A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Pau (FR)Biarritz (FR)Mariquita (CO)Saint-Louis (RE)Villepinte (FR)Bonneuil-en-France (FR)

Beidersee目前的天气 (Allemagne)

乌云密布

Beidersee当前天气 : 乌云密布,风向南至18 km/h.

温度为2°C,毛毡温度为-2°C

空气的相对湿度为 80%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1024 hPa : 这与反气旋状态相对应,即使早晨起雾并由于风仍然微弱而持续,也预示着良好的天气.

风吹向,速度为18 km/h

最近更新22419分钟前

日光 : 08:13 -> 16:31

附近的当前天气和预报 Beidersee

Beidersee (DE) à 0 kmMöderau (DE) à 1 kmGörbitz (DE) à 2 kmWallwitz (DE) à 2 kmMorl (DE) à 2 kmMerkewitz (DE) à 3 kmTeicha (DE) à 3 kmNeutz-Lettewitz (DE) à 4 km

未来5天的预测 Beidersee (Allemagne)

vendredi 3 janvier 2020

天空整夜都会晴朗 从早到晚,白天都会阴天 mm 雨

温度从2°C8°C

风力警报为36km/h

A 2h : 晴朗的天空

晴朗的天空

3°C

湿度 89%

压力1025 hPa

风西南 16 km/h

A 5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

2°C

湿度 89%

压力1023 hPa

风西南 16 km/h

A 8h : 几云

几云

4°C

湿度 77%

压力1022 hPa

风西南 22 km/h

A 11h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 78%

压力1020 hPa

风西南 19 km/h

A 14h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 75%

压力1019 hPa

风西南 20 km/h

A 17h : 乌云密布

乌云密布

7°C

湿度 79%

压力1017 hPa

风西南 30 km/h

A 20h : 乌云密布

乌云密布

8°C

湿度 80%

压力1017 hPa

风西南 36 km/h

A 23h : 小雨

小雨

8°C

1 mm 雨

湿度 87%

压力1019 hPa

风南 27 km/h

samedi 4 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 mm 雨

温度从2°C6°C

风力警报为35km/h

A 2h : 乌云密布

乌云密布

4°C

湿度 79%

压力1024 hPa

风西北 18 km/h

A 5h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

3°C

湿度 82%

压力1024 hPa

风南 19 km/h

A 8h : 碎云

碎云

2°C

湿度 82%

压力1024 hPa

风南 25 km/h

A 11h : 乌云密布

乌云密布

4°C

湿度 74%

压力1022 hPa

风南 35 km/h

A 14h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 70%

压力1021 hPa

风南 32 km/h

A 17h : 小雨

小雨

5°C

2 mm 雨

湿度 85%

压力1021 hPa

风西北 25 km/h

A 20h : 小雨

小雨

4°C

2 mm 雨

湿度 84%

压力1025 hPa

风西北 21 km/h

A 23h : 小雪

小雪

2°C

0 cm 的雪

湿度 85%

压力1028 hPa

风南 16 km/h

dimanche 5 janvier 2020

天空整夜都会晴朗 将是多云,但太阳将出现。

温度从-0°C4°C

风力警报为15km/h

A 2h : 几云

几云

1°C

湿度 83%

压力1030 hPa

风南 15 km/h

A 5h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-0°C

湿度 84%

压力1031 hPa

风南 13 km/h

A 8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-0°C

湿度 85%

压力1033 hPa

风南 9 km/h

A 11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 78%

压力1034 hPa

风西南 10 km/h

A 14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

4°C

湿度 64%

压力1034 hPa

风西南 11 km/h

A 17h : 碎云

碎云

2°C

湿度 84%

压力1032 hPa

风西南 9 km/h

A 20h : 碎云

碎云

3°C

湿度 89%

压力1033 hPa

风西南 11 km/h

A 23h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 93%

压力1032 hPa

风西南 12 km/h

lundi 6 janvier 2020

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 而这一天将被太阳为主。

温度从1°C5°C

风力警报为15km/h

A 2h : 乌云密布

乌云密布

2°C

湿度 93%

压力1032 hPa

风西南 12 km/h

A 5h : 乌云密布

乌云密布

1°C

湿度 92%

压力1031 hPa

风西南 13 km/h

A 8h : 碎云

碎云

1°C

湿度 92%

压力1030 hPa

风西南 13 km/h

A 11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

2°C

湿度 87%

压力1030 hPa

风西南 13 km/h

A 14h : 晴朗的天空

晴朗的天空

5°C

湿度 77%

压力1028 hPa

风西南 12 km/h

A 17h : 晴朗的天空

晴朗的天空

3°C

湿度 87%

压力1025 hPa

风南 9 km/h

A 20h : 晴朗的天空

晴朗的天空

2°C

湿度 90%

压力1024 hPa

风南 12 km/h

A 23h : 碎云

碎云

1°C

湿度 87%

压力1022 hPa

风南 15 km/h

mardi 7 janvier 2020

天空会很清楚,但会出现云 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从1°C5°C

风力警报为17km/h

A 2h : 碎云

碎云

1°C

湿度 80%

压力1020 hPa

风南 16 km/h

A 5h : 几云

几云

1°C

湿度 80%

压力1019 hPa

风南 14 km/h

A 8h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 84%

压力1019 hPa

风南 12 km/h

A 11h : 晴朗的天空

晴朗的天空

3°C

湿度 84%

压力1021 hPa

风西南 16 km/h

A 14h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

5°C

湿度 82%

压力1022 hPa

风西南 17 km/h

A 17h : 乌云密布

乌云密布

5°C

湿度 86%

压力1024 hPa

风南 15 km/h

A 20h : 碎云

碎云

3°C

湿度 91%

压力1026 hPa

风南 15 km/h

A 23h : 碎云

碎云

4°C

湿度 86%

压力1029 hPa

风南 16 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

航图Beidersee

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange