A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Pau (FR)Biarritz (FR)Arreau (FR)Bhola (BD)Perpignan (FR)Figheldean (GB)

Qalyub目前的天气 (Egypte)

晴朗的天空

Qalyub当前天气 : 晴朗的天空,风向东北至9 km/h.

温度为25°C,毛毡温度为25°C

空气的相对湿度为 69%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1011 hPa.

风吹向东北,速度为9 km/h

最近更新257848分钟前

日出 05:24 在日落 16:50

附近的当前天气和预报 Qalyub

Qalyub (EG) à 0 kmAl Qanatir al Khayriyah (EG) à 7 kmAwsim (EG) à 9 kmMuḩāfaz̧at al Qalyūbīyah (EG) à 14 kmAl ‘Atabah (EG) à 15 kmAl Khankah (EG) à 16 kmShibin al Qanatir (EG) à 18 kmAl Jizah (EG) à 19 km

未来5天的预测 Qalyub (Egypte)

mardi 3 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从20°C39°C

风力警报为29km/h

高热警报 39°C à Qalyub

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 94%

压力1010 hPa

风↓ 3 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

28°C

湿度 66%

压力1011 hPa

风↓ 7 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

35°C

湿度 29%

压力1011 hPa

风西北 12 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

39°C

湿度 20%

压力1009 hPa

风西北 16 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

33°C

湿度 30%

压力1008 hPa

风西北 29 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 69%

压力1010 hPa

风↓ 10 km/h

mercredi 4 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从19°C39°C

风力警报为30km/h

高热警报 39°C à Qalyub

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 91%

压力1010 hPa

风西北 5 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 91%

压力1009 hPa

风西北 7 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 89%

压力1009 hPa

风西北 5 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

27°C

湿度 55%

压力1010 hPa

风西南 3 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

34°C

湿度 24%

压力1009 hPa

风西北 15 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

39°C

湿度 17%

压力1007 hPa

风西北 21 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

34°C

湿度 24%

压力1006 hPa

风西北 30 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

25°C

湿度 60%

压力1009 hPa

风西北 17 km/h

jeudi 5 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从19°C38°C

风力警报为28km/h

高热警报 38°C à Qalyub

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 85%

压力1009 hPa

风北 4 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 87%

压力1008 hPa

风东南 4 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

19°C

湿度 86%

压力1008 hPa

风东南 3 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 56%

压力1009 hPa

风南 1 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

35°C

湿度 23%

压力1008 hPa

风西北 9 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

38°C

湿度 17%

压力1007 hPa

风西北 17 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

35°C

湿度 25%

压力1007 hPa

风西北 28 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

25°C

湿度 62%

压力1009 hPa

风东北 16 km/h

vendredi 6 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从21°C39°C

风力警报为29km/h

高热警报 39°C à Qalyub

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

22°C

湿度 77%

压力1009 hPa

风东 11 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 82%

压力1009 hPa

风东 9 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 83%

压力1009 hPa

风东北 6 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

28°C

湿度 50%

压力1010 hPa

风↓ 8 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

37°C

湿度 24%

压力1011 hPa

风↓ 8 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

39°C

湿度 18%

压力1008 hPa

风南 17 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

35°C

湿度 33%

压力1008 hPa

风北 29 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 63%

压力1010 hPa

风北 15 km/h

samedi 7 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从20°C38°C

风力警报为30km/h

高热警报 38°C à Qalyub

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

22°C

湿度 82%

压力1011 hPa

风东北 9 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 90%

压力1010 hPa

风北 7 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 92%

压力1010 hPa

风↓ 7 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 63%

压力1011 hPa

风北 9 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

34°C

湿度 29%

压力1011 hPa

风西北 11 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

38°C

湿度 18%

压力1009 hPa

风西北 15 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

33°C

湿度 33%

压力1009 hPa

风↓ 30 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 73%

压力1011 hPa

风北 12 km/h

dimanche 8 septembre 2019

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从20°C20°C

风力警报为5km/h

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 91%

压力1012 hPa

风↓ 7 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 93%

压力1011 hPa

风北 5 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange

 ▷