A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Bagneres-de-Bigorre (FR)Vic-en-Bigorre (FR)Saint-Pe-de-Bigorre (FR)Rabastens-de-Bigorre (FR)North Stoneham (GB)Steyning (GB)

Verkhnyaya Balkariya目前的天气 (Russie)

阵雪

Verkhnyaya Balkariya当前天气 : 阵雪,风向东北至11 km/h.

温度为-6°C,毛毡温度为-11°C

空气的相对湿度为 92%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1016 hPa.

风吹向东北,速度为11 km/h

最近更新79190分钟前

日出 03:46 在日落 16:31

附近的当前天气和预报 Verkhnyaya Balkariya

Zhemtala (RU) à 24 kmKashkhatau (RU) à 24 kmChegem (RU) à 31 kmBelaya Rechka (RU) à 35 kmAushiger (RU) à 37 kmChikola (RU) à 38 kmKabardino-Balkarskaya Respublika (RU) à 42 km

未来5天的天气预报 Verkhnyaya Balkariya (Russie)

2020年02月08日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 cm的雪

温度从-16°C-12°C

风力警报为7km/h

非常冷的警告 -16°C à Verkhnyaya Balkariya

22h : 小雪

小雪

-12°C

1.5 cm 的雪

湿度 99%

压力1019 hPa

风东 7 km/h

2020年02月09日

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天 cm的雪

温度从-28°C-19°C

风力警报为8km/h

非常冷的警告 -28°C à Verkhnyaya Balkariya

雪 4 cm à Verkhnyaya Balkariya

1h : 小雪

小雪

-16°C

1 cm 的雪

湿度 99%

压力1020 hPa

风东北 7 km/h

4h : 小雪

小雪

-19°C

1 cm 的雪

湿度 99%

压力1021 hPa

风东北 8 km/h

7h : 小雪

小雪

-23°C

1 cm 的雪

湿度 99%

压力1022 hPa

风东北 6 km/h

10h : 小雪

小雪

-24°C

0.5 cm 的雪

湿度 96%

压力1025 hPa

风东南 2 km/h

13h : 小雪

小雪

-21°C

0.5 cm 的雪

湿度 94%

压力1025 hPa

风东 5 km/h

16h : 小雪

小雪

-21°C

0.5 cm 的雪

湿度 96%

压力1026 hPa

风东北 8 km/h

19h : 小雪

小雪

-27°C

0.5 cm 的雪

湿度 100%

压力1030 hPa

风南 1 km/h

22h : 乌云密布

乌云密布

-28°C

湿度 93%

压力1034 hPa

风南 3 km/h

2020年02月10日

天空整夜都会晴朗 而这一天将被太阳为主。

温度从-27°C-15°C

风力警报为9km/h

非常冷的警告 -27°C à Verkhnyaya Balkariya

1h : 几云

几云

-28°C

湿度 90%

压力1034 hPa

风西北 5 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-27°C

湿度 85%

压力1035 hPa

风南 6 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-26°C

湿度 83%

压力1035 hPa

风南 5 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-20°C

湿度 75%

压力1035 hPa

风↓ 4 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-16°C

湿度 72%

压力1032 hPa

风东北 9 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-15°C

湿度 89%

压力1031 hPa

风东北 8 km/h

19h : 碎云

碎云

-21°C

湿度 91%

压力1032 hPa

风南 4 km/h

22h : 碎云

碎云

-21°C

湿度 57%

压力1032 hPa

风南 3 km/h

2020年02月11日

天空整夜都会晴朗 而这一天将被太阳为主。

温度从-18°C-8°C

风力警报为21km/h

非常冷的警告 -18°C à Verkhnyaya Balkariya

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-20°C

湿度 44%

压力1030 hPa

风南 5 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-18°C

湿度 39%

压力1028 hPa

风南 7 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-17°C

湿度 40%

压力1025 hPa

风南 6 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-11°C

湿度 60%

压力1022 hPa

风西南 5 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-8°C

湿度 62%

压力1018 hPa

风西南 6 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-9°C

湿度 73%

压力1015 hPa

风西南 14 km/h

19h : 几云

几云

-15°C

湿度 73%

压力1016 hPa

风西南 19 km/h

22h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

-15°C

湿度 60%

压力1016 hPa

风西南 16 km/h

2020年02月12日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 cm的雪

温度从-18°C-11°C

风力警报为35km/h

非常冷的警告 -18°C à Verkhnyaya Balkariya

1h : 乌云密布

乌云密布

-15°C

湿度 69%

压力1015 hPa

风西南 21 km/h

4h : 乌云密布

乌云密布

-16°C

湿度 59%

压力1014 hPa

风西南 23 km/h

7h : 碎云

碎云

-16°C

湿度 47%

压力1013 hPa

风西南 28 km/h

10h : 碎云

碎云

-13°C

湿度 74%

压力1013 hPa

风西南 35 km/h

13h : 碎云

碎云

-11°C

湿度 83%

压力1013 hPa

风西南 33 km/h

16h : 小雪

小雪

-12°C

0.5 cm 的雪

湿度 78%

压力1014 hPa

风西南 23 km/h

19h : 小雪

小雪

-15°C

1.5 cm 的雪

湿度 92%

压力1018 hPa

风西南 15 km/h

22h : 小雪

小雪

-18°C

1 cm 的雪

湿度 87%

压力1021 hPa

风西南 25 km/h

2020年02月13日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 cm的雪

温度从-19°C-12°C

风力警报为26km/h

非常冷的警告 -19°C à Verkhnyaya Balkariya

1h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

-18°C

湿度 88%

压力1021 hPa

风西南 24 km/h

4h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

-18°C

湿度 87%

压力1023 hPa

风西南 22 km/h

7h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

-19°C

湿度 87%

压力1025 hPa

风西南 22 km/h

10h : 碎云

碎云

-17°C

湿度 86%

压力1025 hPa

风西南 26 km/h

13h : 乌云密布

乌云密布

-14°C

湿度 84%

压力1022 hPa

风西南 26 km/h

16h : 乌云密布

乌云密布

-12°C

湿度 76%

压力1019 hPa

风西南 19 km/h

19h : 小雪

小雪

-14°C

0.5 cm 的雪

湿度 88%

压力1019 hPa

风西南 18 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Mardi 3 mars 2020

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

News

Météo

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

News

Météo

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

 ▷