A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Bagneres-de-Bigorre (FR)Vic-en-Bigorre (FR)Rabastens-de-Bigorre (FR)Saint-Pe-de-Bigorre (FR)Borovikha (RU)Montsoult (FR)

Pajok目前的天气 (Soudan du Sud)

几云

Pajok当前天气 : 几云,风向东南至7 km/h.

温度为22°C,毛毡温度为22°C

空气的相对湿度为 71%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1010 hPa.

风吹向东南,速度为7 km/h

最近更新9202分钟前

日出 04:52 在日落 16:56

附近的当前天气和预报 Pajok

Pajok (SS) à 0 kmPAJOK Pogee, (SS) à 12 kmMagwi County (SS) à 35 kmAmiling (SS) à 39 kmTorit (SS) à 62 kmKitgum (UG) à 79 kmMoyo (UG) à 87 kmAdjumani (UG) à 94 km

未来5天的预测 Pajok (Soudan du Sud)

的鸟瞰图

2020年03月24日

天空整夜都会被云覆盖 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片 mm 雨

温度从20°C33°C

风力警报为11km/h

1h : 几云

几云

22°C

湿度 71%

压力1010 hPa

风东南 7 km/h

4h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

22°C

湿度 71%

压力1009 hPa

风东南 6 km/h

7h : 乌云密布

乌云密布

20°C

湿度 79%

压力1009 hPa

风南 9 km/h

10h : 碎云

碎云

24°C

湿度 66%

压力1011 hPa

风南 10 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

33°C

湿度 38%

压力1009 hPa

风南 5 km/h

16h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

26°C

湿度 63%

压力1006 hPa

风南 11 km/h

19h : 小雨

小雨

23°C

1 mm 雨

湿度 77%

压力1006 hPa

风东南 7 km/h

22h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

22°C

湿度 72%

压力1008 hPa

风东南 5 km/h

2020年03月25日

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从20°C33°C

风力警报为12km/h

1h : 小雨

小雨

21°C

0 mm 雨

湿度 77%

压力1008 hPa

风东南 6 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 81%

压力1007 hPa

风东南 6 km/h

7h : 乌云密布

乌云密布

20°C

湿度 81%

压力1007 hPa

风南 8 km/h

10h : 乌云密布

乌云密布

24°C

湿度 71%

压力1010 hPa

风南 10 km/h

13h : 乌云密布

乌云密布

33°C

湿度 37%

压力1008 hPa

风西南 5 km/h

16h : 碎云

碎云

33°C

湿度 25%

压力1004 hPa

风↓ 12 km/h

19h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

30°C

湿度 35%

压力1003 hPa

风北 11 km/h

22h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

25°C

湿度 45%

压力1006 hPa

风东 3 km/h

2020年03月26日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从21°C34°C

风力警报为14km/h

高热警报 34°C à Pajok

1h : 碎云

碎云

24°C

湿度 51%

压力1007 hPa

风东南 5 km/h

4h : 碎云

碎云

22°C

湿度 69%

压力1006 hPa

风南 11 km/h

7h : 碎云

碎云

21°C

湿度 76%

压力1007 hPa

风东南 12 km/h

10h : 碎云

碎云

25°C

湿度 58%

压力1008 hPa

风南 14 km/h

13h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

33°C

湿度 36%

压力1007 hPa

风南 9 km/h

16h : 碎云

碎云

34°C

湿度 22%

压力1003 hPa

风北 12 km/h

19h : 碎云

碎云

32°C

湿度 28%

压力1003 hPa

风北 6 km/h

22h : 碎云

碎云

26°C

湿度 37%

压力1005 hPa

风东北 7 km/h

2020年03月27日

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从23°C35°C

风力警报为13km/h

高热警报 35°C à Pajok

1h : 碎云

碎云

26°C

湿度 38%

压力1006 hPa

风东 5 km/h

4h : 碎云

碎云

26°C

湿度 40%

压力1005 hPa

风东南 3 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 47%

压力1006 hPa

风东南 7 km/h

10h : 几云

几云

27°C

湿度 47%

压力1009 hPa

风南 13 km/h

13h : 碎云

碎云

35°C

湿度 28%

压力1007 hPa

风南 9 km/h

16h : 碎云

碎云

32°C

湿度 33%

压力1003 hPa

风南 7 km/h

19h : 乌云密布

乌云密布

30°C

湿度 39%

压力1004 hPa

风东 4 km/h

22h : 碎云

碎云

27°C

湿度 46%

压力1007 hPa

风东 3 km/h

2020年03月28日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从20°C34°C

风力警报为15km/h

高热警报 34°C à Pajok

1h : 小雨

小雨

23°C

0 mm 雨

湿度 63%

压力1009 hPa

风东南 6 km/h

4h : 乌云密布

乌云密布

22°C

湿度 68%

压力1008 hPa

风南 7 km/h

7h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

20°C

湿度 85%

压力1009 hPa

风南 9 km/h

10h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

25°C

湿度 64%

压力1011 hPa

风南 15 km/h

13h : 乌云密布

乌云密布

33°C

湿度 35%

压力1009 hPa

风南 9 km/h

16h : 乌云密布

乌云密布

34°C

湿度 32%

压力1005 hPa

风南 7 km/h

19h : 碎云

碎云

31°C

湿度 37%

压力1004 hPa

风西南 4 km/h

22h : 碎云

碎云

23°C

湿度 72%

压力1008 hPa

风东南 6 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Mardi 3 mars 2020

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

News

Météo

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

News

Météo

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

 ▷