A- A+ FrançaisEnglishEspañol中国

最近的 Tarbes (FR)Lourdes (FR)Pau (FR)Biarritz (FR)Campan (FR)Nassau (BS)Kokosal’ma (RU)Chassenard (FR)

São Silvestre目前的天气 (Portugal)

碎云

São Silvestre当前天气 : 碎云,风向东南至11 km/h.

温度为11°C,毛毡温度为10°C

空气的相对湿度为 76%:介于0(极端干燥的空气)和100%(空气充满水,水滴再次出现像雾或云一样的液体)之间。

压力为1031 hPa : 这与反气旋状态相对应,即使早晨起雾并由于风仍然微弱而持续,也预示着良好的天气.

风吹向东南,速度为11 km/h

最近更新31292分钟前

日出 08:53 在日落 18:38

附近的当前天气和预报 São Silvestre

São Silvestre (PT) à 0 kmSão Facundo (PT) à 4 kmTaveiro (PT) à 4 kmLamarosa (PT) à 4 kmAnçã (PT) à 4 kmAntuzede (PT) à 5 kmAmeal (PT) à 5 kmSão Martinho do Bispo (PT) à 5 km

未来5天的预测 São Silvestre (Portugal)

jeudi 2 janvier 2020

天空整夜都会被云覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从9°C9°C

风力警报为5km/h

A 22h : 乌云密布

乌云密布

9°C

湿度 93%

压力1032 hPa

风东南 5 km/h

vendredi 3 janvier 2020

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 从早到晚,白天都会阴天

温度从9°C15°C

风力警报为8km/h

A 1h : 乌云密布

乌云密布

9°C

湿度 91%

压力1033 hPa

风东南 6 km/h

A 4h : 乌云密布

乌云密布

10°C

湿度 88%

压力1032 hPa

风东南 5 km/h

A 7h : 乌云密布

乌云密布

10°C

湿度 85%

压力1032 hPa

风东南 6 km/h

A 10h : 乌云密布

乌云密布

10°C

湿度 83%

压力1033 hPa

风东南 4 km/h

A 13h : 乌云密布

乌云密布

14°C

湿度 68%

压力1034 hPa

风南 3 km/h

A 16h : 碎云

碎云

15°C

湿度 71%

压力1032 hPa

风西北 8 km/h

A 19h : 碎云

碎云

10°C

湿度 95%

压力1033 hPa

风西北 4 km/h

A 22h : 几云

几云

9°C

湿度 96%

压力1033 hPa

风东北 2 km/h

samedi 4 janvier 2020

天空整夜都会晴朗 而这一天将被太阳为主。

温度从7°C16°C

风力警报为6km/h

A 1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

8°C

湿度 96%

压力1034 hPa

风东北 3 km/h

A 4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

8°C

湿度 95%

压力1033 hPa

风东北 4 km/h

A 7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

7°C

湿度 94%

压力1033 hPa

风东北 5 km/h

A 10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

8°C

湿度 89%

压力1034 hPa

风东 3 km/h

A 13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

15°C

湿度 64%

压力1033 hPa

风北 3 km/h

A 16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

16°C

湿度 53%

压力1031 hPa

风北 5 km/h

A 19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

9°C

湿度 84%

压力1031 hPa

风东北 6 km/h

A 22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

7°C

湿度 88%

压力1032 hPa

风东 4 km/h

dimanche 5 janvier 2020

天空整夜都会晴朗 而这一天将被太阳为主。

温度从5°C14°C

风力警报为5km/h

A 1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

7°C

湿度 81%

压力1031 hPa

风东 4 km/h

A 4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

6°C

湿度 75%

压力1030 hPa

风东 4 km/h

A 7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

5°C

湿度 74%

压力1030 hPa

风东 4 km/h

A 10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

7°C

湿度 68%

压力1030 hPa

风东 4 km/h

A 13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

14°C

湿度 49%

压力1029 hPa

风西南 3 km/h

A 16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

14°C

湿度 51%

压力1027 hPa

风南 5 km/h

A 19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

7°C

湿度 89%

压力1028 hPa

风西北 2 km/h

A 22h : 晴朗的天空

晴朗的天空

6°C

湿度 89%

压力1029 hPa

风东南 2 km/h

lundi 6 janvier 2020

天空整夜都会晴朗 而这一天将被太阳为主。

温度从5°C13°C

风力警报为5km/h

A 1h : 晴朗的天空

晴朗的天空

6°C

湿度 88%

压力1029 hPa

风东南 3 km/h

A 4h : 晴朗的天空

晴朗的天空

5°C

湿度 88%

压力1028 hPa

风东南 4 km/h

A 7h : 晴朗的天空

晴朗的天空

5°C

湿度 89%

压力1028 hPa

风东南 5 km/h

A 10h : 晴朗的天空

晴朗的天空

6°C

湿度 80%

压力1030 hPa

风东南 4 km/h

A 13h : 晴朗的天空

晴朗的天空

13°C

湿度 58%

压力1030 hPa

风南 5 km/h

A 16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

13°C

湿度 55%

压力1028 hPa

风南 5 km/h

A 19h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

7°C

湿度 91%

压力1030 hPa

风↓ 2 km/h

A 22h : 乌云密布

乌云密布

6°C

湿度 94%

压力1031 hPa

风北 4 km/h

mardi 7 janvier 2020

天空整个夜晚,大部分时间都会被云层覆盖 那天可能很阴,可能只是太阳的一小片

温度从5°C15°C

风力警报为10km/h

A 1h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

5°C

湿度 93%

压力1032 hPa

风东北 4 km/h

A 4h : 碎云

碎云

5°C

湿度 91%

压力1031 hPa

风东北 3 km/h

A 7h : 碎云

碎云

5°C

湿度 85%

压力1031 hPa

风东北 4 km/h

A 10h : 碎云

碎云

7°C

湿度 78%

压力1033 hPa

风东北 5 km/h

A 13h : 疏云,零星散落的云朵

疏云,零星散落的云朵

14°C

湿度 59%

压力1032 hPa

风↓ 7 km/h

A 16h : 晴朗的天空

晴朗的天空

15°C

湿度 65%

压力1031 hPa

风↓ 10 km/h

A 19h : 晴朗的天空

晴朗的天空

9°C

湿度 94%

压力1031 hPa

风西北 4 km/h

OpenWeatherMap根据CC BY-SA 4.0许可提供天气预报

航图São Silvestre

+ de  news météo en Hautes-Pyrénées

Samedi 21 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

La tempête Fabien arrive sur le sud-ouest

Vendredi 20 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Le vent à soufflé à 147 km/h sur le Pic du Midi

Jeudi 19 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Vendredi 13 décembre 2019

News

Météo à Tarbes et en Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange