A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Colomiers (FR)Borki (RU)Dailekh (NP)Albi (FR)Fornells de la Selva (ES)Anglet (FR)Chamborigaud (FR)Cheney (US)

South Sudan目前的天气 (Soudan du Sud)

South Sudan当前天气 : 晴朗的天空,风向南至9 km/h.

晴朗的天空

温度为29°C,毛毡温度为29°C

空气的相对湿度为 54%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1010 hPa.

风吹向,速度为9 km/h

最近更新18628分钟前

日出 04:52 在日落 16:59

附近的当前天气和预报 South Sudan

Juba (SS) à 2 kmCentral Equatoria State (SS) à 67 kmAmiling (SS) à 111 kmMagwi County (SS) à 112 kmTorit (SS) à 118 kmYei (SS) à 131 kmMoyo (UG) à 132 km

未来5天的天气预报 South Sudan (Soudan du Sud)

2020年03月24日

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 而这一天将被太阳为主。

温度从28°C37°C

风力警报为17km/h

高热警报 37°C à South Sudan

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

29°C

湿度 54%

压力1010 hPa

风南 9 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

36°C

湿度 32%

压力1008 hPa

风东南 8 km/h

16h : 几云

几云

37°C

湿度 26%

压力1005 hPa

风西北 4 km/h

19h : 碎云

碎云

37°C

湿度 24%

压力1003 hPa

风东 7 km/h

22h : 碎云

碎云

32°C

湿度 40%

压力1005 hPa

风南 17 km/h

2020年03月25日

天空整夜都会晴朗 而这一天将被太阳为主。

温度从25°C40°C

风力警报为14km/h

高热警报 40°C à South Sudan

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

28°C

湿度 55%

压力1005 hPa

风南 11 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 59%

压力1005 hPa

风南 14 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

25°C

湿度 67%

压力1006 hPa

风南 8 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

28°C

湿度 57%

压力1008 hPa

风南 10 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

36°C

湿度 33%

压力1007 hPa

风南 7 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

40°C

湿度 20%

压力1003 hPa

风南 6 km/h

19h : 乌云密布

乌云密布

37°C

湿度 21%

压力1002 hPa

风西北 4 km/h

22h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

33°C

湿度 27%

压力1004 hPa

风东 1 km/h

2020年03月26日

天空整夜都会晴朗 而这一天将被太阳为主。

温度从27°C43°C

风力警报为15km/h

高热警报 43°C à South Sudan

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

31°C

湿度 31%

压力1004 hPa

风南 6 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

29°C

湿度 38%

压力1004 hPa

风南 13 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

27°C

湿度 55%

压力1005 hPa

风南 13 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

29°C

湿度 50%

压力1007 hPa

风南 15 km/h

13h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

37°C

湿度 30%

压力1006 hPa

风南 11 km/h

16h : 几云

几云

43°C

湿度 14%

压力1002 hPa

风北 4 km/h

19h : 几云

几云

39°C

湿度 16%

压力1001 hPa

风东南 4 km/h

22h : 几云

几云

34°C

湿度 21%

压力1003 hPa

风东北 2 km/h

2020年03月27日

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 将是多云,但太阳将出现。

温度从28°C44°C

风力警报为14km/h

高热警报 44°C à South Sudan

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

32°C

湿度 24%

压力1004 hPa

风南 5 km/h

4h : 几云

几云

30°C

湿度 32%

压力1003 hPa

风南 7 km/h

7h : 碎云

碎云

28°C

湿度 41%

压力1004 hPa

风西南 5 km/h

10h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

32°C

湿度 32%

压力1007 hPa

风西南 12 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

39°C

湿度 22%

压力1006 hPa

风南 11 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

44°C

湿度 14%

压力1002 hPa

风南 3 km/h

19h : 碎云

碎云

39°C

湿度 16%

压力1001 hPa

风↓ 11 km/h

22h : 乌云密布

乌云密布

35°C

湿度 27%

压力1004 hPa

风南 6 km/h

2020年03月28日

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片 mm 雨

温度从26°C40°C

风力警报为19km/h

高热警报 40°C à South Sudan

1h : 乌云密布

乌云密布

33°C

湿度 29%

压力1007 hPa

风东南 14 km/h

4h : 乌云密布

乌云密布

30°C

湿度 42%

压力1006 hPa

风南 18 km/h

7h : 乌云密布

乌云密布

28°C

湿度 55%

压力1007 hPa

风南 14 km/h

10h : 乌云密布

乌云密布

30°C

湿度 50%

压力1009 hPa

风南 16 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

36°C

湿度 33%

压力1009 hPa

风南 14 km/h

16h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

40°C

湿度 24%

压力1004 hPa

风南 5 km/h

19h : 碎云

碎云

37°C

湿度 27%

压力1004 hPa

风西南 7 km/h

22h : 小雨

小雨

29°C

1 mm 雨

湿度 57%

压力1008 hPa

风西南 19 km/h

2020年03月29日

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 mm 雨

温度从24°C24°C

风力警报为8km/h

1h : 小雨

小雨

26°C

1 mm 雨

湿度 65%

压力1010 hPa

风南 14 km/h

5h : 小雨

小雨

24°C

2 mm 雨

湿度 70%

压力1009 hPa

风西南 6 km/h

8h : 小雨

小雨

24°C

1 mm 雨

湿度 73%

压力1009 hPa

风南 8 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Mardi 3 mars 2020

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

News

Météo

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

News

Météo

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

 ▷