A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Pau (FR)Biarritz (FR)Arreau (FR)Rodde (DE)Región de Los Ríos (CL)Zarechnyy (RU)

Ballyhaise目前的天气 (Irlande)

小雨

Ballyhaise当前天气 : 小雨,风向东北至6 km/h 阵阵到 13 km/h.

温度为11°C,毛毡温度为11°C

空气的相对湿度为 86%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1005 hPa : 这对应于低压状态,灰色甚至雨天的预兆.

风吹向东北,速度为6 km/h阵风为13 km/h

最近更新37549分钟前

日出 09:28 在日落 17:56

附近的当前天气和预报 Ballyhaise

Ballyhaise (IE) à 0 kmAn Cabhán (IE) à 15 kmUlster (IE) à 35 kmDerrygonnelly (GB) à 53 kmArmagh (GB) à 54 kmAn Muileann gCearr (IE) à 57 kmAn Mhí (IE) à 60 kmOmagh (GB) à 61 km

未来5天的预测 Ballyhaise (Irlande)

jeudi 2 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 mm 雨

温度从11°C11°C

风力警报为15km/h

A 22h : 小雨

小雨

11°C

1 mm 雨

湿度 94%

压力1005 hPa

风南 15 km/h

vendredi 3 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从3°C6°C

风力警报为13km/h

A 1h : 小雨

小雨

6°C

0 mm 雨

湿度 87%

压力1012 hPa

风西北 13 km/h

A 4h : 碎云

碎云

5°C

湿度 83%

压力1016 hPa

风西北 11 km/h

A 7h : 碎云

碎云

3°C

湿度 90%

压力1021 hPa

风南 6 km/h

A 10h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 90%

压力1024 hPa

风南 10 km/h

A 13h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

6°C

湿度 81%

压力1027 hPa

风南 11 km/h

A 16h : 几云

几云

6°C

湿度 83%

压力1027 hPa

风西南 12 km/h

A 19h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

5°C

湿度 87%

压力1028 hPa

风南 12 km/h

A 22h : 碎云

碎云

4°C

湿度 90%

压力1030 hPa

风西南 12 km/h

samedi 4 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从5°C8°C

风力警报为14km/h

A 1h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 87%

压力1030 hPa

风西南 13 km/h

A 4h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 85%

压力1030 hPa

风南 13 km/h

A 7h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 85%

压力1030 hPa

风西南 13 km/h

A 10h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 87%

压力1030 hPa

风西南 11 km/h

A 13h : 乌云密布

乌云密布

7°C

湿度 86%

压力1030 hPa

风西南 10 km/h

A 16h : 乌云密布

乌云密布

8°C

湿度 86%

压力1029 hPa

风西南 10 km/h

A 19h : 乌云密布

乌云密布

8°C

湿度 89%

压力1029 hPa

风西南 14 km/h

A 22h : 小雨

小雨

8°C

0 mm 雨

湿度 91%

压力1028 hPa

风西南 13 km/h

dimanche 5 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。

温度从7°C10°C

风力警报为19km/h

A 1h : 小雨

小雨

8°C

0 mm 雨

湿度 92%

压力1027 hPa

风西南 13 km/h

A 4h : 小雨

小雨

7°C

0 mm 雨

湿度 86%

压力1025 hPa

风西南 14 km/h

A 7h : 乌云密布

乌云密布

7°C

湿度 87%

压力1024 hPa

风西南 14 km/h

A 10h : 小雨

小雨

8°C

0 mm 雨

湿度 87%

压力1023 hPa

风西南 16 km/h

A 13h : 小雨

小雨

9°C

0 mm 雨

湿度 88%

压力1022 hPa

风西南 16 km/h

A 16h : 乌云密布

乌云密布

10°C

湿度 89%

压力1020 hPa

风西南 16 km/h

A 19h : 乌云密布

乌云密布

10°C

湿度 89%

压力1020 hPa

风南 16 km/h

A 22h : 乌云密布

乌云密布

9°C

湿度 91%

压力1018 hPa

风南 19 km/h

lundi 6 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。 mm 雨

温度从6°C9°C

风力警报为31km/h

A 1h : 乌云密布

乌云密布

9°C

湿度 87%

压力1014 hPa

风南 22 km/h

A 4h : 乌云密布

乌云密布

8°C

湿度 81%

压力1010 hPa

风南 26 km/h

A 7h : 乌云密布

乌云密布

8°C

湿度 78%

压力1005 hPa

风南 26 km/h

A 10h : 乌云密布

乌云密布

9°C

湿度 80%

压力999 hPa

风南 31 km/h

A 13h : 中雨

中雨

9°C

5 mm 雨

湿度 90%

压力995 hPa

风南 30 km/h

A 16h : 小雨

小雨

8°C

1 mm 雨

湿度 89%

压力995 hPa

风西南 18 km/h

A 19h : 小雨

小雨

6°C

2 mm 雨

湿度 89%

压力1000 hPa

风西南 16 km/h

A 22h : 小雨

小雨

7°C

2 mm 雨

湿度 89%

压力1006 hPa

风南 14 km/h

mardi 7 janvier 2020

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。 mm 雨

温度从4°C9°C

风力警报为24km/h

A 1h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

5°C

湿度 88%

压力1011 hPa

风南 14 km/h

A 4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

4°C

湿度 89%

压力1014 hPa

风西南 12 km/h

A 7h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

4°C

湿度 90%

压力1015 hPa

风西南 14 km/h

A 10h : 小雨

小雨

6°C

1 mm 雨

湿度 92%

压力1016 hPa

风西南 18 km/h

A 13h : 小雨

小雨

7°C

1 mm 雨

湿度 88%

压力1014 hPa

风西南 24 km/h

A 16h : 乌云密布

乌云密布

9°C

湿度 84%

压力1012 hPa

风西南 19 km/h

A 19h : 乌云密布

乌云密布

9°C

湿度 81%

压力1011 hPa

风西南 21 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

航图Ballyhaise

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange