A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Pau (FR)Biarritz (FR)Aragnouet (FR)Luton (GB)Arreau (FR)Halebank (GB)

Ummer目前的天气 (Allemagne)

碎云

Ummer当前天气 : 碎云,风向东南至4 km/h.

温度为1°C,毛毡温度为1°C

空气的相对湿度为 100%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1033 hPa : 这与反气旋状态相对应,即使早晨起雾并由于风仍然微弱而持续,也预示着良好的天气.

风吹向,速度为4 km/h

最近更新30272分钟前

日出 08:28 在日落 17:03

有关短期天气观测和预报的更多详细信息,请参见Monchengladbach机场站提供的航空天气。

附近的当前天气和预报 Ummer

Ummer (DE) à 0 kmViersen (DE) à 3 kmMonchengladbach (DE) à 4 kmKapelle (DE) à 5 kmRansberg (DE) à 5 kmSüchteln (DE) à 6 kmSittard (DE) à 6 kmAnrath (DE) à 7 km

未来5天的预测 Ummer (Allemagne)

vendredi 3 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。 mm 雨

温度从5°C10°C

风力警报为31km/h

A 2h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 87%

压力1023 hPa

风南 12 km/h

A 5h : 乌云密布

乌云密布

7°C

湿度 88%

压力1020 hPa

风西南 14 km/h

A 8h : 乌云密布

乌云密布

7°C

湿度 84%

压力1019 hPa

风南 16 km/h

A 11h : 小雨

小雨

8°C

0 mm 雨

湿度 86%

压力1019 hPa

风西南 28 km/h

A 14h : 小雨

小雨

10°C

0 mm 雨

湿度 79%

压力1018 hPa

风西南 31 km/h

A 17h : 小雨

小雨

9°C

0 mm 雨

湿度 84%

压力1019 hPa

风南 25 km/h

A 20h : 小雨

小雨

7°C

1 mm 雨

湿度 87%

压力1023 hPa

风西北 26 km/h

A 23h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 83%

压力1027 hPa

风西北 17 km/h

samedi 4 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从3°C6°C

风力警报为26km/h

A 2h : 碎云

碎云

3°C

湿度 89%

压力1030 hPa

风南 12 km/h

A 5h : 碎云

碎云

4°C

湿度 83%

压力1029 hPa

风南 18 km/h

A 8h : 碎云

碎云

3°C

湿度 86%

压力1030 hPa

风南 21 km/h

A 11h : 乌云密布

乌云密布

3°C

湿度 87%

压力1030 hPa

风南 25 km/h

A 14h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 82%

压力1030 hPa

风南 26 km/h

A 17h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 82%

压力1029 hPa

风南 22 km/h

A 20h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 87%

压力1031 hPa

风南 20 km/h

A 23h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 89%

压力1032 hPa

风南 20 km/h

dimanche 5 janvier 2020

天空会很清楚,但会出现云 将是多云,但太阳将出现。

温度从2°C6°C

风力警报为15km/h

A 2h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 92%

压力1033 hPa

风南 15 km/h

A 5h : 碎云

碎云

3°C

湿度 94%

压力1033 hPa

风南 14 km/h

A 8h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

3°C

湿度 95%

压力1034 hPa

风南 11 km/h

A 11h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

3°C

湿度 93%

压力1034 hPa

风西南 7 km/h

A 14h : 几云

几云

6°C

湿度 79%

压力1034 hPa

风西南 9 km/h

A 17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

5°C

湿度 82%

压力1033 hPa

风西南 6 km/h

A 20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

3°C

湿度 89%

压力1033 hPa

风西南 8 km/h

A 23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

2°C

湿度 90%

压力1032 hPa

风西南 8 km/h

lundi 6 janvier 2020

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从1°C5°C

风力警报为14km/h

A 2h : 碎云

碎云

2°C

湿度 89%

压力1032 hPa

风南 7 km/h

A 5h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 87%

压力1030 hPa

风南 7 km/h

A 8h : 乌云密布

乌云密布

1°C

湿度 87%

压力1029 hPa

风东南 7 km/h

A 11h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 85%

压力1027 hPa

风东南 7 km/h

A 14h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 75%

压力1025 hPa

风东南 10 km/h

A 17h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 78%

压力1022 hPa

风东南 14 km/h

A 20h : 碎云

碎云

3°C

湿度 82%

压力1020 hPa

风东南 13 km/h

A 23h : 晴朗的天空

晴朗的天空

2°C

湿度 84%

压力1018 hPa

风东南 9 km/h

mardi 7 janvier 2020

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从2°C7°C

风力警报为19km/h

A 2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

2°C

湿度 82%

压力1017 hPa

风西南 7 km/h

A 5h : 碎云

碎云

4°C

湿度 85%

压力1016 hPa

风南 6 km/h

A 8h : 碎云

碎云

5°C

湿度 90%

压力1017 hPa

风西南 14 km/h

A 11h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 90%

压力1021 hPa

风南 18 km/h

A 14h : 乌云密布

乌云密布

7°C

湿度 82%

压力1023 hPa

风南 19 km/h

A 17h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

7°C

湿度 84%

压力1025 hPa

风南 14 km/h

A 20h : 碎云

碎云

6°C

湿度 90%

压力1028 hPa

风西南 13 km/h

A 23h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

4°C

湿度 93%

压力1029 hPa

风西南 13 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

航图Ummer

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange