A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Pau (FR)Biarritz (FR)Rocheserviere (FR)Pontarlier (FR)Zoba Ma’ākel (ER)Arcos de la Frontera (ES)

Ibshaway目前的天气 (Egypte)

晴朗的天空

Ibshaway当前天气 : 晴朗的天空,风向北至18 km/h.

温度为25°C,毛毡温度为26°C

空气的相对湿度为 63%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1014 hPa.

风吹向,速度为18 km/h

最近更新233647分钟前

日出 05:29 在日落 16:51

附近的当前天气和预报 Ibshaway

Ibshaway (EG) à 0 kmAl Fayyum (EG) à 16 kmItsa (EG) à 17 kmMuḩāfaz̧at al Fayyūm (EG) à 19 kmTamiyah (EG) à 30 kmBāhā (EG) à 40 kmBush (EG) à 49 kmAl Wasitah (EG) à 51 km

未来5天的预测 Ibshaway (Egypte)

mardi 17 septembre 2019

天空会很清楚,但会出现云 那天将是晴天.

温度从24°C36°C

风力警报为43km/h

高热警报 36°C à Ibshaway

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

28°C

湿度 63%

压力1014 hPa

风北 18 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

33°C

湿度 33%

压力1014 hPa

风东北 17 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

36°C

湿度 24%

压力1011 hPa

风北 19 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

35°C

湿度 21%

压力1010 hPa

风↓ 23 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

27°C

湿度 43%

压力1013 hPa

风北 43 km/h

mercredi 18 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从20°C35°C

风力警报为41km/h

高热警报 35°C à Ibshaway

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 62%

压力1014 hPa

风北 30 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 76%

压力1013 hPa

风北 22 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 85%

压力1013 hPa

风北 17 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 63%

压力1015 hPa

风北 22 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

31°C

湿度 27%

压力1013 hPa

风北 23 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

35°C

湿度 19%

压力1011 hPa

风北 22 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

35°C

湿度 18%

压力1010 hPa

风↓ 23 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

27°C

湿度 55%

压力1013 hPa

风↓ 41 km/h

jeudi 19 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从21°C35°C

风力警报为41km/h

高热警报 35°C à Ibshaway

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 75%

压力1013 hPa

风北 29 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 86%

压力1013 hPa

风北 22 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 89%

压力1013 hPa

风↓ 23 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 67%

压力1014 hPa

风北 26 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

31°C

湿度 32%

压力1013 hPa

风北 22 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

35°C

湿度 22%

压力1011 hPa

风北 20 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

34°C

湿度 20%

压力1011 hPa

风↓ 22 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

26°C

湿度 46%

压力1013 hPa

风↓ 41 km/h

vendredi 20 septembre 2019

天空会很清楚,但会出现云 那天将是晴天.

温度从20°C34°C

风力警报为38km/h

高热警报 34°C à Ibshaway

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 62%

压力1014 hPa

风北 30 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 68%

压力1013 hPa

风↓ 22 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 80%

压力1013 hPa

风↓ 19 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

23°C

湿度 65%

压力1013 hPa

风北 23 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

30°C

湿度 32%

压力1012 hPa

风北 22 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

34°C

湿度 22%

压力1010 hPa

风↓ 24 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

32°C

湿度 28%

压力1010 hPa

风↓ 32 km/h

22h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

25°C

湿度 56%

压力1013 hPa

风↓ 38 km/h

samedi 21 septembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从20°C34°C

风力警报为41km/h

高热警报 34°C à Ibshaway

1h : 碎云

碎云

22°C

湿度 71%

压力1013 hPa

风北 26 km/h

4h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

20°C

湿度 85%

压力1013 hPa

风北 18 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 89%

压力1013 hPa

风↓ 18 km/h

10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

24°C

湿度 70%

压力1013 hPa

风北 24 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

31°C

湿度 35%

压力1013 hPa

风↓ 27 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

34°C

湿度 24%

压力1010 hPa

风↓ 29 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

31°C

湿度 35%

压力1010 hPa

风↓ 37 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

25°C

湿度 60%

压力1013 hPa

风↓ 41 km/h

dimanche 22 septembre 2019

天空会很清楚,但会出现云 从早到晚,白天都会阴天

温度从20°C21°C

风力警报为29km/h

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

22°C

湿度 72%

压力1014 hPa

风↓ 34 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

21°C

湿度 71%

压力1013 hPa

风↓ 29 km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

20°C

湿度 75%

压力1013 hPa

风↓ 26 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

News météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange

 ▷