A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Bagneres-de-Bigorre (FR)Vic-en-Bigorre (FR)Rabastens-de-Bigorre (FR)Saint-Pe-de-Bigorre (FR)Villa Union (MX)Taipei (TW)

Buturlinovka目前的天气 (Russie)

乌云密布

Buturlinovka当前天气 : 乌云密布,风向南至33 km/h.

温度为-1°C,毛毡温度为-8°C

空气的相对湿度为 70%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1008 hPa : 这对应于低压状态,灰色甚至雨天的预兆.

风吹向,速度为33 km/h

最近更新26922分钟前

日出 03:53 在日落 16:48

附近的当前天气和预报 Buturlinovka

Buturlinovka (RU) à 0 kmKozlovka (RU) à 12 kmOzerki (RU) à 20 kmVoronezhskaya Oblast’ (RU) à 21 kmVorontsovka (RU) à 29 kmVorob’yëvka (RU) à 30 kmNizhniy Kislyay (RU) à 31 kmTalovaya (RU) à 33 km

未来5天的预测 Buturlinovka (Russie)

2020年03月15日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 cm的雪

温度从-2°C-0°C

风力警报为34km/h

7h : 乌云密布

乌云密布

-1°C

湿度 70%

压力1008 hPa

风南 33 km/h

10h : 小雪

小雪

-2°C

0.5 cm 的雪

湿度 81%

压力1010 hPa

风南 32 km/h

13h : 小雪

小雪

-1°C

0.5 cm 的雪

湿度 62%

压力1012 hPa

风西北 34 km/h

16h : 小雪

小雪

-0°C

0 cm 的雪

湿度 42%

压力1014 hPa

风西北 34 km/h

19h : 小雪

小雪

-2°C

0 cm 的雪

湿度 57%

压力1015 hPa

风西北 26 km/h

22h : 乌云密布

乌云密布

-2°C

湿度 61%

压力1017 hPa

风西北 23 km/h

2020年03月16日

天空会很清楚,但会出现云 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从-3°C2°C

风力警报为25km/h

1h : 乌云密布

乌云密布

-2°C

湿度 78%

压力1018 hPa

风西北 24 km/h

4h : 小雪

小雪

-2°C

0 cm 的雪

湿度 62%

压力1020 hPa

风西北 25 km/h

7h : 乌云密布

乌云密布

-3°C

湿度 65%

压力1022 hPa

风西北 23 km/h

10h : 乌云密布

乌云密布

-2°C

湿度 66%

压力1024 hPa

风↓ 23 km/h

13h : 乌云密布

乌云密布

1°C

湿度 61%

压力1025 hPa

风↓ 21 km/h

16h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 60%

压力1026 hPa

风↓ 17 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 67%

压力1027 hPa

风↓ 9 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 69%

压力1029 hPa

风↓ 6 km/h

2020年03月17日

天空会很清楚,但会出现云 从早到晚,白天都会阴天

温度从-2°C6°C

风力警报为17km/h

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 68%

压力1029 hPa

风南 6 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 68%

压力1028 hPa

风南 9 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 65%

压力1028 hPa

风西南 11 km/h

10h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

1°C

湿度 46%

压力1029 hPa

风西南 16 km/h

13h : 乌云密布

乌云密布

4°C

湿度 36%

压力1029 hPa

风西南 17 km/h

16h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 38%

压力1028 hPa

风西南 17 km/h

19h : 碎云

碎云

4°C

湿度 52%

压力1028 hPa

风西南 11 km/h

22h : 碎云

碎云

2°C

湿度 59%

压力1030 hPa

风西南 11 km/h

2020年03月18日

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从-0°C8°C

风力警报为17km/h

1h : 乌云密布

乌云密布

1°C

湿度 62%

压力1030 hPa

风西南 11 km/h

4h : 碎云

碎云

0°C

湿度 63%

压力1030 hPa

风西南 10 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-0°C

湿度 63%

压力1031 hPa

风西南 10 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

3°C

湿度 48%

压力1031 hPa

风西南 14 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

7°C

湿度 38%

压力1030 hPa

风西南 17 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

8°C

湿度 35%

压力1028 hPa

风西南 17 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

6°C

湿度 47%

压力1026 hPa

风西南 11 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

3°C

湿度 56%

压力1027 hPa

风西南 12 km/h

2020年03月19日

天空会很清楚,但会出现云 从早到晚,白天都会阴天

温度从1°C10°C

风力警报为23km/h

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

2°C

湿度 63%

压力1025 hPa

风西南 12 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 78%

压力1024 hPa

风西南 12 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 83%

压力1023 hPa

风西南 15 km/h

10h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

4°C

湿度 75%

压力1022 hPa

风南 18 km/h

13h : 乌云密布

乌云密布

7°C

湿度 72%

压力1020 hPa

风南 20 km/h

16h : 碎云

碎云

10°C

湿度 65%

压力1018 hPa

风南 23 km/h

19h : 乌云密布

乌云密布

9°C

湿度 71%

压力1016 hPa

风南 15 km/h

22h : 乌云密布

乌云密布

8°C

湿度 78%

压力1016 hPa

风西南 20 km/h

2020年03月20日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从8°C8°C

风力警报为23km/h

1h : 乌云密布

乌云密布

8°C

湿度 80%

压力1013 hPa

风南 23 km/h

4h : 乌云密布

乌云密布

8°C

湿度 84%

压力1011 hPa

风南 23 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Mardi 3 mars 2020

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

News

Météo

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

News

Météo

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

 ▷