A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Pau (FR)Biarritz (FR)Zarechnyy (RU)Barberà del Vallès (ES)Juillan (FR)Passy (FR)

Pine Tank目前的天气 (美国)

晴朗的天空

Pine Tank当前天气 : 晴朗的天空,风向↓至18 km/h.

温度为4°C,毛毡温度为0°C

空气的相对湿度为 64%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1014 hPa.

风吹向,速度为18 km/h

最近更新37396分钟前

日出 15:33 在日落 01:48

附近的当前天气和预报 Pine Tank

Pine Tank (US) à 0 kmEast Flagstaff (US) à 41 kmWest Sedona (US) à 48 kmCosnino (US) à 54 kmCottonwood (US) à 56 kmPrescott Valley (US) à 76 kmGranite Dells (US) à 77 kmClear Creek (US) à 83 km

未来5天的预测 Pine Tank (美国)

jeudi 2 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从0°C0°C

风力警报为0km/h

A 18h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 64%

压力1015 hPa

风↓ 10 km/h

A 21h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-3°C

湿度 71%

压力1019 hPa

风北 16 km/h

vendredi 3 janvier 2020

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从-3°C8°C

风力警报为16km/h

A 0h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 59%

压力1022 hPa

风北 13 km/h

A 3h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 56%

压力1022 hPa

风北 9 km/h

A 6h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-2°C

湿度 53%

压力1024 hPa

风北 7 km/h

A 9h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 54%

压力1027 hPa

风东北 7 km/h

A 12h : 晴朗的天空

晴朗的天空

6°C

湿度 38%

压力1027 hPa

风南 3 km/h

A 15h : 几云

几云

8°C

湿度 43%

压力1024 hPa

风西南 6 km/h

A 18h : 几云

几云

3°C

湿度 63%

压力1025 hPa

风南 2 km/h

A 21h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 65%

压力1028 hPa

风北 9 km/h

samedi 4 janvier 2020

天空会很清楚,但会出现云 那天将是晴天.

温度从1°C12°C

风力警报为9km/h

A 0h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 54%

压力1028 hPa

风东北 8 km/h

A 3h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

1°C

湿度 50%

压力1027 hPa

风北 6 km/h

A 6h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

1°C

湿度 46%

压力1027 hPa

风北 6 km/h

A 9h : 晴朗的天空

晴朗的天空

2°C

湿度 46%

压力1027 hPa

风东北 6 km/h

A 12h : 晴朗的天空

晴朗的天空

10°C

湿度 33%

压力1027 hPa

风西南 3 km/h

A 15h : 晴朗的天空

晴朗的天空

12°C

湿度 35%

压力1024 hPa

风西南 8 km/h

A 18h : 几云

几云

6°C

湿度 55%

压力1025 hPa

风南 2 km/h

A 21h : 碎云

碎云

3°C

湿度 49%

压力1026 hPa

风东北 11 km/h

dimanche 5 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 将是多云,但太阳将出现。

温度从2°C11°C

风力警报为12km/h

A 0h : 碎云

碎云

3°C

湿度 39%

压力1026 hPa

风东北 12 km/h

A 3h : 碎云

碎云

2°C

湿度 46%

压力1025 hPa

风东北 11 km/h

A 6h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

2°C

湿度 44%

压力1024 hPa

风东北 9 km/h

A 9h : 碎云

碎云

2°C

湿度 41%

压力1025 hPa

风东北 5 km/h

A 12h : 碎云

碎云

10°C

湿度 29%

压力1024 hPa

风南 5 km/h

A 15h : 几云

几云

11°C

湿度 30%

压力1021 hPa

风南 10 km/h

A 18h : 几云

几云

7°C

湿度 46%

压力1021 hPa

风西北 6 km/h

A 21h : 晴朗的天空

晴朗的天空

2°C

湿度 52%

压力1023 hPa

风北 15 km/h

lundi 6 janvier 2020

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从-1°C9°C

风力警报为17km/h

A 0h : 晴朗的天空

晴朗的天空

1°C

湿度 49%

压力1025 hPa

风北 17 km/h

A 3h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-0°C

湿度 52%

压力1026 hPa

风北 17 km/h

A 6h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 53%

压力1028 hPa

风东北 14 km/h

A 9h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 56%

压力1030 hPa

风东北 14 km/h

A 12h : 晴朗的天空

晴朗的天空

5°C

湿度 30%

压力1029 hPa

风东 13 km/h

A 15h : 晴朗的天空

晴朗的天空

9°C

湿度 21%

压力1026 hPa

风东 8 km/h

A 18h : 晴朗的天空

晴朗的天空

4°C

湿度 40%

压力1027 hPa

风东 8 km/h

A 21h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 47%

压力1031 hPa

风东北 12 km/h

mardi 7 janvier 2020

天空整夜都会晴朗 那天将是晴天.

温度从-1°C11°C

风力警报为15km/h

A 0h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 43%

压力1032 hPa

风东北 13 km/h

A 3h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 38%

压力1032 hPa

风东北 13 km/h

A 6h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 34%

压力1033 hPa

风东北 13 km/h

A 9h : 晴朗的天空

晴朗的天空

-1°C

湿度 29%

压力1033 hPa

风东北 15 km/h

A 12h : 晴朗的天空

晴朗的天空

7°C

湿度 19%

压力1030 hPa

风东 11 km/h

A 15h : 晴朗的天空

晴朗的天空

11°C

湿度 18%

压力1025 hPa

风东 7 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

航图Pine Tank

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange