A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Pau (FR)Marcé (FR)Mallacoota (AU)Kew (TC)Puerto Aisen (CL)Kakaguda (IN)Saint-Francois (GP)

Yunlin目前的天气 (Taïwan)

Yunlin 位于 16 km 距离 Douliu, 26 km 距离 Jiayi Shi, 28 km 距离 Laodian, 28 km 距离 Taibao, 37 km 距离 Nantou, 38 km 距离 Lugu, 38 km 距离 Shibazhang, 39 km 距离 Lugang,

Yunlin当前天气 : 碎云,风向↓至13 km/h.

碎云

温度为23°C,毛毡温度为24°C

空气的相对湿度为 88%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1014 hPa.

风吹向,速度为13 km/h

最近更新93524分钟前

日出 22:13 在日落 11:39

未来5天的天气预报 Yunlin (Taïwan)

2020年03月30日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从22°C24°C

风力警报为18km/h

16h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

24°C

湿度 52%

压力1013 hPa

风西北 16 km/h

19h : 碎云

碎云

23°C

湿度 65%

压力1014 hPa

风↓ 18 km/h

22h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

22°C

湿度 71%

压力1015 hPa

风北 18 km/h

2020年03月31日

天空会很清楚,但会出现云 而这一天将被太阳为主。

温度从23°C28°C

风力警报为16km/h

1h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

22°C

湿度 74%

压力1016 hPa

风北 18 km/h

4h : 碎云

碎云

22°C

湿度 74%

压力1015 hPa

风北 15 km/h

7h : 碎云

碎云

22°C

湿度 76%

压力1015 hPa

风北 14 km/h

10h : 碎云

碎云

23°C

湿度 69%

压力1016 hPa

风北 10 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

27°C

湿度 56%

压力1016 hPa

风西北 8 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

28°C

湿度 54%

压力1014 hPa

风西北 16 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 62%

压力1013 hPa

风西北 11 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 71%

压力1015 hPa

风↓ 9 km/h

2020年04月01日

天空会很清楚,但会出现云 那天将是晴天.

温度从22°C28°C

风力警报为23km/h

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 77%

压力1015 hPa

风↓ 8 km/h

4h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

23°C

湿度 76%

压力1014 hPa

风北 7 km/h

7h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

23°C

湿度 75%

压力1014 hPa

风东 6 km/h

10h : 几云

几云

25°C

湿度 68%

压力1016 hPa

风↓ 13 km/h

13h : 几云

几云

27°C

湿度 63%

压力1017 hPa

风↓ 20 km/h

16h : 几云

几云

28°C

湿度 58%

压力1015 hPa

风↓ 23 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 62%

压力1015 hPa

风北 23 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 67%

压力1017 hPa

风北 19 km/h

2020年04月02日

天空整夜都会被云覆盖 将是多云,但太阳将出现。 预计会下雨。 3 mm 雨

温度从20°C26°C

风力警报为26km/h

1h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

23°C

湿度 68%

压力1018 hPa

风北 17 km/h

4h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

23°C

湿度 71%

压力1017 hPa

风北 13 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

22°C

湿度 74%

压力1018 hPa

风北 17 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 66%

压力1018 hPa

风↓ 12 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 58%

压力1018 hPa

风↓ 16 km/h

16h : 小雨

小雨

26°C

1 mm 雨

湿度 60%

压力1017 hPa

风↓ 23 km/h

19h : 小雨

小雨

23°C

1 mm 雨

湿度 69%

压力1017 hPa

风北 26 km/h

22h : 小雨

小雨

22°C

1 mm 雨

湿度 73%

压力1019 hPa

风北 19 km/h

2020年04月03日

天空整夜都会晴朗 将是多云,但太阳将出现。

温度从20°C25°C

风力警报为29km/h

1h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

22°C

湿度 74%

压力1020 hPa

风北 16 km/h

4h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

21°C

湿度 78%

压力1018 hPa

风北 22 km/h

7h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

20°C

湿度 78%

压力1018 hPa

风北 19 km/h

10h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

22°C

湿度 70%

压力1019 hPa

风北 16 km/h

13h : 几云

几云

25°C

湿度 60%

压力1020 hPa

风 23 km/h

16h : 几云

几云

25°C

湿度 59%

压力1019 hPa

风北 29 km/h

19h : 小雨

小雨

23°C

0 mm 雨

湿度 62%

压力1019 hPa

风北 28 km/h

22h : 几云

几云

22°C

湿度 68%

压力1020 hPa

风北 23 km/h

2020年04月04日

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从21°C25°C

风力警报为20km/h

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 69%

压力1020 hPa

风北 23 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 71%

压力1019 hPa

风北 23 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 72%

压力1019 hPa

风北 22 km/h

10h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

21°C

湿度 65%

压力1020 hPa

风北 19 km/h

13h : 碎云

碎云

25°C

湿度 56%

压力1020 hPa

风↓ 20 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Lundi 11 mai 2020

Carte de vigilance du 11/05/2020

News

Météo

Les Landes passent en vigilance rouge, Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange

Dimanche 10 mai 2020

Fortes pluies et orage sur les Hautes-Pyrénées qui restent en vigilance orange

News

Météo

Fortes pluies et orage sur les Hautes-Pyrénées qui restent en vigilance orange

Mardi 3 mars 2020

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

News

Météo

La tempête Myriam arrive sur les Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

La tempête Amélie souffle à 116 km/h sur Tarbes

News

Météo

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

 ▷