A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Pau (FR)Lourdes (FR)Biarritz (FR)Aragnouet (FR)Gresy-sur-Isere (FR)Reggio nellEmilia (IT)Arrens-Marsous (FR)

Yarim目前的天气 (Yémen)

疏云,零星散落的云朵

Yarim当前天气 : 疏云,零星散落的云朵,风向东至5 km/h.

温度为8°C,毛毡温度为8°C

空气的相对湿度为 48%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1015 hPa.

风吹向,速度为5 km/h

最近更新110592分钟前

日出 04:28 在日落 16:04

附近的当前天气和预报 Yarim

Yarim (YE) à 0 kmYarīm (YE) à 9 kmIbb (YE) à 38 kmBayt Sa‘d Nāşir (YE) à 39 kmMuḩāfaz̧at Ibb (YE) à 40 kmAl Mashannah (YE) à 44 kmDhi as Sufal (YE) à 59 kmDhī as Sufāl (YE) à 62 km

未来5天的预测 Yarim (Yémen)

lundi 2 décembre 2019

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从7°C18°C

风力警报为12km/h

7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

7°C

湿度 51%

压力1017 hPa

风东 4 km/h

10h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

12°C

湿度 31%

压力1017 hPa

风东北 3 km/h

13h : 乌云密布

乌云密布

17°C

湿度 22%

压力1015 hPa

风西北 12 km/h

16h : 乌云密布

乌云密布

18°C

湿度 20%

压力1011 hPa

风西北 11 km/h

19h : 碎云

碎云

15°C

湿度 39%

压力1014 hPa

风西北 8 km/h

22h : 碎云

碎云

13°C

湿度 52%

压力1016 hPa

风东北 5 km/h

mardi 3 décembre 2019

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从7°C18°C

风力警报为24km/h

1h : 碎云

碎云

10°C

湿度 41%

压力1016 hPa

风东 8 km/h

4h : 碎云

碎云

9°C

湿度 45%

压力1014 hPa

风东北 5 km/h

7h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

7°C

湿度 49%

压力1016 hPa

风东 4 km/h

10h : 碎云

碎云

13°C

湿度 31%

压力1017 hPa

风东北 8 km/h

13h : 乌云密布

乌云密布

17°C

湿度 24%

压力1014 hPa

风东北 16 km/h

16h : 碎云

碎云

18°C

湿度 23%

压力1011 hPa

风东北 18 km/h

19h : 乌云密布

乌云密布

15°C

湿度 31%

压力1013 hPa

风东北 24 km/h

22h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

11°C

湿度 41%

压力1016 hPa

风东 15 km/h

mercredi 4 décembre 2019

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 将是多云,但太阳将出现。

温度从7°C18°C

风力警报为16km/h

1h : 碎云

碎云

10°C

湿度 46%

压力1015 hPa

风东 10 km/h

4h : 碎云

碎云

9°C

湿度 50%

压力1015 hPa

风东 8 km/h

7h : 乌云密布

乌云密布

7°C

湿度 54%

压力1017 hPa

风东 7 km/h

10h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

11°C

湿度 41%

压力1017 hPa

风东 10 km/h

13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

16°C

湿度 30%

压力1015 hPa

风东北 9 km/h

16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

18°C

湿度 27%

压力1012 hPa

风东北 10 km/h

19h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

14°C

湿度 37%

压力1014 hPa

风东 16 km/h

22h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

11°C

湿度 45%

压力1017 hPa

风东 13 km/h

jeudi 5 décembre 2019

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从7°C19°C

风力警报为13km/h

1h : 几云

几云

9°C

湿度 50%

压力1017 hPa

风东 11 km/h

4h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

8°C

湿度 55%

压力1016 hPa

风东 5 km/h

7h : 碎云

碎云

7°C

湿度 58%

压力1018 hPa

风东 6 km/h

10h : 碎云

碎云

12°C

湿度 43%

压力1018 hPa

风东北 5 km/h

13h : 碎云

碎云

17°C

湿度 33%

压力1015 hPa

风北 5 km/h

16h : 碎云

碎云

19°C

湿度 27%

压力1013 hPa

风↓ 11 km/h

19h : 几云

几云

15°C

湿度 41%

压力1015 hPa

风北 6 km/h

22h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

12°C

湿度 40%

压力1017 hPa

风东 13 km/h

vendredi 6 décembre 2019

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从8°C18°C

风力警报为13km/h

1h : 碎云

碎云

10°C

湿度 43%

压力1017 hPa

风东 11 km/h

4h : 碎云

碎云

9°C

湿度 47%

压力1016 hPa

风东北 4 km/h

7h : 碎云

碎云

8°C

湿度 52%

压力1017 hPa

风东 3 km/h

10h : 乌云密布

乌云密布

13°C

湿度 43%

压力1018 hPa

风北 2 km/h

13h : 乌云密布

乌云密布

17°C

湿度 37%

压力1014 hPa

风西北 8 km/h

16h : 乌云密布

乌云密布

18°C

湿度 31%

压力1012 hPa

风西北 13 km/h

19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

14°C

湿度 64%

压力1014 hPa

风南 11 km/h

22h : 小雨

小雨

13°C

0 mm 雨

湿度 62%

压力1016 hPa

风东 6 km/h

samedi 7 décembre 2019

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从10°C10°C

风力警报为1km/h

1h : 碎云

碎云

12°C

湿度 62%

压力1015 hPa

风东北 4 km/h

4h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

10°C

湿度 63%

压力1014 hPa

风东南 1 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange