A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Pau (FR)Lourdes (FR)Biarritz (FR)Aulnay-sous-Bois (FR)Léognan (FR)El Aargub (EH)Campan (FR)

Mačitevo目前的天气 (XK)

几云

Mačitevo当前天气 : 几云,风向东至11 km/h.

温度为6°C,毛毡温度为4°C

空气的相对湿度为 45%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1029 hPa : 这与反气旋状态相对应,即使早晨起雾并由于风仍然微弱而持续,也预示着良好的天气.

风吹向,速度为11 km/h

最近更新19235分钟前

日出 06:27 在日落 17:11

附近的当前天气和预报 Mačitevo

Mačitevo (XK) à 0 kmKomuna e Shtimes (XK) à 8 kmShtime (XK) à 10 kmKomuna e Ferizajt (XK) à 10 kmKomuna e Thërandës (XK) à 14 kmSuva Reka (XK) à 16 kmJažince (MK) à 24 kmMuadžeri (XK) à 26 km

未来5天的预测 Mačitevo (XK)

samedi 8 février 2020

天空会很清楚,但会出现云 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从-0°C4°C

风力警报为5km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

4°C

湿度 73%

压力1029 hPa

风东 5 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 85%

压力1031 hPa

风东南 4 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-0°C

湿度 85%

压力1032 hPa

风东南 2 km/h

dimanche 9 février 2020

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从-2°C6°C

风力警报为7km/h

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 84%

压力1032 hPa

风南 2 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 83%

压力1032 hPa

风西南 1 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 78%

压力1033 hPa

风东南 3 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

3°C

湿度 51%

压力1032 hPa

风西南 3 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

6°C

湿度 45%

压力1031 hPa

风西南 6 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

4°C

湿度 66%

压力1031 hPa

风南 3 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 80%

压力1032 hPa

风南 7 km/h

23h : 几云

几云

-0°C

湿度 82%

压力1032 hPa

风南 4 km/h

lundi 10 février 2020

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 将是多云,但太阳将出现。

温度从-1°C8°C

风力警报为24km/h

2h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

-0°C

湿度 81%

压力1032 hPa

风西南 4 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 79%

压力1030 hPa

风南 4 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 73%

压力1029 hPa

风南 5 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

5°C

湿度 60%

压力1027 hPa

风南 8 km/h

14h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

8°C

湿度 64%

压力1023 hPa

风西南 24 km/h

17h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 74%

压力1020 hPa

风南 19 km/h

20h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 84%

压力1020 hPa

风南 8 km/h

23h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 82%

压力1019 hPa

风西南 13 km/h

mardi 11 février 2020

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 而这一天将被太阳为主。

温度从4°C11°C

风力警报为39km/h

2h : 碎云

碎云

4°C

湿度 83%

压力1018 hPa

风南 12 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

5°C

湿度 84%

压力1015 hPa

风西南 16 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

4°C

湿度 85%

压力1014 hPa

风南 15 km/h

11h : 几云

几云

10°C

湿度 72%

压力1013 hPa

风西南 39 km/h

14h : 几云

几云

11°C

湿度 71%

压力1011 hPa

风西南 35 km/h

17h : 碎云

碎云

9°C

湿度 79%

压力1013 hPa

风西南 23 km/h

20h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

5°C

湿度 91%

压力1016 hPa

风↓ 6 km/h

23h : 碎云

碎云

4°C

湿度 89%

压力1017 hPa

风东 7 km/h

mercredi 12 février 2020

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 mm 雨

温度从3°C5°C

风力警报为8km/h

2h : 碎云

碎云

4°C

湿度 89%

压力1017 hPa

风东 5 km/h

5h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 93%

压力1018 hPa

风东南 2 km/h

8h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 94%

压力1019 hPa

风东 5 km/h

11h : 乌云密布

乌云密布

4°C

湿度 83%

压力1020 hPa

风东北 6 km/h

14h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 79%

压力1018 hPa

风东北 7 km/h

17h : 小雨

小雨

5°C

0 mm 雨

湿度 82%

压力1016 hPa

风东 8 km/h

20h : 小雨

小雨

4°C

1 mm 雨

湿度 91%

压力1016 hPa

风东北 3 km/h

23h : 小雨

小雨

4°C

0 mm 雨

湿度 91%

压力1016 hPa

风东 2 km/h

jeudi 13 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 将是多云,但太阳将出现。 cm的雪

温度从-2°C3°C

风力警报为14km/h

2h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 94%

压力1018 hPa

风北 14 km/h

5h :

雪

-0°C

0.4 cm 的雪

湿度 90%

压力1022 hPa

风西北 4 km/h

8h : 小雪

小雪

-2°C

0 cm 的雪

湿度 88%

压力1026 hPa

风↓ 1 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 73%

压力1027 hPa

风东北 5 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

3°C

湿度 61%

压力1025 hPa

风东北 6 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange