A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Pau (FR)Biarritz (FR)Rennes (FR)Saint-Lary-Soulan (FR)Gavarnie (FR)Arreau (FR)

Ursala目前的天气 (Russie)

乌云密布

Ursala当前天气 : 乌云密布,风向西南至17 km/h.

温度为-2°C,毛毡温度为-7°C

空气的相对湿度为 95%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1021 hPa : 这与反气旋状态相对应,即使早晨起雾并由于风仍然微弱而持续,也预示着良好的天气.

风吹向西南,速度为17 km/h

最近更新54790分钟前

日光 : 05:49 -> 13:31

附近的当前天气和预报 Ursala

Ursala (RU) à 0 kmAl’met’yevskiy Rayon (RU) à 3 kmAlmetyevsk (RU) à 4 kmBigashevo (RU) à 6 kmNizhnyaya Maktama (RU) à 9 kmKaleykino (RU) à 11 kmVerkhniy Aktash (RU) à 14 kmAbdrakhmanovo (RU) à 19 km

未来5天的预测 Ursala (Russie)

mercredi 11 décembre 2019

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天 cm的雪

温度从-2°C1°C

风力警报为27km/h

A 4h : 乌云密布

乌云密布

-2°C

湿度 95%

压力1021 hPa

风西南 20 km/h

A 7h : 乌云密布

乌云密布

-1°C

湿度 95%

压力1019 hPa

风西南 19 km/h

A 10h : 乌云密布

乌云密布

-1°C

湿度 95%

压力1019 hPa

风西南 21 km/h

A 13h : 乌云密布

乌云密布

0°C

湿度 95%

压力1017 hPa

风西南 22 km/h

A 16h : 乌云密布

乌云密布

0°C

湿度 95%

压力1015 hPa

风西南 21 km/h

A 19h : 小雪

小雪

0°C

0 cm 的雪

湿度 98%

压力1014 hPa

风南 21 km/h

A 22h : 小雪

小雪

1°C

0.1 cm 的雪

湿度 98%

压力1013 hPa

风南 21 km/h

jeudi 12 décembre 2019

天空整夜都会晴朗 从早到晚,白天都会阴天

温度从-9°C-4°C

风力警报为24km/h

非常冷的警告 -9°C à Ursala

A 1h : 小雪

小雪

-1°C

0.1 cm 的雪

湿度 93%

压力1014 hPa

风西北 27 km/h

A 4h : 小雪

小雪

-4°C

0 cm 的雪

湿度 88%

压力1017 hPa

风↓ 24 km/h

A 7h : 小雪

小雪

-7°C

0 cm 的雪

湿度 89%

压力1019 hPa

风↓ 21 km/h

A 10h : 小雪

小雪

-7°C

0 cm 的雪

湿度 91%

压力1022 hPa

风↓ 20 km/h

A 13h : 小雪

小雪

-6°C

0 cm 的雪

湿度 86%

压力1023 hPa

风↓ 17 km/h

A 16h : 碎云

碎云

-8°C

湿度 93%

压力1024 hPa

风↓ 12 km/h

A 19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-8°C

湿度 94%

压力1025 hPa

风↓ 10 km/h

A 22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-9°C

湿度 94%

压力1026 hPa

风↓ 8 km/h

vendredi 13 décembre 2019

天空整夜都会晴朗 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从-9°C-7°C

风力警报为9km/h

非常冷的警告 -9°C à Ursala

A 1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-9°C

湿度 93%

压力1026 hPa

风↓ 5 km/h

A 4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-9°C

湿度 92%

压力1027 hPa

风西北 3 km/h

A 7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-9°C

湿度 89%

压力1026 hPa

风南 4 km/h

A 10h : 几云

几云

-8°C

湿度 88%

压力1028 hPa

风南 5 km/h

A 13h : 碎云

碎云

-7°C

湿度 88%

压力1027 hPa

风西南 7 km/h

A 16h : 碎云

碎云

-8°C

湿度 87%

压力1027 hPa

风西南 7 km/h

A 19h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

-8°C

湿度 86%

压力1027 hPa

风西南 9 km/h

A 22h : 几云

几云

-9°C

湿度 85%

压力1028 hPa

风西南 8 km/h

samedi 14 décembre 2019

天空整夜都会晴朗 而这一天将被太阳为主。

温度从-9°C-7°C

风力警报为8km/h

非常冷的警告 -9°C à Ursala

A 1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-9°C

湿度 85%

压力1028 hPa

风西南 8 km/h

A 4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-9°C

湿度 85%

压力1029 hPa

风西南 7 km/h

A 7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-9°C

湿度 85%

压力1030 hPa

风西南 7 km/h

A 10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-9°C

湿度 84%

压力1031 hPa

风西南 7 km/h

A 13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-7°C

湿度 83%

压力1031 hPa

风西南 7 km/h

A 16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-8°C

湿度 81%

压力1032 hPa

风西南 7 km/h

A 19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-9°C

湿度 77%

压力1032 hPa

风南 6 km/h

A 22h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

-9°C

湿度 73%

压力1033 hPa

风南 6 km/h

dimanche 15 décembre 2019

天空会很清楚,但会出现云 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从-11°C-8°C

风力警报为17km/h

非常冷的警告 -11°C à Ursala

A 1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-9°C

湿度 73%

压力1033 hPa

风南 8 km/h

A 4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-9°C

湿度 75%

压力1033 hPa

风南 9 km/h

A 7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-10°C

湿度 76%

压力1033 hPa

风南 10 km/h

A 10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-10°C

湿度 78%

压力1033 hPa

风南 11 km/h

A 13h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

-8°C

湿度 78%

压力1033 hPa

风南 13 km/h

A 16h : 碎云

碎云

-10°C

湿度 80%

压力1032 hPa

风南 12 km/h

A 19h : 乌云密布

乌云密布

-11°C

湿度 79%

压力1032 hPa

风南 13 km/h

A 22h : 乌云密布

乌云密布

-10°C

湿度 80%

压力1031 hPa

风南 15 km/h

lundi 16 décembre 2019

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从0°C0°C

风力警报为0km/h

A 1h : 乌云密布

乌云密布

-10°C

湿度 81%

压力1031 hPa

风南 17 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

航图Ursala

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange