

3°C

湿度 80%

压力1017 hPa

风东 7 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

0°C

湿度 85%

压力1017 hPa

风东北 7 km/h

2020年03月27日

天空整夜都会被云覆盖 而这一天将被太阳为主。

温度从-1°C11°C

风力警报为10km/h

2h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

-0°C

湿度 87%

压力1016 hPa

风东北 7 km/h

5h : 乌云密布

乌云密布

-1°C

湿度 87%

压力1015 hPa

风东北 7 km/h

8h : 碎云

碎云

0°C

湿度 81%

压力1015 hPa

风东北 5 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

7°C

湿度 62%

压力1013 hPa

风东南 10 km/h

14h : 几云

几云

10°C

湿度 55%

压力1012 hPa

风南 10 km/h

17h : 几云

几云

11°C

湿度 55%

压力1011 hPa

风南 5 km/h

20h : 碎云

碎云

5°C

湿度 75%

压力1013 hPa

风西北 3 km/h

23h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

4°C

湿度 83%

压力1014 hPa

风西北 5 km/h

2020年03月28日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从3°C4°C

风力警报为6km/h

2h : 碎云

碎云

4°C

湿度 81%

压力1014 hPa

风↓ 6 km/h

5h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 85%

压力1014 hPa

风西北 6 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Mardi 3 mars 2020

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

News

Météo

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

News

Météo

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

 ▷