A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Pau (FR)Lourdes (FR)Biarritz (FR)Kloutsé Kopé (TG)Villepinte (FR)Outlook (CA)Lognes (FR)

Western Equatoria State目前的天气 (Soudan du Sud)

乌云密布

Western Equatoria State当前天气 : 乌云密布,风向东北至6 km/h.

温度为29°C,毛毡温度为29°C

空气的相对湿度为 20%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1008 hPa : 这对应于低压状态,灰色甚至雨天的预兆.

风吹向东北,速度为6 km/h

最近更新11630分钟前

日出 05:24 在日落 17:16

附近的当前天气和预报 Western Equatoria State

Western Equatoria State (SS) à 0 kmBapaidu (CD) à 119 kmSabun (SS) à 135 kmMedingbor (SS) à 162 kmTonj (SS) à 211 kmRumbek (SS) à 211 kmHele (CF) à 231 kmLakes State (SS) à 232 km

未来5天的预测 Western Equatoria State (Soudan du Sud)

dimanche 9 février 2020

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 那天将是晴天.

温度从23°C39°C

风力警报为18km/h

高热警报 39°C à Western Equatoria State

1h : 乌云密布

乌云密布

26°C

湿度 23%

压力1009 hPa

风东北 6 km/h

4h : 碎云

碎云

24°C

湿度 26%

压力1008 hPa

风东北 7 km/h

7h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

23°C

湿度 32%

压力1010 hPa

风东北 7 km/h

10h : 几云

几云

28°C

湿度 21%

压力1012 hPa

风东北 18 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

36°C

湿度 16%

压力1011 hPa

风东北 18 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

39°C

湿度 12%

压力1007 hPa

风东北 16 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

38°C

湿度 13%

压力1006 hPa

风东北 15 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

29°C

湿度 21%

压力1008 hPa

风↓ 10 km/h

lundi 10 février 2020

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从22°C37°C

风力警报为18km/h

高热警报 37°C à Western Equatoria State

1h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

27°C

湿度 21%

压力1009 hPa

风↓ 11 km/h

4h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

24°C

湿度 24%

压力1009 hPa

风北 10 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

22°C

湿度 24%

压力1011 hPa

风北 11 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 18%

压力1014 hPa

风北 18 km/h

13h : 几云

几云

33°C

湿度 13%

压力1013 hPa

风东北 17 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

37°C

湿度 13%

压力1009 hPa

风东北 15 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

36°C

湿度 14%

压力1007 hPa

风东北 13 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

27°C

湿度 23%

压力1009 hPa

风↓ 7 km/h

mardi 11 février 2020

天空整夜都会晴朗 而这一天将被太阳为主。

温度从20°C36°C

风力警报为15km/h

高热警报 36°C à Western Equatoria State

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 19%

压力1010 hPa

风↓ 10 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 15%

压力1010 hPa

风↓ 11 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 18%

压力1012 hPa

风北 9 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 16%

压力1014 hPa

风北 15 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

31°C

湿度 10%

压力1013 hPa

风北 14 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

36°C

湿度 9%

压力1009 hPa

风北 12 km/h

19h : 碎云

碎云

35°C

湿度 11%

压力1007 hPa

风北 10 km/h

22h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

25°C

湿度 18%

压力1009 hPa

风↓ 8 km/h

mercredi 12 février 2020

天空整夜都会晴朗 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从18°C36°C

风力警报为16km/h

高热警报 36°C à Western Equatoria State

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 16%

压力1011 hPa

风↓ 12 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 18%

压力1011 hPa

风↓ 10 km/h

7h : 碎云

碎云

18°C

湿度 18%

压力1012 hPa

风↓ 10 km/h

10h : 碎云

碎云

21°C

湿度 15%

压力1015 hPa

风北 16 km/h

13h : 碎云

碎云

31°C

湿度 9%

压力1015 hPa

风东北 9 km/h

16h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

36°C

湿度 9%

压力1010 hPa

风北 9 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

34°C

湿度 11%

压力1008 hPa

风↓ 10 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

25°C

湿度 18%

压力1010 hPa

风↓ 7 km/h

jeudi 13 février 2020

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从18°C37°C

风力警报为12km/h

高热警报 37°C à Western Equatoria State

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 21%

压力1012 hPa

风↓ 6 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 22%

压力1012 hPa

风↓ 8 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

18°C

湿度 18%

压力1012 hPa

风↓ 10 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 16%

压力1015 hPa

风↓ 11 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

32°C

湿度 11%

压力1013 hPa

风北 12 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

37°C

湿度 9%

压力1009 hPa

风北 11 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

35°C

湿度 11%

压力1006 hPa

风↓ 11 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 19%

压力1009 hPa

风 7 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange