A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Pau (FR)Lourdes (FR)Biarritz (FR)Landkreis Biberach (DE)Friedrichshafen (DE)Brindisi (IT)Sicuani (PE)

Chassenard目前的天气 (法国)

乌云密布

Chassenard当前天气 : 乌云密布,风向西北至17 km/h.

温度为10°C,毛毡温度为8°C

空气的相对湿度为 62%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1028 hPa : 这与反气旋状态相对应,即使早晨起雾并由于风仍然微弱而持续,也预示着良好的天气.

风吹向西北,速度为17 km/h

最近更新2908分钟前

日出 07:41 在日落 18:13

有关短期天气观测和预报的更多详细信息,请参见St-Yan 机场站提供的航空天气。

附近的当前天气和预报 Chassenard

Chassenard (FR) à 0 kmMolinet (FR) à 5 kmLe Pin (FR) à 7 kmLuneau (FR) à 8 kmSaint-Didier-en-Donjon (FR) à 12 kmMonétay-sur-Loire (FR) à 13 kmPierrefitte-sur-Loire (FR) à 14 kmLe Bouchaud (FR) à 17 km

未来5天的预测 Chassenard (法国)

mercredi 19 février 2020

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 mm 雨

温度从6°C10°C

风力警报为13km/h

17h : 小雨

小雨

10°C

0 mm 雨

湿度 75%

压力1029 hPa

风西北 13 km/h

20h : 小雨

小雨

7°C

0 mm 雨

湿度 84%

压力1029 hPa

风西北 4 km/h

23h : 小雨

小雨

6°C

0 mm 雨

湿度 91%

压力1029 hPa

风东南 8 km/h

jeudi 20 février 2020

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从4°C12°C

风力警报为12km/h

2h : 小雨

小雨

6°C

0 mm 雨

湿度 93%

压力1027 hPa

风南 10 km/h

5h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 93%

压力1026 hPa

风南 7 km/h

8h : 乌云密布

乌云密布

4°C

湿度 94%

压力1026 hPa

风南 6 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

7°C

湿度 85%

压力1025 hPa

风南 6 km/h

14h : 乌云密布

乌云密布

11°C

湿度 64%

压力1023 hPa

风南 8 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

12°C

湿度 58%

压力1022 hPa

风南 12 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

7°C

湿度 86%

压力1024 hPa

风西北 8 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

8°C

湿度 82%

压力1027 hPa

风西南 7 km/h

今天vendredi 21 février 2020

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天

温度从2°C9°C

风力警报为11km/h

2h : 小雨

小雨

7°C

0 mm 雨

湿度 86%

压力1029 hPa

风西南 8 km/h

5h : 小雨

小雨

7°C

0 mm 雨

湿度 92%

压力1030 hPa

风西北 11 km/h

8h : 碎云

碎云

2°C

湿度 97%

压力1032 hPa

风西北 8 km/h

11h : 碎云

碎云

5°C

湿度 86%

压力1033 hPa

风↓ 4 km/h

14h : 乌云密布

乌云密布

8°C

湿度 64%

压力1033 hPa

风↓ 2 km/h

17h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

9°C

湿度 56%

压力1030 hPa

风西北 6 km/h

20h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

5°C

湿度 74%

压力1032 hPa

风西北 5 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 81%

压力1033 hPa

风东北 3 km/h

samedi 22 février 2020

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从0°C12°C

风力警报为5km/h

2h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 82%

压力1033 hPa

风东南 3 km/h

5h : 碎云

碎云

1°C

湿度 88%

压力1032 hPa

风东南 4 km/h

8h : 碎云

碎云

0°C

湿度 89%

压力1032 hPa

风东南 1 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 69%

压力1033 hPa

风南 5 km/h

14h : 碎云

碎云

11°C

湿度 50%

压力1032 hPa

风南 4 km/h

17h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

12°C

湿度 52%

压力1031 hPa

风南 5 km/h

20h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

6°C

湿度 72%

压力1032 hPa

风南 4 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

4°C

湿度 79%

压力1033 hPa

风西南 4 km/h

dimanche 23 février 2020

天空会很清楚,但会出现云 将是多云,但太阳将出现。

温度从2°C15°C

风力警报为10km/h

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

3°C

湿度 83%

压力1034 hPa

风南 2 km/h

5h : 几云

几云

2°C

湿度 86%

压力1032 hPa

风南 5 km/h

8h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

2°C

湿度 85%

压力1032 hPa

风南 4 km/h

11h : 几云

几云

7°C

湿度 66%

压力1031 hPa

风西南 3 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

13°C

湿度 52%

压力1029 hPa

风南 8 km/h

17h : 乌云密布

乌云密布

15°C

湿度 53%

压力1027 hPa

风西南 10 km/h

20h : 乌云密布

乌云密布

9°C

湿度 73%

压力1029 hPa

风南 7 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 87%

压力1032 hPa

风南 8 km/h

lundi 24 février 2020

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天

温度从7°C12°C

风力警报为7km/h

2h : 乌云密布

乌云密布

7°C

湿度 84%

压力1033 hPa

风南 7 km/h

5h : 小雨

小雨

7°C

0 mm 雨

湿度 91%

压力1033 hPa

风南 5 km/h

8h : 小雨

小雨

7°C

0 mm 雨

湿度 94%

压力1033 hPa

风南 1 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

9°C

湿度 89%

压力1032 hPa

风东南 5 km/h

14h : 碎云

碎云

12°C

湿度 79%

压力1030 hPa

风南 4 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange