A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Morozovsk (RU)Niagara Falls (CA)An Mhí (IE)Walmore (US)Titao (BF)Cadagmayan Norte (PH)Mralino (MK)

Galbshtadt目前的天气 (Russie)

Galbshtadt 位于 3.4 km 距离 Kusak, 17 km 距离 Podsosnovo, 32 km 距离 Prigorodnyy, 32 km 距离 Slavgorodskoye, 34 km 距离 Slavgorod, 43 km 距离 Yarovoye, 45 km 距离 Burla, 52 km 距离 Tabuny,

Galbshtadt当前天气 : 晴朗的天空,风向北至6 km/h.

晴朗的天空

温度为12°C,毛毡温度为12°C

空气的相对湿度为 63%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1015 hPa.

风吹向,速度为6 km/h

最近更新24104分钟前

日出 23:27 在日落 16:08

未来5天的天气预报 Galbshtadt (Russie)

2020年06月16日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从10°C20°C

风力警报为21km/h

3h : 晴朗的天空

晴朗的天空

12°C

湿度 65%

压力1015 hPa

风北 6 km/h

6h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

10°C

湿度 72%

压力1015 hPa

风东北 6 km/h

9h : 碎云

碎云

11°C

湿度 74%

压力1016 hPa

风东北 10 km/h

12h : 碎云

碎云

15°C

湿度 60%

压力1016 hPa

风东 13 km/h

15h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

18°C

湿度 42%

压力1015 hPa

风东北 14 km/h

18h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

20°C

湿度 36%

压力1013 hPa

风东北 17 km/h

21h : 碎云

碎云

19°C

湿度 44%

压力1012 hPa

风东北 21 km/h

2020年06月17日

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 将是多云,但太阳将出现。

温度从11°C22°C

风力警报为23km/h

0h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

15°C

湿度 65%

压力1012 hPa

风东北 19 km/h

3h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

12°C

湿度 68%

压力1012 hPa

风东北 20 km/h

6h : 碎云

碎云

10°C

湿度 73%

压力1011 hPa

风东北 16 km/h

9h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

11°C

湿度 74%

压力1010 hPa

风东北 21 km/h

12h : 乌云密布

乌云密布

15°C

湿度 56%

压力1008 hPa

风东北 23 km/h

15h : 碎云

碎云

20°C

湿度 42%

压力1006 hPa

风东北 22 km/h

18h : 几云

几云

22°C

湿度 41%

压力1004 hPa

风东北 23 km/h

21h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 47%

压力1003 hPa

风东北 19 km/h

2020年06月18日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。 7 mm 雨

温度从12°C24°C

风力警报为20km/h

0h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

17°C

湿度 63%

压力1002 hPa

风东北 18 km/h

3h : 小雨

小雨

15°C

0 mm 雨

湿度 69%

压力1001 hPa

风北 16 km/h

6h : 小雨

小雨

13°C

0 mm 雨

湿度 81%

压力999 hPa

风北 16 km/h

9h : 小雨

小雨

13°C

0 mm 雨

湿度 82%

压力999 hPa

风北 14 km/h

12h : 小雨

小雨

16°C

1 mm 雨

湿度 73%

压力999 hPa

风西北 17 km/h

15h : 小雨

小雨

20°C

0 mm 雨

湿度 44%

压力999 hPa

风西北 14 km/h

18h : 乌云密布

乌云密布

24°C

湿度 39%

压力999 hPa

风南 17 km/h

21h : 中雨

中雨

17°C

3 mm 雨

湿度 79%

压力1000 hPa

风西北 4 km/h

2020年06月19日

天空会很清楚,但会出现云 将是多云,但太阳将出现。

温度从8°C17°C

风力警报为21km/h

0h : 小雨

小雨

15°C

2 mm 雨

湿度 89%

压力1003 hPa

风西北 20 km/h

3h : 碎云

碎云

13°C

湿度 88%

压力1004 hPa

风西北 16 km/h

6h : 乌云密布

乌云密布

12°C

湿度 82%

压力1005 hPa

风西北 16 km/h

9h : 碎云

碎云

11°C

湿度 80%

压力1006 hPa

风西北 17 km/h

12h : 晴朗的天空

晴朗的天空

14°C

湿度 54%

压力1007 hPa

风西北 19 km/h

15h : 晴朗的天空

晴朗的天空

17°C

湿度 42%

压力1008 hPa

风西北 20 km/h

18h : 乌云密布

乌云密布

17°C

湿度 43%

压力1008 hPa

风南 21 km/h

21h : 乌云密布

乌云密布

16°C

湿度 39%

压力1009 hPa

风南 21 km/h

2020年06月20日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从8°C16°C

风力警报为21km/h

0h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

12°C

湿度 55%

压力1009 hPa

风南 11 km/h

3h : 几云

几云

10°C

湿度 56%

压力1010 hPa

风南 7 km/h

6h : 晴朗的天空

晴朗的天空

8°C

湿度 77%

压力1010 hPa

风西北 10 km/h

9h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

8°C

湿度 82%

压力1010 hPa

风西北 9 km/h

12h : 乌云密布

乌云密布

12°C

湿度 60%

压力1010 hPa

风西北 14 km/h

15h : 乌云密布

乌云密布

15°C

湿度 46%

压力1010 hPa

风南 17 km/h

18h : 乌云密布

乌云密布

16°C

湿度 40%

压力1010 hPa

风南 20 km/h

21h : 碎云

碎云

16°C

湿度 41%

压力1011 hPa

风南 21 km/h

2020年06月21日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从0°C0°C

风力警报为0km/h

0h : 小雨

小雨

12°C

0 mm 雨

湿度 55%

压力1013 hPa

风南 12 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Lundi 11 mai 2020

Carte de vigilance du 11/05/2020

News

Météo

Les Landes passent en vigilance rouge, Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange

Dimanche 10 mai 2020

Fortes pluies et orage sur les Hautes-Pyrénées qui restent en vigilance orange

News

Météo

Fortes pluies et orage sur les Hautes-Pyrénées qui restent en vigilance orange

Mardi 3 mars 2020

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

News

Météo

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

 ▷