A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Pau (FR)Lourdes (FR)Biarritz (FR)Millau (FR)Bingerville (CI)Béziers (FR)Mbalmayo (CM)

Ḩisyān as Sawāb目前的天气 (République arabe syrienne)

晴朗的天空

Ḩisyān as Sawāb当前天气 : 晴朗的天空,风向东至21 km/h.

温度为37°C,毛毡温度为42°C

空气的相对湿度为 14%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1007 hPa : 这对应于低压状态,灰色甚至雨天的预兆.

风吹向,速度为21 km/h

最近更新229822分钟前

日出 05:01 在日落 16:03

附近的当前天气和预报 Ḩisyān as Sawāb

Ḩisyān as Sawāb (SY) à 0 kmHajin (SY) à 78 kmMuḩāfaz̧at Dayr az Zawr (SY) à 93 kmQūr al Aslāf (IQ) à 96 kmDayr az Zawr (SY) à 131 kmMuḩāfaz̧at al Anbār (IQ) à 189 kmHadithah (IQ) à 195 km‘Ayn al Arnab (IQ) à 213 km

未来5天的预测 Ḩisyān as Sawāb (République arabe syrienne)

samedi 14 septembre 2019

天空会很清楚,但会出现云 而这一天将被太阳为主。

温度从29°C42°C

风力警报为31km/h

高热警报 42°C à Ḩisyān As Sawāb

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

41°C

湿度 14%

压力1007 hPa

风东 21 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

42°C

湿度 10%

压力1004 hPa

风东南 15 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

38°C

湿度 11%

压力1003 hPa

风东 16 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

32°C

湿度 19%

压力1005 hPa

风东 25 km/h

dimanche 15 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从21°C35°C

风力警报为21km/h

高热警报 35°C à Ḩisyān As Sawāb

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

29°C

湿度 23%

压力1005 hPa

风东 31 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

25°C

湿度 28%

压力1005 hPa

风西南 20 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 62%

压力1007 hPa

风西南 16 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

27°C

湿度 44%

压力1007 hPa

风南 16 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

33°C

湿度 27%

压力1006 hPa

风南 12 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

35°C

湿度 22%

压力1004 hPa

风南 15 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

33°C

湿度 23%

压力1004 hPa

风西北 15 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

28°C

湿度 23%

压力1006 hPa

风南 21 km/h

lundi 16 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从19°C34°C

风力警报为19km/h

高热警报 34°C à Ḩisyān As Sawāb

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 52%

压力1008 hPa

风西北 19 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 64%

压力1009 hPa

风南 13 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 75%

压力1010 hPa

风南 12 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

25°C

湿度 50%

压力1012 hPa

风南 17 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

31°C

湿度 23%

压力1010 hPa

风南 19 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

34°C

湿度 16%

压力1008 hPa

风南 19 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

30°C

湿度 20%

压力1008 hPa

风西北 17 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 25%

压力1010 hPa

风西北 19 km/h

mardi 17 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从20°C34°C

风力警报为19km/h

高热警报 34°C à Ḩisyān As Sawāb

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 51%

压力1011 hPa

风西北 15 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 65%

压力1011 hPa

风南 15 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 65%

压力1012 hPa

风南 16 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 45%

压力1013 hPa

风西北 19 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

31°C

湿度 28%

压力1012 hPa

风西北 11 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

34°C

湿度 18%

压力1009 hPa

风南 13 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

31°C

湿度 20%

压力1009 hPa

风西北 17 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

27°C

湿度 24%

压力1011 hPa

风西北 17 km/h

mercredi 18 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从20°C35°C

风力警报为18km/h

高热警报 35°C à Ḩisyān As Sawāb

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

22°C

湿度 33%

压力1012 hPa

风西北 7 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 41%

压力1012 hPa

风南 18 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 45%

压力1013 hPa

风西北 16 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

27°C

湿度 26%

压力1015 hPa

风西北 16 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

32°C

湿度 18%

压力1013 hPa

风西北 6 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

35°C

湿度 13%

压力1011 hPa

风南 9 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

31°C

湿度 14%

压力1010 hPa

风北 10 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 20%

压力1011 hPa

风东北 5 km/h

jeudi 19 septembre 2019

天空会很清楚,但会出现云 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从21°C30°C

风力警报为7km/h

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 22%

压力1011 hPa

风东北 5 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 25%

压力1011 hPa

风南 3 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

22°C

湿度 24%

压力1012 hPa

风西南 7 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

30°C

湿度 14%

压力1012 hPa

风西北 4 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange