A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Pau (FR)Biarritz (FR)Bel Aroussi (MA)Mbanza-Ngungu (CD)Guaymas (MX)Plombières-lès-Dijon (FR)

Valyayevka目前的天气 (Russie)

碎云

Valyayevka当前天气 : 碎云,风向西南至12 km/h.

温度为-2°C,毛毡温度为-6°C

空气的相对湿度为 85%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为994 hPa : 这对应于低压状态,灰色甚至雨天的预兆.

风吹向西南,速度为12 km/h

最近更新31159分钟前

日出 06:04 在日落 14:24

附近的当前天气和预报 Valyayevka

Valyayevka (RU) à 0 kmUrochishche Aleksandrovka (RU) à 1 kmBlinovka (RU) à 10 kmZelënyy Lug (RU) à 10 kmVales’ye (RU) à 10 kmGolovinshchino (RU) à 21 kmDubënskoye (RU) à 22 kmUshakovka (RU) à 27 km

未来5天的预测 Valyayevka (Russie)

vendredi 3 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从-3°C1°C

风力警报为25km/h

A 4h : 小雪

小雪

-3°C

0 cm 的雪

湿度 96%

压力1015 hPa

风西南 12 km/h

A 7h : 小雪

小雪

-1°C

0 cm 的雪

湿度 97%

压力1016 hPa

风南 12 km/h

A 10h : 小雪

小雪

-0°C

0 cm 的雪

湿度 97%

压力1017 hPa

风西南 12 km/h

A 13h : 乌云密布

乌云密布

0°C

湿度 95%

压力1017 hPa

风西南 17 km/h

A 16h : 乌云密布

乌云密布

0°C

湿度 96%

压力1017 hPa

风西南 19 km/h

A 19h : 乌云密布

乌云密布

1°C

湿度 94%

压力1017 hPa

风西南 23 km/h

A 22h : 乌云密布

乌云密布

1°C

湿度 92%

压力1016 hPa

风西南 25 km/h

samedi 4 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从-2°C0°C

风力警报为29km/h

A 1h : 乌云密布

乌云密布

-0°C

湿度 91%

压力1015 hPa

风西南 25 km/h

A 4h : 乌云密布

乌云密布

0°C

湿度 90%

压力1014 hPa

风西南 27 km/h

A 7h : 乌云密布

乌云密布

-0°C

湿度 90%

压力1012 hPa

风西南 27 km/h

A 10h : 乌云密布

乌云密布

-0°C

湿度 90%

压力1011 hPa

风西南 28 km/h

A 13h : 乌云密布

乌云密布

-1°C

湿度 90%

压力1009 hPa

风西南 29 km/h

A 16h : 乌云密布

乌云密布

-1°C

湿度 89%

压力1009 hPa

风西南 28 km/h

A 19h : 乌云密布

乌云密布

-2°C

湿度 91%

压力1008 hPa

风西南 25 km/h

A 22h : 小雪

小雪

-2°C

0 cm 的雪

湿度 94%

压力1008 hPa

风西南 19 km/h

dimanche 5 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 cm的雪

温度从-2°C0°C

风力警报为21km/h

A 1h : 小雪

小雪

-2°C

0 cm 的雪

湿度 93%

压力1007 hPa

风西南 20 km/h

A 4h : 小雪

小雪

-1°C

0 cm 的雪

湿度 93%

压力1007 hPa

风西南 20 km/h

A 7h : 小雪

小雪

-0°C

0 cm 的雪

湿度 94%

压力1007 hPa

风西南 21 km/h

A 10h : 小雪

小雪

-0°C

0 cm 的雪

湿度 94%

压力1008 hPa

风西南 21 km/h

A 13h : 小雪

小雪

0°C

0 cm 的雪

湿度 96%

压力1008 hPa

风西南 21 km/h

A 16h : 小雪

小雪

0°C

0 cm 的雪

湿度 97%

压力1010 hPa

风西南 17 km/h

A 19h : 小雪

小雪

-0°C

0 cm 的雪

湿度 96%

压力1011 hPa

风西南 14 km/h

A 22h : 小雪

小雪

-1°C

0 cm 的雪

湿度 96%

压力1013 hPa

风西南 14 km/h

lundi 6 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从-8°C-3°C

风力警报为9km/h

非常冷的警告 -8°C à Valyayevka

A 1h : 小雪

小雪

-2°C

0 cm 的雪

湿度 97%

压力1015 hPa

风西南 8 km/h

A 4h : 小雪

小雪

-3°C

0 cm 的雪

湿度 97%

压力1016 hPa

风南 7 km/h

A 7h : 乌云密布

乌云密布

-5°C

湿度 97%

压力1018 hPa

风西北 8 km/h

A 10h : 乌云密布

乌云密布

-6°C

湿度 96%

压力1020 hPa

风西北 9 km/h

A 13h : 碎云

碎云

-3°C

湿度 90%

压力1021 hPa

风西北 8 km/h

A 16h : 乌云密布

乌云密布

-3°C

湿度 90%

压力1022 hPa

风北 3 km/h

A 19h : 小雪

小雪

-4°C

0 cm 的雪

湿度 96%

压力1023 hPa

风北 5 km/h

A 22h : 小雪

小雪

-7°C

0 cm 的雪

湿度 96%

压力1024 hPa

风北 5 km/h

mardi 7 janvier 2020

天空会很清楚,但会出现云 从早到晚,白天都会阴天

温度从-11°C-8°C

风力警报为8km/h

非常冷的警告 -11°C à Valyayevka

A 1h : 碎云

碎云

-8°C

湿度 97%

压力1025 hPa

风西北 4 km/h

A 4h : 小雪

小雪

-9°C

0 cm 的雪

湿度 96%

压力1025 hPa

风北 4 km/h

A 7h : 乌云密布

乌云密布

-10°C

湿度 97%

压力1025 hPa

风东 2 km/h

A 10h : 乌云密布

乌云密布

-10°C

湿度 96%

压力1025 hPa

风东 0 km/h

A 13h : 乌云密布

乌云密布

-8°C

湿度 95%

压力1025 hPa

风南 5 km/h

A 16h : 碎云

碎云

-10°C

湿度 95%

压力1024 hPa

风东北 1 km/h

A 19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-11°C

湿度 95%

压力1024 hPa

风东北 4 km/h

A 22h : 几云

几云

-11°C

湿度 94%

压力1024 hPa

风东北 6 km/h

mercredi 8 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从0°C0°C

风力警报为0km/h

A 1h : 碎云

碎云

-11°C

湿度 94%

压力1024 hPa

风东北 8 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

航图Valyayevka

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange