A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Pau (FR)Lourdes (FR)Biarritz (FR)Gavarnie (FR)Pontivy (FR)Kopstal (LU)Arreau (FR)

Yesino目前的天气 (Russie)

晴朗的天空

Yesino当前天气 : 晴朗的天空,风向↓至7 km/h.

温度为-7°C,毛毡温度为-7°C

空气的相对湿度为 67%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1021 hPa : 这与反气旋状态相对应,即使早晨起雾并由于风仍然微弱而持续,也预示着良好的天气.

风吹向,速度为7 km/h

最近更新11758分钟前

日出 05:54 在日落 15:27

附近的当前天气和预报 Yesino

Yesino (RU) à 0 kmFryazevo (RU) à 8 kmAksënovo (RU) à 8 kmMinino (RU) à 8 kmKosherovo (RU) à 9 kmElektrougli (RU) à 9 kmMar’ino Vtoroye (RU) à 9 kmObukhovo (RU) à 10 km

未来5天的预测 Yesino (Russie)

samedi 8 février 2020

天空整夜都会晴朗 从早到晚,白天都会阴天

温度从-10°C-10°C

风力警报为9km/h

非常冷的警告 -10°C à Yesino

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-10°C

湿度 89%

压力1022 hPa

风南 7 km/h

22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-10°C

湿度 89%

压力1024 hPa

风南 8 km/h

dimanche 9 février 2020

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从-10°C-1°C

风力警报为21km/h

非常冷的警告 -10°C à Yesino

1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-10°C

湿度 92%

压力1023 hPa

风南 9 km/h

4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-10°C

湿度 93%

压力1024 hPa

风西南 10 km/h

7h : 碎云

碎云

-9°C

湿度 93%

压力1023 hPa

风西南 10 km/h

10h : 碎云

碎云

-7°C

湿度 92%

压力1022 hPa

风西南 14 km/h

13h : 乌云密布

乌云密布

-4°C

湿度 88%

压力1021 hPa

风西南 18 km/h

16h : 乌云密布

乌云密布

-3°C

湿度 87%

压力1020 hPa

风南 21 km/h

19h : 乌云密布

乌云密布

-1°C

湿度 90%

压力1018 hPa

风西南 18 km/h

22h : 乌云密布

乌云密布

-1°C

湿度 90%

压力1018 hPa

风西南 18 km/h

lundi 10 février 2020

天空会很清楚,但会出现云 将是多云,但太阳将出现。

温度从-2°C1°C

风力警报为27km/h

1h : 乌云密布

乌云密布

-2°C

湿度 91%

压力1015 hPa

风西南 17 km/h

4h : 乌云密布

乌云密布

-1°C

湿度 90%

压力1015 hPa

风西南 18 km/h

7h : 乌云密布

乌云密布

-2°C

湿度 90%

压力1013 hPa

风西南 17 km/h

10h : 乌云密布

乌云密布

-2°C

湿度 88%

压力1011 hPa

风西南 19 km/h

13h : 几云

几云

0°C

湿度 83%

压力1008 hPa

风西南 25 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 81%

压力1005 hPa

风西南 25 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 82%

压力1003 hPa

风南 25 km/h

22h : 几云

几云

-2°C

湿度 85%

压力1001 hPa

风西南 26 km/h

mardi 11 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 cm的雪

温度从0°C1°C

风力警报为30km/h

1h : 乌云密布

乌云密布

-0°C

湿度 87%

压力998 hPa

风西南 27 km/h

4h : 小雪

小雪

0°C

0 cm 的雪

湿度 90%

压力996 hPa

风南 26 km/h

7h : 小雪

小雪

0°C

0.1 cm 的雪

湿度 92%

压力994 hPa

风南 27 km/h

10h : 小雪

小雪

0°C

0.2 cm 的雪

湿度 97%

压力993 hPa

风南 27 km/h

13h : 小雪

小雪

0°C

0.1 cm 的雪

湿度 97%

压力992 hPa

风南 26 km/h

16h :

雪

1°C

0.2 cm 的雪

湿度 97%

压力990 hPa

风南 27 km/h

19h : 小雪

小雪

1°C

0.1 cm 的雪

湿度 96%

压力989 hPa

风南 30 km/h

22h : 小雪

小雪

1°C

0.1 cm 的雪

湿度 97%

压力990 hPa

风南 20 km/h

mercredi 12 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 cm的雪

温度从-2°C0°C

风力警报为20km/h

1h :

雪

1°C

0.3 cm 的雪

湿度 96%

压力993 hPa

风南 25 km/h

4h : 碎云

碎云

-2°C

湿度 91%

压力996 hPa

风西南 13 km/h

7h : 碎云

碎云

-2°C

湿度 93%

压力998 hPa

风南 14 km/h

10h : 乌云密布

乌云密布

-1°C

湿度 92%

压力998 hPa

风南 14 km/h

13h : 小雪

小雪

0°C

0 cm 的雪

湿度 97%

压力999 hPa

风南 20 km/h

16h : 小雪

小雪

0°C

0.1 cm 的雪

湿度 97%

压力999 hPa

风南 20 km/h

19h : 小雪

小雪

0°C

0 cm 的雪

湿度 97%

压力1001 hPa

风南 16 km/h

22h : 小雪

小雪

-0°C

0 cm 的雪

湿度 97%

压力1002 hPa

风南 11 km/h

jeudi 13 février 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从-1°C1°C

风力警报为10km/h

1h : 乌云密布

乌云密布

-1°C

湿度 94%

压力1003 hPa

风西南 8 km/h

4h : 乌云密布

乌云密布

-1°C

湿度 90%

压力1003 hPa

风西南 8 km/h

7h : 乌云密布

乌云密布

-1°C

湿度 96%

压力1004 hPa

风西南 8 km/h

10h : 乌云密布

乌云密布

-0°C

湿度 93%

压力1006 hPa

风西南 8 km/h

13h : 小雪

小雪

1°C

0 cm 的雪

湿度 95%

压力1006 hPa

风南 10 km/h

16h : 乌云密布

乌云密布

1°C

湿度 89%

压力1007 hPa

风南 10 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange