A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Pau (FR)Biarritz (FR)Arcizans-Avant (FR)Arrens-Marsous (FR)Tamboril (DO)Gavarnie (FR)

Souran目前的天气 (République arabe syrienne)

晴朗的天空

Souran当前天气 : 晴朗的天空,风向南至7 km/h.

温度为26°C,毛毡温度为26°C

空气的相对湿度为 58%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1011 hPa.

风吹向,速度为7 km/h

最近更新242114分钟前

日出 05:09 在日落 16:22

附近的当前天气和预报 Souran

Souran (SY) à 0 kmTayyibat al Imam (SY) à 5 kmHalfaya (SY) à 13 kmKafr Zaytah (SY) à 16 kmSalamiyah (SY) à 42 kmTallbisah (SY) à 50 kmBinnish (SY) à 74 kmAn Nayrab (SY) à 107 km

未来5天的预测 Souran (République arabe syrienne)

mercredi 11 septembre 2019

天空会很清楚,但会出现云 而这一天将被太阳为主。

温度从20°C33°C

风力警报为25km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

33°C

湿度 28%

压力1011 hPa

风南 13 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

33°C

湿度 27%

压力1009 hPa

风南 25 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

28°C

湿度 40%

压力1010 hPa

风南 19 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 87%

压力1011 hPa

风西北 11 km/h

jeudi 12 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从19°C32°C

风力警报为22km/h

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 90%

压力1011 hPa

风西北 8 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 92%

压力1011 hPa

风南 6 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 92%

压力1011 hPa

风南 4 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

25°C

湿度 60%

压力1012 hPa

风南 8 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

32°C

湿度 31%

压力1011 hPa

风南 18 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

32°C

湿度 34%

压力1009 hPa

风南 22 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

28°C

湿度 47%

压力1009 hPa

风南 17 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 89%

压力1011 hPa

风西北 11 km/h

vendredi 13 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从18°C35°C

风力警报为16km/h

高热警报 35°C à Souran

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 92%

压力1011 hPa

风南 7 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 86%

压力1009 hPa

风西北 4 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

18°C

湿度 86%

压力1009 hPa

风南 2 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

25°C

湿度 52%

压力1010 hPa

风南 5 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

33°C

湿度 24%

压力1009 hPa

风西北 7 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

35°C

湿度 20%

压力1007 hPa

风南 16 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

30°C

湿度 32%

压力1006 hPa

风南 15 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

22°C

湿度 62%

压力1008 hPa

风西北 10 km/h

samedi 14 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从19°C35°C

风力警报为21km/h

高热警报 35°C à Souran

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 68%

压力1008 hPa

风西北 6 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 74%

压力1008 hPa

风西北 5 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 78%

压力1008 hPa

风北 3 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 46%

压力1008 hPa

风东 3 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

33°C

湿度 25%

压力1007 hPa

风东南 10 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

35°C

湿度 21%

压力1005 hPa

风西南 11 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

27°C

湿度 59%

压力1004 hPa

风南 21 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 86%

压力1006 hPa

风南 13 km/h

dimanche 15 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从19°C29°C

风力警报为26km/h

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 91%

压力1007 hPa

风西北 9 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 91%

压力1007 hPa

风南 8 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 92%

压力1006 hPa

风南 5 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

25°C

湿度 58%

压力1007 hPa

风南 16 km/h

14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

29°C

湿度 42%

压力1006 hPa

风南 21 km/h

17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

28°C

湿度 45%

压力1005 hPa

风南 26 km/h

20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 63%

压力1005 hPa

风南 19 km/h

23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 88%

压力1007 hPa

风南 9 km/h

lundi 16 septembre 2019

天空会很清楚,但会出现云 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从19°C25°C

风力警报为6km/h

2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 91%

压力1007 hPa

风南 9 km/h

5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 92%

压力1007 hPa

风南 6 km/h

8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 92%

压力1007 hPa

风南 3 km/h

11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

25°C

湿度 66%

压力1009 hPa

风西南 6 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange

 ▷