A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Pau (FR)Lourdes (FR)Biarritz (FR)Southland (NZ)Meyzieu (FR)Hudson County (US)Mansfield (US)

Leitersdorf im Raabtal目前的天气 (奥地利)

碎云

Leitersdorf im Raabtal当前天气 : 碎云,风向至4 km/h.

温度为12°C,毛毡温度为12°C

空气的相对湿度为 93%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1032 hPa : 这与反气旋状态相对应,即使早晨起雾并由于风仍然微弱而持续,也预示着良好的天气.

风吹向,速度为4 km/h

最近更新231658分钟前

日出 06:54 在日落 17:25

附近的当前天气和预报 Leitersdorf im Raabtal

Leitersdorf im Raabtal (AT) à 0 kmLodersdorf (AT) à 2 kmMuhldorf bei Feldbach (AT) à 2 kmPertlstein (AT) à 2 kmRaabau (AT) à 3 kmLödersdorf (AT) à 3 kmMühldorf bei Feldbach (AT) à 4 kmHatzendorf (AT) à 7 km

未来5天的预测 Leitersdorf im Raabtal (奥地利)

vendredi 13 septembre 2019

天空会很清楚,但会出现云 而这一天将被太阳为主。

温度从18°C24°C

风力警报为8km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 46%

压力1031 hPa

风西南 3 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 39%

压力1030 hPa

风南 4 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 45%

压力1028 hPa

风南 8 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 64%

压力1030 hPa

风东 3 km/h

samedi 14 septembre 2019

天空会很清楚,但会出现云 将是多云,但太阳将出现。

温度从15°C23°C

风力警报为11km/h

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

18°C

湿度 71%

压力1031 hPa

风↓ 4 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

17°C

湿度 76%

压力1030 hPa

风西北 3 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

15°C

湿度 81%

压力1030 hPa

风西北 2 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

17°C

湿度 75%

压力1031 hPa

风西北 2 km/h

13h : 几云

几云

22°C

湿度 57%

压力1030 hPa

风东南 6 km/h

16h : 小雨

小雨

23°C

0 mm 雨

湿度 55%

压力1029 hPa

风东南 11 km/h

19h : 乌云密布

乌云密布

22°C

湿度 57%

压力1028 hPa

风东 8 km/h

22h : 乌云密布

乌云密布

18°C

湿度 68%

压力1029 hPa

风东 4 km/h

dimanche 15 septembre 2019

天空会很清楚,但会出现云 而这一天将被太阳为主。

温度从14°C24°C

风力警报为7km/h

1h : 碎云

碎云

17°C

湿度 72%

压力1029 hPa

风南 3 km/h

4h : 碎云

碎云

15°C

湿度 77%

压力1029 hPa

风东南 2 km/h

7h : 碎云

碎云

14°C

湿度 77%

压力1028 hPa

风南 1 km/h

10h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

15°C

湿度 70%

压力1027 hPa

风东南 1 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 52%

压力1026 hPa

风南 4 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 49%

压力1024 hPa

风南 6 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 53%

压力1022 hPa

风东南 7 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 74%

压力1022 hPa

风东 2 km/h

lundi 16 septembre 2019

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片 mm 雨

温度从16°C28°C

风力警报为7km/h

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

18°C

湿度 78%

压力1023 hPa

风西北 3 km/h

4h : 几云

几云

17°C

湿度 82%

压力1022 hPa

风南 3 km/h

7h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

16°C

湿度 84%

压力1021 hPa

风南 2 km/h

10h : 碎云

碎云

18°C

湿度 78%

压力1020 hPa

风南 2 km/h

13h : 碎云

碎云

24°C

湿度 54%

压力1020 hPa

风东 3 km/h

16h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

28°C

湿度 44%

压力1018 hPa

风东南 5 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 50%

压力1016 hPa

风东南 7 km/h

22h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

23°C

湿度 65%

压力1017 hPa

风东南 2 km/h

mardi 17 septembre 2019

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 mm 雨

温度从17°C21°C

风力警报为12km/h

1h : 小雨

小雨

20°C

2 mm 雨

湿度 77%

压力1017 hPa

风↓ 6 km/h

4h : 小雨

小雨

18°C

1 mm 雨

湿度 78%

压力1017 hPa

风西北 3 km/h

7h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

17°C

湿度 80%

压力1017 hPa

风西北 4 km/h

10h : 碎云

碎云

18°C

湿度 78%

压力1018 hPa

风北 0 km/h

13h : 乌云密布

乌云密布

21°C

湿度 65%

压力1019 hPa

风东南 4 km/h

16h : 乌云密布

乌云密布

19°C

湿度 77%

压力1018 hPa

风东南 10 km/h

19h : 小雨

小雨

20°C

2 mm 雨

湿度 79%

压力1017 hPa

风东南 12 km/h

22h : 小雨

小雨

17°C

1 mm 雨

湿度 82%

压力1019 hPa

风东南 2 km/h

mercredi 18 septembre 2019

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从13°C14°C

风力警报为8km/h

1h : 小雨

小雨

17°C

0 mm 雨

湿度 80%

压力1021 hPa

风南 2 km/h

4h : 小雨

小雨

14°C

0 mm 雨

湿度 68%

压力1022 hPa

风南 8 km/h

7h : 碎云

碎云

13°C

湿度 65%

压力1023 hPa

风南 5 km/h

10h : 乌云密布

乌云密布

13°C

湿度 64%

压力1024 hPa

风东南 4 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange