A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Pau (FR)Biarritz (FR)Tiflet (MA)Noáin (ES)Pamiers (FR)Saint-Louis (RE)

Boston目前的天气 (美国)

碎云

Boston当前天气 : 碎云,风向西南至0 km/h.

温度为2°C,毛毡温度为2°C

空气的相对湿度为 81%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1018 hPa : 这与反气旋状态相对应,即使早晨起雾并由于风仍然微弱而持续,也预示着良好的天气.

风吹向,速度为0 km/h

最近更新35050分钟前

日出 12:29 在日落 23:25

有关短期天气观测和预报的更多详细信息,请参见Logan Intl机场站提供的航空天气。

附近的当前天气和预报 Boston

Boston (US) à 0 kmSuffolk County (US) à 4 kmMassachusetts (US) à 4 kmBraintree (US) à 16 kmWest Bedford (US) à 25 kmAssinippi (US) à 28 kmBrockton (US) à 31 kmHolliston (US) à 35 km

未来5天的预测 Boston (美国)

samedi 1er février 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从-0°C4°C

风力警报为4km/h

8h : 小雨

小雨

-0°C

0 mm 雨

湿度 98%

压力1017 hPa

风南 4 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 89%

压力1016 hPa

风西南 4 km/h

14h : 乌云密布

乌云密布

4°C

湿度 73%

压力1012 hPa

风西南 4 km/h

17h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 83%

压力1009 hPa

风东南 4 km/h

20h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 90%

压力1007 hPa

风东南 4 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 91%

压力1005 hPa

风西北 1 km/h

dimanche 2 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从2°C4°C

风力警报为9km/h

2h : 小雨

小雨

2°C

0 mm 雨

湿度 97%

压力1002 hPa

风↓ 4 km/h

5h : 小雪

小雪

1°C

0 cm 的雪

湿度 95%

压力1001 hPa

风北 9 km/h

8h : 乌云密布

乌云密布

0°C

湿度 89%

压力1000 hPa

风北 6 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 70%

压力999 hPa

风↓ 5 km/h

14h : 乌云密布

乌云密布

4°C

湿度 58%

压力997 hPa

风南 5 km/h

17h : 乌云密布

乌云密布

4°C

湿度 57%

压力996 hPa

风南 6 km/h

20h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 59%

压力998 hPa

风南 11 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 62%

压力998 hPa

风南 11 km/h

lundi 3 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从0°C9°C

风力警报为22km/h

2h : 乌云密布

乌云密布

1°C

湿度 82%

压力998 hPa

风南 9 km/h

5h : 碎云

碎云

0°C

湿度 87%

压力999 hPa

风南 10 km/h

8h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

0°C

湿度 85%

压力1002 hPa

风南 10 km/h

11h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

5°C

湿度 68%

压力1004 hPa

风南 13 km/h

14h : 碎云

碎云

9°C

湿度 48%

压力1005 hPa

风南 21 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

8°C

湿度 49%

压力1007 hPa

风南 22 km/h

20h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

5°C

湿度 56%

压力1010 hPa

风南 20 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

4°C

湿度 60%

压力1011 hPa

风南 15 km/h

mardi 4 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。 mm 雨

温度从2°C5°C

风力警报为20km/h

2h : 碎云

碎云

3°C

湿度 64%

压力1012 hPa

风南 11 km/h

5h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 69%

压力1011 hPa

风西南 7 km/h

8h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 75%

压力1011 hPa

风西北 3 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 64%

压力1013 hPa

风东南 1 km/h

14h : 小雨

小雨

4°C

0 mm 雨

湿度 72%

压力1011 hPa

风东南 6 km/h

17h : 小雨

小雨

3°C

1 mm 雨

湿度 89%

压力1011 hPa

风东南 6 km/h

20h : 小雨

小雨

4°C

0 mm 雨

湿度 93%

压力1012 hPa

风西北 1 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

4°C

湿度 94%

压力1012 hPa

风西北 4 km/h

mercredi 5 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。 mm 雨

温度从3°C6°C

风力警报为16km/h

2h : 碎云

碎云

3°C

湿度 97%

压力1010 hPa

风南 5 km/h

5h : 碎云

碎云

4°C

湿度 98%

压力1009 hPa

风南 7 km/h

8h : 小雨

小雨

5°C

0 mm 雨

湿度 99%

压力1008 hPa

风南 6 km/h

11h : 中雨

中雨

6°C

5 mm 雨

湿度 99%

压力1007 hPa

风西南 2 km/h

14h : 中雨

中雨

4°C

5 mm 雨

湿度 92%

压力1006 hPa

风北 16 km/h

17h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 81%

压力1010 hPa

风↓ 13 km/h

20h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 72%

压力1015 hPa

风↓ 11 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

1°C

湿度 75%

压力1018 hPa

风北 7 km/h

jeudi 6 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从-1°C2°C

风力警报为18km/h

2h : 乌云密布

乌云密布

-1°C

湿度 53%

压力1017 hPa

风东北 18 km/h

5h : 小雪

小雪

-1°C

0 cm 的雪

湿度 56%

压力1018 hPa

风东北 13 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange