A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Aranjuez (ES)Cheney (US)Chamborigaud (FR)Colomiers (FR)Abbeville (FR)Anglet (FR)Bislig (PH)Camden (US)

Pérols目前的天气 (法国)

晴朗的天空

Pérols当前天气 : 晴朗的天空,风向南至9 km/h.

温度为16°C,毛毡温度为16°C

空气的相对湿度为 59%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1020 hPa : 这与反气旋状态相对应,即使早晨起雾并由于风仍然微弱而持续,也预示着良好的天气.

风吹向,速度为9 km/h

最近更新400分钟前

日出 06:20 在日落 19:12

有关短期天气观测和预报的更多详细信息,请参见Montpellier-Frejorgues 机场站提供的航空天气.

附近的当前天气和预报 Pérols

Lattes (FR) à 4 kmPalavas-les-Flots (FR) à 4 kmMauguio (FR) à 7 kmSaint-Aunès (FR) à 8 kmMontpellier (FR) à 8 kmVilleneuve-lès-Maguelone (FR) à 8 kmCastelnau-le-Lez (FR) à 8 km

未来5天的天气预报 Pérols (法国)

2020年04月04日

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从13°C15°C

风力警报为9km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

15°C

湿度 69%

压力1019 hPa

风南 9 km/h

今天2020年04月05日

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从10°C15°C

风力警报为23km/h

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

13°C

湿度 72%

压力1022 hPa

风东南 5 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

13°C

湿度 73%

压力1022 hPa

风东 8 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

11°C

湿度 75%

压力1022 hPa

风东北 14 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

10°C

湿度 76%

压力1022 hPa

风东北 14 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

13°C

湿度 65%

压力1022 hPa

风东 11 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

15°C

湿度 66%

压力1021 hPa

风东南 22 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

15°C

湿度 69%

压力1020 hPa

风南 23 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

13°C

湿度 76%

压力1020 hPa

风南 15 km/h

2020年04月06日

天空会很清楚,但会出现云 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从12°C14°C

风力警报为23km/h

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

12°C

湿度 76%

压力1022 hPa

风南 8 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

12°C

湿度 72%

压力1022 hPa

风东北 10 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

12°C

湿度 76%

压力1022 hPa

风东 14 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

12°C

湿度 81%

压力1022 hPa

风东 17 km/h

13h : 乌云密布

乌云密布

14°C

湿度 74%

压力1023 hPa

风东南 23 km/h

16h : 乌云密布

乌云密布

14°C

湿度 68%

压力1023 hPa

风东南 23 km/h

19h : 乌云密布

乌云密布

14°C

湿度 68%

压力1024 hPa

风东南 21 km/h

22h : 乌云密布

乌云密布

14°C

湿度 75%

压力1025 hPa

风南 10 km/h

2020年04月07日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从12°C15°C

风力警报为11km/h

1h : 乌云密布

乌云密布

13°C

湿度 72%

压力1028 hPa

风南 10 km/h

4h : 乌云密布

乌云密布

13°C

湿度 69%

压力1028 hPa

风西北 7 km/h

7h : 乌云密布

乌云密布

12°C

湿度 67%

压力1027 hPa

风↓ 10 km/h

10h : 乌云密布

乌云密布

12°C

湿度 66%

压力1027 hPa

风北 10 km/h

13h : 乌云密布

乌云密布

14°C

湿度 56%

压力1028 hPa

风东北 7 km/h

16h : 乌云密布

乌云密布

15°C

湿度 56%

压力1027 hPa

风西南 9 km/h

19h : 乌云密布

乌云密布

15°C

湿度 61%

压力1027 hPa

风西南 11 km/h

22h : 乌云密布

乌云密布

14°C

湿度 67%

压力1027 hPa

风西南 8 km/h

2020年04月08日

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 那天将是晴天.

温度从12°C16°C

风力警报为14km/h

1h : 碎云

碎云

14°C

湿度 70%

压力1029 hPa

风南 5 km/h

4h : 碎云

碎云

13°C

湿度 65%

压力1028 hPa

风北 8 km/h

7h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

12°C

湿度 62%

压力1028 hPa

风东北 10 km/h

10h : 几云

几云

12°C

湿度 63%

压力1028 hPa

风北 12 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

15°C

湿度 60%

压力1027 hPa

风东北 8 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

16°C

湿度 55%

压力1026 hPa

风南 12 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

16°C

湿度 56%

压力1025 hPa

风南 14 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

15°C

湿度 60%

压力1025 hPa

风西南 13 km/h

2020年04月09日

天空会很清楚,但会出现云 那天将是晴天.

温度从12°C16°C

风力警报为17km/h

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

14°C

湿度 60%

压力1026 hPa

风西南 10 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

13°C

湿度 61%

压力1026 hPa

风南 10 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

13°C

湿度 65%

压力1025 hPa

风西北 5 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

12°C

湿度 63%

压力1025 hPa

风东北 10 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

14°C

湿度 54%

压力1024 hPa

风东 3 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

16°C

湿度 51%

压力1024 hPa

风南 13 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

16°C

湿度 57%

压力1023 hPa

风西南 17 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Mardi 3 mars 2020

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

News

Météo

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

News

Météo

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

 ▷