A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Pau (FR)Lourdes (FR)Biarritz (FR)Gap (FR)Wilberforce (AU)Perpignan (FR)Juillan (FR)

Chagino目前的天气 (Russie)

乌云密布

Chagino当前天气 : 乌云密布,风向南至14 km/h.

温度为2°C,毛毡温度为-2°C

空气的相对湿度为 100%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1011 hPa.

风吹向,速度为14 km/h

最近更新24806分钟前

Le soleil se lève à 06:47 et se couche à 14:31

附近的当前天气和预报 Chagino

Chagino (RU) à 0 kmKapotnya (RU) à 1 kmDenis’yevo (RU) à 3 kmKotelniki (RU) à 3 kmSilikat (RU) à 3 kmDzerzhinskiy (RU) à 4 kmBesedy (RU) à 4 kmZyablikovo (RU) à 5 km

未来5天的预测 Chagino (Russie)

vendredi 3 janvier 2020

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从-1°C2°C

风力警报为22km/h

A 7h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 96%

压力1012 hPa

风南 16 km/h

A 10h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 95%

压力1013 hPa

风西南 19 km/h

A 13h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 93%

压力1012 hPa

风西南 22 km/h

A 16h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 91%

压力1011 hPa

风西南 21 km/h

A 19h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

-1°C

湿度 92%

压力1010 hPa

风西南 19 km/h

A 22h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

-1°C

湿度 90%

压力1010 hPa

风西南 20 km/h

samedi 4 janvier 2020

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天 cm的雪

温度从-2°C1°C

风力警报为23km/h

A 1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 89%

压力1008 hPa

风西南 22 km/h

A 4h : 几云

几云

-2°C

湿度 86%

压力1007 hPa

风西南 22 km/h

A 7h : 乌云密布

乌云密布

-2°C

湿度 88%

压力1005 hPa

风西南 20 km/h

A 10h : 乌云密布

乌云密布

-1°C

湿度 89%

压力1004 hPa

风南 23 km/h

A 13h : 乌云密布

乌云密布

0°C

湿度 90%

压力1002 hPa

风西南 21 km/h

A 16h : 小雪

小雪

1°C

0 cm 的雪

湿度 93%

压力1001 hPa

风西南 22 km/h

A 19h : 小雪

小雪

0°C

0.1 cm 的雪

湿度 98%

压力1001 hPa

风西南 15 km/h

A 22h : 小雪

小雪

0°C

0.1 cm 的雪

湿度 96%

压力1001 hPa

风西南 16 km/h

dimanche 5 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从-3°C0°C

风力警报为18km/h

A 1h : 乌云密布

乌云密布

-0°C

湿度 94%

压力1001 hPa

风西南 14 km/h

A 4h : 乌云密布

乌云密布

-0°C

湿度 95%

压力1001 hPa

风西南 9 km/h

A 7h : 乌云密布

乌云密布

-2°C

湿度 93%

压力1001 hPa

风南 9 km/h

A 10h : 乌云密布

乌云密布

-2°C

湿度 95%

压力1003 hPa

风南 10 km/h

A 13h : 乌云密布

乌云密布

-0°C

湿度 88%

压力1005 hPa

风南 10 km/h

A 16h : 乌云密布

乌云密布

0°C

湿度 89%

压力1007 hPa

风南 11 km/h

A 19h : 小雪

小雪

-1°C

0 cm 的雪

湿度 97%

压力1011 hPa

风西北 17 km/h

A 22h : 小雪

小雪

-2°C

0 cm 的雪

湿度 89%

压力1014 hPa

风西北 18 km/h

lundi 6 janvier 2020

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从-6°C-5°C

风力警报为17km/h

A 1h : 碎云

碎云

-3°C

湿度 92%

压力1017 hPa

风西北 17 km/h

A 4h : 碎云

碎云

-5°C

湿度 86%

压力1020 hPa

风↓ 17 km/h

A 7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-6°C

湿度 87%

压力1022 hPa

风↓ 12 km/h

A 10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-6°C

湿度 89%

压力1023 hPa

风↓ 7 km/h

A 13h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

-5°C

湿度 83%

压力1024 hPa

风西北 5 km/h

A 16h : 碎云

碎云

-5°C

湿度 84%

压力1022 hPa

风南 12 km/h

A 19h : 乌云密布

乌云密布

-6°C

湿度 88%

压力1021 hPa

风南 11 km/h

A 22h : 乌云密布

乌云密布

-6°C

湿度 87%

压力1020 hPa

风西南 15 km/h

mardi 7 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 cm的雪

温度从-5°C-3°C

风力警报为16km/h

A 1h : 乌云密布

乌云密布

-6°C

湿度 86%

压力1019 hPa

风西南 15 km/h

A 4h : 小雪

小雪

-5°C

0 cm 的雪

湿度 92%

压力1018 hPa

风西南 16 km/h

A 7h : 小雪

小雪

-5°C

0 cm 的雪

湿度 94%

压力1017 hPa

风西南 14 km/h

A 10h : 小雪

小雪

-5°C

0 cm 的雪

湿度 95%

压力1017 hPa

风西南 11 km/h

A 13h : 小雪

小雪

-4°C

0 cm 的雪

湿度 94%

压力1017 hPa

风西南 11 km/h

A 16h : 小雪

小雪

-3°C

0 cm 的雪

湿度 96%

压力1017 hPa

风南 7 km/h

A 19h : 小雪

小雪

-3°C

0 cm 的雪

湿度 97%

压力1018 hPa

风西北 7 km/h

A 22h : 乌云密布

乌云密布

-4°C

湿度 96%

压力1020 hPa

风西北 8 km/h

mercredi 8 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从-5°C-5°C

风力警报为5km/h

A 1h : 乌云密布

乌云密布

-4°C

湿度 97%

压力1020 hPa

风↓ 5 km/h

A 4h : 小雪

小雪

-5°C

0 cm 的雪

湿度 97%

压力1022 hPa

风↓ 5 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

航图Chagino

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange