A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Pau (FR)Biarritz (FR)Colmar (FR)Carpiquet (FR)Rennes (FR)Bacarot (ES)

Noia目前的天气 (西班牙)

小雨

Noia当前天气 : 小雨,风向西南至21 km/h.

温度为12°C,毛毡温度为10°C

空气的相对湿度为 100%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1022 hPa : 这与反气旋状态相对应,即使早晨起雾并由于风仍然微弱而持续,也预示着良好的天气.

风吹向西南,速度为21 km/h

最近更新64112分钟前

日出 09:01 在日落 18:33

附近的当前天气和预报 Noia

Noia (ES) à 0 kmBarquiña (ES) à 2 kmBendimón (ES) à 4 kmLousame (ES) à 5 kmOutes (ES) à 6 kmCampolongo (ES) à 15 kmBrión (ES) à 16 kmDodro (ES) à 18 km

未来5天的预测 Noia (西班牙)

mercredi 11 décembre 2019

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。 mm 雨

温度从6°C11°C

风力警报为11km/h

A 2h : 强雨

强雨

11°C

13 mm 雨

湿度 98%

压力1024 hPa

风↓ 9 km/h

A 5h : 小雨

小雨

9°C

0 mm 雨

湿度 92%

压力1025 hPa

风↓ 11 km/h

A 8h : 小雨

小雨

6°C

0 mm 雨

湿度 91%

压力1027 hPa

风西北 6 km/h

A 11h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

6°C

湿度 90%

压力1029 hPa

风南 5 km/h

A 14h : 小雨

小雨

9°C

0 mm 雨

湿度 84%

压力1029 hPa

风南 11 km/h

A 17h : 小雨

小雨

9°C

1 mm 雨

湿度 85%

压力1027 hPa

风南 11 km/h

A 20h : 小雨

小雨

8°C

1 mm 雨

湿度 91%

压力1027 hPa

风南 8 km/h

A 23h : 小雨

小雨

8°C

1 mm 雨

湿度 93%

压力1026 hPa

风南 9 km/h

jeudi 12 décembre 2019

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。 mm 雨

温度从8°C12°C

风力警报为26km/h

A 2h : 小雨

小雨

8°C

1 mm 雨

湿度 92%

压力1025 hPa

风南 11 km/h

A 5h : 小雨

小雨

9°C

2 mm 雨

湿度 93%

压力1022 hPa

风南 15 km/h

A 8h : 小雨

小雨

9°C

1 mm 雨

湿度 94%

压力1020 hPa

风南 11 km/h

A 11h : 小雨

小雨

10°C

2 mm 雨

湿度 94%

压力1019 hPa

风南 17 km/h

A 14h : 中雨

中雨

11°C

7 mm 雨

湿度 97%

压力1016 hPa

风南 24 km/h

A 17h : 中雨

中雨

12°C

10 mm 雨

湿度 97%

压力1014 hPa

风南 26 km/h

A 20h : 小雨

小雨

12°C

3 mm 雨

湿度 97%

压力1014 hPa

风南 23 km/h

A 23h : 小雨

小雨

12°C

1 mm 雨

湿度 97%

压力1016 hPa

风南 21 km/h

vendredi 13 décembre 2019

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。 mm 雨

温度从11°C12°C

风力警报为21km/h

A 2h : 小雨

小雨

12°C

0 mm 雨

湿度 96%

压力1016 hPa

风南 21 km/h

A 5h : 小雨

小雨

12°C

0 mm 雨

湿度 96%

压力1016 hPa

风南 19 km/h

A 8h : 小雨

小雨

12°C

1 mm 雨

湿度 95%

压力1017 hPa

风南 18 km/h

A 11h : 小雨

小雨

12°C

1 mm 雨

湿度 96%

压力1018 hPa

风南 15 km/h

A 14h : 小雨

小雨

12°C

1 mm 雨

湿度 93%

压力1019 hPa

风南 16 km/h

A 17h : 小雨

小雨

12°C

1 mm 雨

湿度 93%

压力1017 hPa

风南 18 km/h

A 20h : 小雨

小雨

11°C

1 mm 雨

湿度 93%

压力1017 hPa

风南 16 km/h

A 23h : 小雨

小雨

11°C

1 mm 雨

湿度 93%

压力1018 hPa

风西南 17 km/h

samedi 14 décembre 2019

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。 mm 雨

温度从10°C12°C

风力警报为29km/h

A 2h : 小雨

小雨

11°C

1 mm 雨

湿度 92%

压力1017 hPa

风西南 17 km/h

A 5h : 小雨

小雨

11°C

1 mm 雨

湿度 93%

压力1016 hPa

风西南 18 km/h

A 8h : 小雨

小雨

10°C

0 mm 雨

湿度 93%

压力1015 hPa

风西南 18 km/h

A 11h : 小雨

小雨

11°C

0 mm 雨

湿度 92%

压力1014 hPa

风西南 20 km/h

A 14h : 小雨

小雨

12°C

0 mm 雨

湿度 90%

压力1014 hPa

风西南 22 km/h

A 17h : 小雨

小雨

12°C

1 mm 雨

湿度 89%

压力1010 hPa

风西南 27 km/h

A 20h : 小雨

小雨

12°C

1 mm 雨

湿度 88%

压力1009 hPa

风西南 29 km/h

A 23h : 小雨

小雨

12°C

3 mm 雨

湿度 92%

压力1009 hPa

风西南 29 km/h

dimanche 15 décembre 2019

天空整夜都会被云覆盖, 每天晚上都会下雨 从早到晚,白天都会阴天 预计会下雨。 mm 雨

温度从6°C10°C

风力警报为15km/h

A 2h : 中雨

中雨

10°C

10 mm 雨

湿度 93%

压力1010 hPa

风南 15 km/h

A 5h : 小雨

小雨

8°C

0 mm 雨

湿度 88%

压力1011 hPa

风南 10 km/h

A 8h : 小雨

小雨

7°C

0 mm 雨

湿度 87%

压力1012 hPa

风南 9 km/h

A 11h : 小雨

小雨

6°C

0 mm 雨

湿度 88%

压力1012 hPa

风西南 7 km/h

A 14h : 小雨

小雨

9°C

0 mm 雨

湿度 76%

压力1012 hPa

风西南 14 km/h

A 17h : 小雨

小雨

8°C

1 mm 雨

湿度 83%

压力1009 hPa

风西南 12 km/h

A 20h : 小雨

小雨

7°C

0 mm 雨

湿度 90%

压力1009 hPa

风西南 10 km/h

A 23h : 小雨

小雨

7°C

1 mm 雨

湿度 92%

压力1008 hPa

风西南 9 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

航图Noia

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange